Voortgang per Broedseizoen

 

 

Pagina inhoud

 

 

  • Onder ring- en meetgegevens van dit tabblad (Klik hier)  staat een tabel met een overzicht van de datums 
   van eileg, uitkomen en ringen zoals hieronder beschreven. ALGEMEEN 


Het valkenpaar dat zich ophoudt rond de toren in De Mortel is al in 2004 gesignaleerd.
In 2005 heeft men besloten om een nestkast te plaatsen op de toren, in de hoop dat het paar daar zou gaan broeden.
Dit was inderdaad het geval en vanaf dat moment kon men, met medewerking van KPN/Planet, de beelden vanuit de nestkast live via internet 
volgen (streaming video). 
In 2005 heeft men kans gezien om Ma -de ouders zijn vanaf het beging Pa en Ma genoemd- te ringen (zie hieronder).
Ze kreeg de ring O7, maar is op zijn kop aangeknepen waardoor lange tijd LO werd gezien. 
Dit is gebeurd tijdens een nestinspectie op 21 april 2005 
Pa is ooit elders geringd in Duitsland. 
Daarna zijn ieder jaar (behalve in 2007 en 2012) de jongen geringd. 


Naar Boven2007


De eieren van 2007 zijn gelegd op resp 6, 9 en 12 maart.
H
et 1e ei kwam uit op 14 april om ca. 15.00 uur, het tweede op 15 april om ca. 12.00 uur, en het derde op 15 april om ca. 20.00 uur. 
Na het uitkomen werd er aanvankelijk normaal gevoerd door Pa en Ma, maar op 20 april is er een vreemde valk waargenomen in de nestkast. 
Op 21 april werden er verschillende prooien door een vrouwtje weggenomen; aanvankelijk dacht men dat dit Ma was, maar uit waarnemingen later in de week is gebleken dat dit vermoedelijk een vreemd vrouwtje was. 
Zie hierover meer hieronder : “De derde valk” 
Ten gevolge van het weghalen van de prooien door de vreemde valk gingen de jonge kuikens minder snel vooruit dan gewoonlijk. 
Op 28 april is een van de kuikens door mogelijk voedsel en vochttekort gestorven. 
Daar het met de twee overgebleven kuikens ook minder snel vooruit ging, waardoor ze wat verzwakt leken is op 2 mei besloten om de jongen niet te ringen; dit zou op 4 mei plaatsvinden. 
Het stelen van de prooien door S2 heeft geduurd tot 13 mei. 
Op die dag is S2 in de nestkast waargenomen, waar zij de kuikens lichtelijk voerde. 
Later op de avond kwam ze zelfs met een prooi binnen, die ze aan de jongen voerde. 
Vanaf dat moment lijken beide zich weer in te zetten voor het opvoeden van de jongen, hoewel Pa hoofdzakelijk op jacht ging.
Dat S2 een prooi ving is pas op 25 mei met bijna 100% zekerheid waargenomen. 
Op 23 mei kwam het sterkste jong (Hope) voor het eerst buiten op het rooster, en een dag later al op de betonnen rand van de toren. 
Op 25 mei ging het andere jong naar buiten, om vervolgens ook naar de betonnen rand te gaan. 
Het lopen van en naar het nest, waarbij ook de vleugels vaak klappen wordt “takken” genoemd. 
Op maandag 28 mei vliegt het eerste kuiken zijn eerste vlucht : een paar meter van de toren vandaan en weer terug.
Op woensdag 30 mei doet het tweede kuiken een poging. Deze mislukt, en de jonge valk belandt in het bos. Het was geen val, maar hij kon fladderend geen hoogte houden. 
Op 31 mei is het jong op eigen kracht weer boven gekomen.
In de volgende periode wordt het vliegen beoefend, alsook het overnemen van prooien van de ouders. 
In juni is duidelijk te zien geweest hoe de jongen zich ontwikkelden in hun vliegtechniek. Prooioverdrachten en het oefenen met vallende prooien is dit jaar weinig te zien geweest;  
dit in tegenstelling tot de twee voorgaande jaren. 
Vele prooien werden door de ouders, en dan vooral S2, naar een van de ringen van de toren gebracht. 
Een enkele keer is wel gezien dat de jongen zelf achter een prooi aangingen, maar het slaan is niet gezien. Wel dat ze met een prooi terug kwamen.  
En gezien de korte tijd dat ze buiten beeld waren moeten ze deze haast wel zeker zelf geslagen hebben. 
Vanaf half juli werden de jonge valken steeds minder vaak waargenomen. 


Naar BovenDe derde valk (en vierde) (2007)


Al verschillende keren is ter plaatse een derde valk waargenomen. 
Deze werd steeds verjaagt, zowel door er achteraan te vliegen, maar ook door directe aanvallen, zoals een valk ook op prooien jaagt. 
Aangezien het meestal voorkwam dat eerst het mannetje de aanval opende, waarna die werd overgenomen door het vrouwtje is het bijna zeker dat het om een vrouwtje gaat.  
Immers, mannen vallen mannen aan en vrouwen vallen vrouwen aan. 
Uit literatuur is echter bekend dat het vrouwtje( vooral in de broedtijd) ook de aanval op zich neemt als het om een vreemd mannetje gaat, daar zij veel groter is. 
Bij slechtvalken is geconstateerd dat een vrouwtje uit een naburig territorium, waarvan het mannetje gestorven was, meegeholpen heeft bij het grootbrengen van de jongen van een ander paar. 
Op vrijdag 20 april is er een vreemde valk waargenomen in de nestkast, en op 21 april werden de prooien, die het mannetje binnenbracht, steeds door een vrouwtje meegenomen. 
Gezien de verder ontwikkelingen in de weken hierna is dit bijna zeker het vreemde vrouwtje (S2) geweest. 
Op zondag 22 april is er een stevig gevecht waargenomen tussen Ma en het “vreemde” vrouwtje, waarna Ma niet meer is terug gezien. 
Uit meerdere waarnemingen is vast komen staan de het vreemde vrouwtje twee ringen om had: een metaalkleurige en een witte ring met opschrift “S2”.
Volgens P van Geneijgen is deze vogel als jonge geringd op een elektriciteitscentrale in Seraing (België), ten zuiden van Luik.
Deze ring zit om de linkerpoot, terwijl deze eigenlijk om de rechterpoot hoort te zitten.
Het vermoeden bestaat dat in het gevecht de oorspronkelijke moeder is gedood.  
De “stiefmoeder” vertoont tot nu toe (27 april 2007) nog geen voederneigingen, maar komt wel in de nestkast om prooien te krijgen/af te nemen. 
Op 3 mei zijn er drie valken tegelijkertijd waargenomen (Ma was toen al weg). Deze derde (of eigenlijk vierde) valk zat op een van de ringen, niet ver van Pa, terwijl S2 rond de toren vloog. 
Deze “derde” valk was even groot als Pa, en werd door hem niet verjaagd. 
Dit laatste duidt er misschien op dat het een jong is van vorig jaar, omdat valken andere valken met een juveniel verenkleed niet als concurrent / vijand zien. 
S2 vertoonde in het begin een gedrag, dat als balts gekenmerkt zou kunnen worden. 
Het stelen van prooien was dan niet echt stelen, maar dacht ze dat Pa de prooi voor haar had meegebracht. 
Het stelen van de prooien door S2 heeft geduurd tot 13 mei. 
Op die dag is S2 in de nestkast waargenomen, waar zij de kuikens lichtelijk voerde.
Later op de avond kwam ze zelfs met een prooi binnen, die ze aan de jongen voerde. 
Vanaf dat moment lijken beide zich weer in te zetten voor het opvoeden van de jongen. 


Naar Boven2008


De hele winterperiode 2007 / 2008 zijn de twee valken, Pa en S2 in De Mortel aanwezig geweest. 
Vanaf medio februari was er steeds meer baltsgedrag te zien tussen Pa en S2, en werd regelmatig de nestkast bezocht.  
Mogelijk voor het schoonmaken van het nest en voor voorbereidingen van een nieuw broedsel. 
Af en toe is er ook een derde valk waargenomen, maar hiervan schijnt het paar geen last te ondervinden. Af en toe dacht men ook een derde of vierde valk te zien, 
wat later een sperwer bleek te zijn. 
Het eerste ei is zeer waarschijnlijk gelegd in de ochtend van 13 maart. 
Een en ander valt af te leiden van de verslagen en beelden op de diverse fora.
Op 15 maart is bij een bezoek aan de toren, via de monitor gezien, dat er inmiddels een tweede ei is gelegd. 
Het derde ei is gelegd op 17 maart, om 04.55 uur. 
De live beelden zijn echter nog steeds niet via internet beschikbaar. 
Op 20 maart is op de monitor in de toren het vierde ei waargenomen. Wanneer dit precies gelegd is, is onbekend. 
Sinds begin april is een en ander weer te volgen via internet, met beeldjes die om de 10 seconde worden ververst. 
In de ochtend van 21 april is het eerste kuiken uit het ei gekomen. 
Rond het middaguur is op 21 april het tweede ei uitgekomen. 
Op 23 april, ’s middags, is het derde ei uitgekomen. Ondertussen zijn de twee andere kuikens al regelmatig gevoerd. 
Ook wordt er regelmatig een derde valk waargenomen, een juveniel. 
Op donderdag 24 april is het laatste ei uitgekomen. 
Vrijdag 16 mei zijn de kuikens geringd . Het bleken twee mannetjes en twee vrouwtjes te zijn.
Zie verder hierboven : Ringen, namen en metingen. 
Momenteel (25 mei) zijn de kuikens zo’n 5 weken oud, dus binnenkort zullen ze gaan uitvliegen. 
De dagen hierna zijn de kuikens steeds vaker op het rooster waargenomen, en ook op andere plaatsen op de toren. 
Vooral op de bovenste rand. 
Op een gegeven moment is er ook een jong waargenomen op de vierde ring. 
Op 3 juni is er door meerdere spotters het vliegen gezien van twee jonge valken. 
Ook is er toen op de grond, op het terrein van de toren, een jonge valk gezien. Zie Foto.

                                                             

Deze vloog hierna een boom in, en is een paar dagen later weer op de toren waargenomen. 
In week 23 (week van 3 juni) zijn alle juvenielen gaan vliegen. 
Begin december zijn de adulte valken weer waargenomen in de (nieuwe) nestkast. Naar Boven 2009


Ook dit winterseizoen zijn Pa en S2 in de Mortel gebleven. 
De activiteiten waren minimaal, maar ze hoefden dan ook alleen maar voor zichzelf te zorgen. 
De nieuwe kast is verder geen obstakel voor de valken, die ze van het begin van het jaar steeds vaker gingen bezoeken. 
Ook het baltsgedrag begon begin februari toe te nemen. 
In de tweede week van maart is er weer een derde valk waargenomen, maar dat is al vaker gebeurd.
Er was geen agressief gedrag waar te nemen; de valk werd rustig verjaagd. 
Op 15 maart, rond 05.05 is het eerste ei gelegd. S2 vertoonde al een paar dagen broeds gedrag. 
Twee dagen later, op 17 maart, is rond 13.40 het tweede ei gelegd; 56,5 uur na het eerste ei. 
Het derde ei werd in de nacht van 19 op 20 maart gelegd, rond middernacht en het vierde ei op zondag 22 maart, om ca. 08.40. 
De “vreemde” valk wordt nog steeds waargenomen en het gedrag van Pa en S2 wordt agressiever naar deze valk. 
In de hele periode t/m 24 april is er regelmatig een “vreemde valk” waargenomen. Of dit steeds dezelfde is valt niet te zeggen. 
Op 24 april is vroeg in de morgen het eerste ei uitgekomen. 
Het tweede ei is vermoedelijk ’s avonds op 24 april uitgekomen, en het derde in de vroege ochtend van 25 april. 
In de ochtend van zondag 26 april is het vierde ei uitgekomen. 
Ook wordt er nog steeds een vreemde valk waargenomen, maar dit lijkt geen echte indringer te zijn.
Op 18 mei zijn de juvenielen geringd. 
Het zijn drie mannetjes en een vrouwtje. 
Zie verder hierboven : Ringen, namen en metingen. 
Op 29 mei, rond 19.30 is het eerste kuiken even op het rooster geweest. 
De volgende dag volgde het tweede kuiken. 
De dagen hiervoor hebben ze al uitgebreid vleugeloefeningen gedaan. 
Het derde kuiken kwam op zondag 31 juni op het rooster. 
Alle kuikens gingen vrij snel na het rooster ook op de betonrand van de toren.
Op 2 juni is een juveniel op het eind van de middag of begin van de avond naar de onderste ring “gevlogen”. 
Het vierde kuiken zit nog steeds in de nestkast. 
Op 5 juni is het vierde kuiken even op het rooster geweest. Op 6 juni is ze van het rooster naar de toren gegaan. 
De periode die hierop volgde is er veel geoefend in het vliegen en jagen. 
De jonge valken spelen met elkaar, alsof ze elkaars prooi zijn. Ook breekt de tijd aan dat de ouders in de lucht prooi overdragen, 
En zelfs dat de juvenielen proberen om de prooi bij de ouders af te nemen. 
Op 20 april 2010 is een van de mannetjes, FV, dood gevonden in Mol (Belgie)   


Naar Boven2010


Zoals verwacht bleven S2 en Pa in de Mortel. 
Het was een lange koude winterperiode, maar daar leken ze zich weinig van aan te trekken.
Het baltsen begon ook weer op de normale tijd, waardoor half maart de eieren verwacht worden. 
Regelmatig is er een andere valk waargenomen.
Of dit steeds dezelfde is geweest is niet bekend. 
Op 16 maart, omstreeks 05.45 is het eerste ei gelegd. 
Het tweede volgde op 18 maart, om ca. 12.50. 
Op zaterdag zijn er met regelmaat 3 valken gezien, en een keer zelfs vier. 
Ondanks dat legde S2 tussen 22.00 en 23.00 het derde ei. 
Op dinsdag 23 maart, omstreeks 11.45 is het vierde ei gelegd 
Hiervoor had ze al behoorlijk gebroed op de andere drie, dus dit is waarschijnlijk het laatste.
Tussen 24 en 27 april zijn de eieren uitgekomen. 
Doordat de beelden niet beschikbaar waren via internet is de exacte tijd niet vast te stellen. 
Bovenstaande bleek uit een nestinspectie van de WSN. 
Het voederen gaat voorspoedig en er is schijnbaar voldoende voedselaanbod. 
Echter in het weekend van 3-4 mei is er een kuiken gestorven. 
Op 20 mei zijn de juvenielen, allemaal mannetjes, geringd. 
Op zondag 30 mei is het takken echt begonnen; twee juvenielen op het rooster. 
Het 3e juveniel volgde op maandag.
In diezelfde week zijn ze een beetje gaan vliegen; op 2 en 3 juni is er een juveniel op de tweede ring gezien, 
en op 3 juni is een korte vlucht gezien van een van de jongen. 
Hierna volgt de standaard ontwikkeling van de juvenielen : 
Vaker en beter vliegen, prooioverdracht en het zelf naar boven brengen van prooien  


Naar Boven 2011


Evenals voorgaande jaren zijn Pa en S2 weer in de Mortel gebleven. 
Hoewel er regelmatig andere valken zijn gezien heeft dit geen afbreuk gedaan aan het koppel. 
Net als vorig jaar beleefden we een koude winter, met veel sneeuw. Voor uilen lastig, maar de slechtvalken trotseerden de kou goed.
Het baltsen begon ook weer op de normale tijd, begin februari, waardoor half maart de eieren verwacht worden. 
De nestkuil is inmiddels weer gevormd, wat we kunnen zien via de geplaatste webcam. 
(Schijn-) copulaties worden regelmatig gezien en ook dat het mannetje prooi brengt voor het vrouwtje. 
De laatste tijd (begin maart) neemt het aantal paringen toe en wordt er door het mannetje steeds vaker kleine prooitjes gebracht. Dit is een onderdeel van de balts. 
Ook worden er nog steeds vreemde valken gezien, die soms zeer agressief worden verjaagd. 
In de nacht van 14 op 15 maar, om ca 02.00 uur is het eerste ei gelegd. 
 Het tweede ei is gelegd op donderdag 17 maart, omstreeks 13.30 uur 
Omdat de beide valken al veel op de twee eieren zaten, werd door verschillende mensen gedacht dat het hierbij bleef. 
Echter op 20 maart, tussen 03.30 uur en 06.30 uur is het derde ei gelegd. 
Op 22 maart, omstreeks 16.00 uur, is een vierde ei gelegd. Rond deze tijd is er een vreemde valk waargenomen, 
die op het rooster zat en zelfs probeerde om in de kast te komen. 
In de periode hierna wordt er steeds vaker, bijna dagelijks, wel een derde valk gezien, een enkele keer zelfs twee. 
Op 22 april zijn 's middags de eerste twee eieren uitgekomen. 
Rond 16.30 uur werd het eerste jong gezien en om 18.00 uur het tweede.
Het derde ei kwam erg laat uit: in de vroege ochtend van 26 april, ruim 80 uur later.
Het vierde ei is niet uitgekomen. 
Op 16 mei zijn de jongen, twee mannetjes en een vrouwtje, geringd. 
De juvenielen ontwikkelen zich goed; op 30 mei kwam het juveniele mannetje voor het eerst op het rooster. 
In de dagen hierna is het eerste vrouwtje op het rooster geweest en op 7 juni kwam het andere vrouwtje op het rooster.
Vrij snel hierna (het mannetje al na 1 dag) zijn ze aan het vliegen geslagen. In het begin slechts een rondje om de toren, maar toch.
Zaterdag 11 juni heeft juveniel met ringcode CN bijna de gehele dag in een boom gezeten bij het spottersveldje.
In de weken hierna zien we steeds meer prooioverdrachten en ook dat de juvenielen goed vliegen.
Het opbrengen van een prooi naar de toren lukt ze nog niet zo goed.
Vaak landen ze nog met prooi in het weiland bij de toren. 
Op 27 juli is S2 gewond gevonden. Ze is aangeschoten door hagel, waardoor in een vleugel meerdere breuken zijn.
Een operatie volgt, maar herstel zal volgens deskundigen moeilijk zijn en het is de vraag of ze dan nog ooit kan jagen.
Nog diezelfde week is er een jong vrouwtje waargenomen, die nu op de toren lijkt te verblijven.
Het is een valk die op 11 mei 2010 geringd is in Namèche (B) met ring B/Y.
Vanaf week 29/30 zijn de juvenielen niet meer gezien. 
Op 6 augustus is S2 geopereerd aan haar vleugel en zijn er pinnen aangebracht om de botten aan elkaar te laten groeien.
Hierna is er een fixatie aangebracht om e.e.a. bij elkaar te houden en te zorgen dat ze haar vleugels niet te veel kan bewegen. 
De operatie van S2 is tot nu toe goed verlopen. Op 1 oktober zijn de pinnen en de fixatie van de vleugel verwijderd. 
Er is redelijk hoop op herstel, maar het zal nog geruime tijd duren voor ze terug de natuur in kan.
Om te voorkomen dat er bij de toren een gevecht zal plaatsvinden tussen de twee vrouwtjes, met mogelijk dodelijke afloop,
is besloten om S2 ruim na het broedseizoen (vermoedelijk augustus) vrij te laten. 
Momenteel zit er al voor langere tijd een vrouwtje op de toren met ring OR2 (of 2OR). 
Een keer is het juveniel CN gezien op het rooster. 


Naar Boven 2012


Dit seizoen begint helaas anders; geen S2 
Zoals hierboven omschreven is ze afgelopen seizoen beschoten en is haar plaats ingenomen door 2OR, een duits vrouwtje. 
En ook als voorgaande jaren zijn er reglmatig een derde en soms ook vierde valk gezien.
Verder gaat het als alle andere jaren : Baltsen al vroeg in het jaar, het maken van het nestkuiltje en de paringen.
De laatste tijd (begin maart) neemt het aantal paringen toe en wordt er door het mannetje steeds vaker prooi gebracht.
Dit is een onderdeel van de balts.
De laatste tijd wordt er vaak een 2 kalenderjaar valk gezien, die zelfs op het rooster kwam zitten.
Op 15 maart, tussen 22.00 en 22.30 is het eerste ei gelegd.
Hierna duurde het allemaal lang; er kwam maar geen tweede ei en steeds meer mensen begonnen de hoop op te geven. 
Maar dan op 31 mei, rond 14.15, wordt toch het tweede ei gelegd. Dit is 16 dagen na het eerste. 
Vanaf dat moment zien we het vrouwtje veelvuldig op de eieren zitten.
Op 2 april is rond 16:15 uur het derde ei gelegd; het lijkt nu allemaal weer een beetje normaal te gaan.
In het begin van de avond op 3 april, even na 19.00 uur heeft er een stevig gevecht plaatsgevonden tussen het vrouwtje 2OR
en een andere valk. Dit was zo heftig dat ze met de poten in elkaar in een bos belandden.
Er blijven steeds andere valken in de buurt komen, die meestal zachthandig worden verdreven.
Echter in de 3e week van april vond er behoorlijk strijd plaats tussen 2OR en een ander vrouwtje.
2OR is hierna niet meer gezien, en het vreemde vrouwtje nam haar plaats in. Ze broed echter niet mee,
waardoor het mannetje veel op de eieren zit, maar ze liggen ook lang bloot wanneer het vrouwtje een plek in
de kast opeist en het mannetje wegjaagd.
Tot eind juni heeft dit geduurd, waarna het mannetje minder ging broeden.
Op 22 juni is het eerste ei stuk gegaan, op 3 juli het tweede.

Omdat het mannetje steeds minder aandacht kreeg voor het overgebleven ei is op 6 juli het derde ei verwijderd door
de VogelWerkGroep Gemert.
Hierdoor kon het koppel weer hun normale leven oppakken.
Het ei wordt overgedragen aan de Werkgroep Slechtvalken Nederland voor verder onderzoek.
Het ei had een afmeting van 50,5 x 39,3 mm en woog 33 gram. 
S2 hersteld goed en gaat binnenkort, als ze uit de rui is (medio augustus), naar een valkenier die haar buiten kan laten vliegen.
Ze zal daar getraind worden op de loer en mogelijk eind september vrijgelaten worden (mits volledig hersteld) 
Het hoe en wanneer wordt door de VWG nog overwogen, maar wordt op tijd bekend gemaakt. 
Bron : VWG Gemert. 

Momenteel is alles weer als vanouds bij de toren, en wordt er af en toe weer een derde valk gezien. 
Na haar verblijf in de opvang is S2 overgebracht naar een valkenier die haar weer aan zal doen sterken.
Eerst zal ze zeeg gemaakt worden om vervolgens op de loer gezet te worden, om hierna weer zelfstandig te kunnen jagen.
Als dit allemaal succesvol verloopt wordt ze weer afstandelijk gemaakt van de mens en kan ze haar vrijheid terug krijgen.
Op 12 oktober trof de valkenier echter S2 dood aan.
Na onderzoek blijkt ze besmet met vliegenmaden, Myiasis genaamd. 


Naar Boven2013


Na een seizoen met allerlei gebeurtenissen, ( 2OR nam de plaats in van S2, het legsel kwam niet uit omdat 2OR werd verjaagd
en het nieuwe vrouwtje niet ging broeden, en het overlijden van S2) is er toch weer goede hoop.
Het vreemde vrouwtje deed het goed en er volgden al spoedig baltsvluchten. Ook de nestkast werd ingericht met de bekende nestkuil.
Er werd wel regelmatig een derde valk gezien en soms ook een vierde, maar daar waren we de laatste jaren aan gewend geraakt.
In de tweede week van maart werd er gehoopt op het eerste ei. Het vrouwtje verbleef diverse nachten in de nestkast.
Maar op 17 maart verscheen een vreemde, geringde valk rond de toren. De nacht ervoor was het vrouwtje niet in de kast gezien. 
Deze 'nieuwe' valk nam zelfs plaats op het rooster. Toen een van de camera's inzoomde op een ring bleek het 2OR te zijn.
Terug van weggeweest verbaasde zij iedereen; dit had niemand verwacht. Ze was immers vorig jaar verjaagd door het huidige vrouwtje
terwijl ze haar legsel al aan het bebroeden was.
Het mannetje heeft al diverse paringen gehad met 2OR, dus het blijft even afwachten. 
Echter, na ongeveer een week, werd het vreemde vrouwtje (wordt ook wel VV genoemd) weer gezien en was 2OR meer afwezig. 
De paringen bleven voortgaan, VV verbleef weer vaker 's nachts in de nestkast, maar van eileg is nog steeds geen sprake (4 april)
Steeds regelmatiger werd toen weer een derde valk gezien, mogelijk 2OR.
Soms tolereerden ze elkaar, maar vaak ook niet, en probeerden ze elkaar te verjagen. 
Door het toenemende aantal slechtvalken in ons land zal dit vaker gaan voorkomen, waardoor er ook minder succesvolle
broedsels zullen zijn. Hierdoor wordt de soort wel in balans gehouden.
Hoewel de verwachtingen bij het publiek afnamen is op 8 april, tussen 07.00 en 09.00 uur het eerste ei door VV gelegd.
Op woensdag 10 april , tussen 12.30 en 13.00 uur, heeft VV haar tweede ei gelegd. Daarna was er ook weer een derde valk.
Het derde ei is gelegd op 12 april, tussen 22.30 en 23.00 uur.
Hierna is het broeden verdergegaan (al in gang gezet vanaf het 2e ei)
Het eerste kuiken kwam op 13 mei , tussen 10.30 en 10.45, uit het ei; het tweede kuiken tussen 12.00 en 12.15 uur.
Helaas is een kuiken in de vroege ochtend van 14 mei gestorven.
Dinsdag 14 mei is 2OR dood gevonden op de 2e ring. Ze is waarschijnlijk gestorven na een territoriaal gevecht.
Na onderzoek bleek dit later inderdaad het geval : enkele nekwervels waren doorgebeten.
Op woensdag 15 mei is het derde kuiken uit het ei gekomen. Dit was tussen 12.45 en 13.00 uur.
Op 5 juni zijn ze geringd : 2R en 2O
Wat na het uitkomen opviel was, dat het vrouwtje zeer lang doorging met het proberen om de kuikens onder haar te krijgen.
Dit duurde ca. 4 weken, maar dat lukte op een gegeven moment niet meer omdat de kuikens te groot waren.  Mogelijk is de
onervarenheid van het vrouwtje hiervan de oorzaak (misschien haar 1e legsel).
De kuikens groeiden goed en op 18 juni, om ca. 15.00 uur, zijn ze beide even op het  rooster geweest. Kort hiervoor was
het vrouwtje met een prooi op het rooster gaan zitten, waarna ze wegvloog; waarschijnlijk om ze naar buiten te lokken.
Op 20 juni waren ze beide veel op het rooster en de betonrand.
Zondag 23 juni, om 12.34, heeft een juveniel zijn eerste vlucht gemaakt, en later op de dag ook de tweede.


Naar Boven2014


Na een goed 1e jaar van het vrouwtje VV hopen we weer op een succesvol jaar.
De techniek is aangepast (HD camera's e.d) en de nestkast ten behoeve van de binnencamera.
Ook zijn het afgelopen jaar nieuwe antennes geplaats op de toren ten behoeve van digitale radio (DAB).
Vroeg in het jaar zagen we al weer baltsgedrag, en tegen de broedtijd werd er ook -bijna dagelijks- een of twee vreemde valken gezien.
Ook de bekende nestkuil werd weer gevormd.
Er werden veel werkzaamheden in en op de toren uitgevoerd, maar dit heeft niet tot merkbare verstoring geleid.
Ondanks dat werd op 12 maart, om ca 17.15 uur, het eerste ei gelegd.
In de nacht van 14 op 15 maart is om ca. 04.45 het tweede ei gelegd. 
En nog steeds wordt  er derde valk gezien, maar er is geen agressief gedrag tegen hem/haar. Mogelijk nog een juveniel.
Het gaat goed : in de ochtend van 17 maart om ca. 11.25 uur is het derde ei gelegd.
Er wordt nu waarschijnlijk gebroed, dus komt er mogelijk nog 1 ei.
En inderdaad, op woensdag 19 maart, om ca. 20.10 uur is het 4e ei gelegd. 
N
u maar hopen dat het goed gaat met het broeden, dat ze weinig tot geen last hebben van vreemde valken en dan kunnen
de spotters ter plaatste weer genieten van een mooi seizoen.
Ondanks de vele werkzaamheden op de toren, en zeker de laatste week op ring 3, is het broeden voorspoedig verlopen.
Er waren ook geen verstoringen door andere valken, behoudens een regelmatig bezoek van een 2eKJ valk, maar dat werd niet als storend ervaren. 
Op 19 april, om ca. 23.20 is het eerste ei uitgekomen en ongeveer twee uur later, 20 april om 01:15 is het tweede kuiken gezien.
Op tweede paasdag, 21 april is het derde kuiken uit het ei gekomen. Doordat er storingen waren met camera's is de tijd dat dit gebeurde niet bekend.
Een dag later, omstreeks 11.30 uur, is het laatste ei uitgekomen.
Beide volwassen valken zijn aan het voeden, dus vooralsnog ziet het er allemaal goed uit.
Op 12 mei, tussen 15.00 en 16.30 zijn de jonge valken geringd.
Het zijn 2 mannen en 2 vrouwen, resp. AAA, AAB, BAA en BAB.
Er zijn hier voor het eerst in Nederland nieuwe kleurringen gebruikt: Lichtgrijs met zwarte opdruk.
De code is staand, waarvan 1 letter boven en twee onder.
Klik hier  voor alle ring-en meetgegevens, ook van voorgaande jaren.
Op 24 mei, in het begin van de middag is het eerste juveniel, AAB, op het rooster geweest. 
Die werd op 28 mei gevolgd door AAA en BAA.
Op vrijdag 30 mei hebben drie juvenielen voor het eerst gevlogen; BAB nog steeds in de nestkast.
Relatief laat ten opzichte van de andere juvenielen kwam BAB op 2 juni als laatste uit de nestkast.
Over het algemeen was er voor de spotters ter plaatse in de periode die volgde weinig spectaculairs te zien,
ondanks dat er meer juvenielen waren dan vorig jaar. 
Ze vertoefden vaker aan de achterzijde van de toren. 
Er zijn afgelopen jaar wel veel werkzaamheden geweest op de ringen, maar of dat er iets mee te maken heeft blijft gissen. 
Ook zijn de valken weinig met 6 tegelijk gezien, waardoor het vermoedde ontstond dat er mogelijk 1 gestorven is. 
Er is door VWG Gemert besloten om de nestkast te laten staan, ondanks de voornemens om die te verplaatsen naar een van de ringen. 


Naar Boven 2015


In het begin van het jaar zijn de eerste baltsvluchten al weer gezien, maar zijn er ook al andere valken waargenomen. 
De camera's van VWG zijn weer actief, zij het met plaatsjes die regelmatig ververst worden.
De nestkast zou verplaatst worden naar een van de ringen, maar dat is niet doorgegaan. Wel is de techniek (camera's
microfoons etc) vervangen/vernieuwd.
Ook zagen we afgelopen maanden nog steeds werkzaamheden op en in de toren, maar daar trekken de valken zich
niet veel van aan. Dit moet nu eenmaal gebeuren, omdat de toren een commercieel doel heeft.

Nadat het aantal paringen in maart steeds meer toenam is op 14 maart, omstreeks 17.45 uur het eerste ei gelegd.
Daarna volgde op 17 maart, om 05:18, het tweede ei en op 19 maart om 11:16 het derde ei.
Op 21 maart zijn er vreemde valken gezien, zowel op het rooster als in de kast.
Die dag werd ook het vierde ei gelegd, waarschijnlijk ca. 20:30, maar het werd pas in de loop van de nacht gezien.
meermalen werd een 3e Kj vrouwtje gezien uit Duitsland : 1OH
Zij kwam zelfs in de kast bij de eieren (toen er lagen) en sliep in nacht op de betonrand.
In de broedperiode zijn er meerdere vreemde valken gezien : De al genoemde 1OH, 1EF (3e Kj) 1FG (2e Kj),
allen vrouwtjes afkomstig uit Duitsland, en ongeringde valken (M en F)

 • Pa weg uit de Mortel ??
  Op 6 april heeft er een kort gevecht plaatsgevonden tussen Pa en een vreemd mannetje. Hierna is Pa niet meer gezien.
  Het vreemde mannetje is ongeringd en vermoedelijk een 3e Kj.
  Op 7 april hebben we een valk zien verjagen welke qua formaat waarschijnlijk een mannetje was (misschien Pa).
  Het vreemde mannetje wordt door VV geaccepteerd, zelfs in de kast, terwijl zij zit te broeden.
  9 April is Pa even gezien en op op12 april heeft hij zelfs even het broeden van VV overgenomen, maar werd toen verjaagd door het vreemde mannetje.
  Op donderdag 16 april heeft een 20 minuten durend gevecht plaats gehad op het dak van de toren. Zie : https://www.youtube.com/watch?v=JBkJc1DW6rA
  Dit was waarschijnlijk tussen 2 mannetjes.

 • In de nacht van 22 op 23 april is het eerste ei uitgekomen. Op de beelden van BdL zag men om 03.28 uur een stuk eierschaal.
  Diezelfde middag, tussen 15.00 en 15.30, is het tweede kuiken uit het ei gekropen.
  Een dag later, 24 april, is omstreeks 07.30 het derde kuiken uit het ei gekropen.
  Het laatste kuiken kwam op 25 april, omstreeks 11.30, uit het ei.

 • Op 25 mei heeft er een paringsritueel plaatsgevonden tussen VV en 1R (zoals het vreemde mannetje genoemd wordt)
  Door Dorine (www.peregrines.nl) is, in samenwerking met WSN, via de trekstationring achterhaald dat het vreemde mannetje vrijwel zeker
  2O is, in zoon van Pa en VV uit 2013.
  Uiteindelijk is het vreemde mannetje, zonder ringen, gebleven. Dit is waarschijnlijk het mannetje van 6 april. (Zie hierboven)
  Maar hij hielp niet voeren en jagen. Hij werd zelfs af en toe door het vrouwtje gevoerd. Toen werd het ergste gevreesd.
  Begin mei ging het mannetje echter mee voeren en lijkt het nu een normaal koppel.
  Op 13 mei zijn de kuikens, 2 mannetjes en 2 vrouwtjes, geringd.
  Het eerste juveniel (BCT) gaat naar het rooster op 30 mei (en later op de betonrand).
  Op 2 en 3 juni zijn er twee juvenielen op de 4e ring beland.
  De  eerste (korte) vlucht werd gemaakt op 4 juni, tussen 08.30 en 09.00 uur.
   Waarschijnlijk BCT die van de 4e ring naar boven vloog.
  In augustus en september zagen we de juvenielen steeds minder en mogen we aannemen dat ze gezond de wijde wereld in zijn getrokken.
  Vanaf september zijn er ook valken gezien op de kerk van Bakel en daar is inmiddels ook een nestkast geplaatst.
  Ze zijn geringd met EN (Nl.)  en ZC (D).
  We zullen moeten afwachten wat het territoriumgedrag van beide paren zal zijn. De kasten staan slecht 3,5km. van elkaar vandaan.
  2 oktober is de nestkast van de toren gehaald, om op 11 december herplaatst te worden naar de 4e ring.


  Naar Boven  2016


  In december 2015 is de nestkast verplaatst van de dakrand naar de 4e ring.
  De kastopening ligt nu meer oostelijk, dus de opening is vanaf het spottersveld beter te zien.
  Ook zijn de camera's verplaatst. (Februari 2015)
  In februari zijn al een paar baltsvluchten gezien, en op 23 februari een paring.
  Hierna kwamen deze activiteiten steeds vaker voor.
  Vrijwel dagelijks werden er 1 of 2 andere valken gezien, maar de verdrijving daarvan was meestal gemoedelijk.
  In maart namen de paring nog meer toe, maar het eerste ei bleef lang uit.
  Uiteindelijk werd op 21 maart, om ca.10.08 het eerste ei gelegd.
  Er was vrij snel bezoek van een 2e Kj valk met ringcode ACO; dit bleek en slechtvalk uit Mierlo van 2015.
  Woensdag 23 maart, om 20.41 uur is het tweede ei gelegd.
  Hierna zaten de valken veel op de eieren, mogelijk is het broeden begonnen en volgt er misschien nog 1 ei.
  In de nacht van 25 op 26 maart is om 01.09 uur het derde ei gelegd.
  Op Tweede Paasdag, 28 maart om 09.00 is het vierde ei gelegd.
  Daarna volgde een relatief rustige broedperiode; er werden wel vreemde slechtvalken gezien, ook bij de nestkast
  maar over het algemeen werden die rustig -zonder gevecht- verjaagd.
  Dit kwam waarschijnlijk omdat het vaak om 2e en 3e KJ valken ging.
  Het was wel een relatief koud, herfstachtige periode.
  Maar desondanks kwam het eerste kuiken op 26 april, omstreeks 20.45 uur, uit het ei
  .
  In de vroege ochtend die daarop volgde is om ca. 06.45 het tweede kuiken uit het ei gekropen.
  Ruim een dag later, op 28 april om ca.07.30 kwam het derde kuiken tevoorschijn en op 30 april, ca.08.40 het vierde.
  Hierna ontwikkelden de jonge valken zich goeden zijn ze op 19 mei geringd.
  Klik hier  voor de meetgegevens.
  Op 28 mei ging het eerste kuiken uit de kast en via het rooster de ring op; dit was het mannetje AUH.
  In de dagen daarop volgend zijn er meer jonge valken buiten de kast geweest, en op 4 juni vloog/sprong AUH naar de derde ring.
  Op 10 juni is er al een eerste prooioverdracht n de lucht geweest tussen een ouder en een juveniel.
  Twee dagen later is ANH gezien in een boom bij het spottersveld en op het hek bij de toren. (Helaas zijn daar geen foto's van).
  Als er vanouds werd er door de jongen veel geoefend in vliegen en jagen.
  In de loop van augusteus / september zijn ze ze uitgevlogen, alleen AUH is tot medio omtober nog gezien op de toren.


   
  Naar Boven
  2017


  In de eerste twee maanden van het jaar zijn er weer baltsvluchten gezien, en balts-prooioverdrachten.
  Een enkele paring, maar  dat nam in maart sterk toe tot vele malen per dag.
  Ook dit jaar is de Mortel weer laat met de eieren; verschillende netsen in het land hebben er medio maart al een of meer gelegd,
  in de Mortel nog geen.
  Begin maart werd er ook af en toe een derde valk waargenomen, maar die werd steeds vreedzaam verjaagd.
  Er werd een koppel slechtvalken waargenomen op de kerk in Gemert, mogelijk dat dit de indringers zijn en dat dat het koppel is
  dat vorig jaar een nest had in een hoogspanningsmast in de buurt van Gemert.
  In de nacht van zaterdag op zondag 19 maart is tussen 03.00 en 03.15 uur het eerste ei gelegd.
  Het tweede ei werd op dinsdagmiddig gelegd, 21 maart om ca. 16.05.
  Dit is 61 uur na het eerste ei.
  Het derde ei is in de nacht van donderdag op vrijdag gelegd, om ongeveer 01.40 uur.
  Op 10 april is een ei aan het vrouwtje blijven plakken en is daarmee weggevlogen.
  Dit is er zeker afgevallen. Jammer.
  Na een rustige broedperiode, waarin weinig vreemde valken zijn waargenomen, is op dinsdag 25 april omstreeks 13.40 uur,
  het eerste ei uitgekomen.
  Het is de afgelopen weken wel kouder geweest dan normaal, maar dat heeft het broeden niet tegengewerkt.
  Het tweede ei is op 26 april, om ca.17.08 uur, uitgekomen.
  Voor de spotters ter plaatse breekt nu een interessantere tijd aan.
  Op vrijdag 19 mei zijn de valken geringd. Het waren een vrouwtje en een mannetje, respectievelijk CPS en ERC.
  Er worden met regelmaat andere valke gezien, maar dit heeft niet tot gevechten geleid.
  Waarschijnlijk zijn het voorbijtrekkende vogels.
  Op 31 mei is zijn de jonge valken gaan takken. 's Morgens ERC en in de loop van de middag CPS.
  Op 5 juni heeft ERC voor het eerst gevlogen.
  Hij is waarschijnlijk op de tweede ring terechtgekomen, want daar werd hij de volgende dag gezien.
  Ook kreeg hij daar een prooi van een van de adulte valken.
  Op woensdag 7 juni, om 10.37 verliet CPSvoor de eerste keer het rooster.
  Hierna is het seizoen zeer rustig verlopen; tot vervelens toe bij de spotters.
  Er waren geen verstoring of gevechten met andere valken.
  En geen hoogtepunten, zoals een juv in een boom of op de zandhoop bij het spottersveld, of een badderende valk. (althans niet door spotters waargenomen).
  De jonge valken gingen steeds meer vliegen, er waren prooioverdrachten en alles wat normaal is in het eerste seizoen.
  En alles was minimaal, omdat er maar 2 juvenielen waren.
  Eén juveniel is tot ver in september nog waar genomen


   

   
  Naar Boven    
   
   
   
   
   


  2018
   
   
   
   
   
   
   
   


  rs ter plaatste, werden de eerste paringen gezien.
  Er werden in het begin van het seizoen al vaker vreemde valken gezien, wat overigens ieder jaar  wel gebeurd,
  maar op 11 maart, tegen de avond, leidde dit tot hevige gevechten.Er waren die dag twee vreemde valken gezien.
  Later werd er een vreemd, geringd, vrouwtje waargenomen in de nestkast.
  De valk had twee ringen en een leek oranje. De code YC is afgelezen opde beelden van BdL.
  Mogelijk is het terretoriaal vrouwtje (VV) verjaagd of zelfs gedood.
  Het is nu even afwachten hoe het verder gaat.
  De vrouw die nu regelmatig in en bij de kast te zien is heeft ringcode 7C.
  Dit is een valk die in Ittervoort geringd is en een zoon van R4, een mannetje uit de Mortel van 2004.
  Het kan zijn dat ook YC bij de gevechten betroken was, omdat er 4 valken te zien waren en er een dood op de 4e ring lag.
  De dode valk valk is volgens Vogelwerkgroep Gemert zeer waarschijnlijk het territotiale vrouwtje VV.
  Op 16 maart was er een paar keer een valk in de kast met 1 ring (zilverkleurig). Men dacht dat dit misschien 7C was, en dat die een ring
  verloren zou zijn. Een ring verliezen is zeer onwaarschijnlijk.
  Om de verwarring nog groter te maken verscheen op 17 maart een ander vrouwtje, nu zonder ringen.
  Men denkt dat dit toch VV is, maar harde bewijzen zijn er niet.
  Enige optie is DNA-vergelijking van de dode valk met het DNA van een van de jongen van vorig jaar.
  Na verdere bestudering lijkt het toch om VV te gaan (99% zekerheid volgens VWG en WSN).
  De valk droeg ook een compleet ei.
  Op 2 april, 2e paasdag, werd om 19.15 het eerste ei gelegd, maar de rust was nog niet wedergekeerd.
  Op 3 april was er weer een vreemd vrouwtje bij de kast met twee ringen.
  Het ei wordt nauwelijks bebroed.
  Op 16 april is er een tweede ei gelegd, maar dit was niet helemaal ontwikkeld.
  Door de vele gevechten met andere valken is dit broedseizoen mislukt.

  Naar Boven     
   

  2019    
      

  In de eerste maanden van het jaar begonnen de baltsvluchten al weer, met mooie beelden van de vliegende en jagende valken.
  Er werden, zoals gewoonlijk, ook weer andere slechtvalken waargenomen, maar tot hevige gevechten heeft dit niet geleid,
  althans niet waargenomen.
  Oorzaak : er zijn minder beelden beschikbaar door het uitvallen van Natuurkanaal en er waren minder waarnemingen ter plaatse
  door het ontstuimige weer in de eerste 2 weken van maart.
  Maar er werden ook verschillende paringen gezien, wat er toe geleid heeft dat het eerste ei gelegd werd op 14 maart, om ca. 15.30 uur.
  In de vroege morgen van 17 maart is om ongeveer 04:48 uur het tweede ei gelegd.
  Het ziet er voorlopig beter uit als vorig jaar; vooral minder vreemde valken.
  Op 19 maart, om ca. 14.30 uur is het derde ei gelegd.
  De  dagen erna is er een paar keer een andere valk waargenomen.
  In de tijd die volgt zijn er minder vreemde valken gezien dan afgelopen jaar.
  Ook netsverstoringen kwamen niet of weinig voor.
  Mogelijk wordt het ook voor de spotters ter plaatste weer een jaarwaarin veel te zien zal zijn bij de toren.
  Het eerste kuiken kroop op 22 april, tweede  paasdag, om circa 18.30 uur uit het ei.
  Het tweede volgede op 23 april, omstreeks 05.00 uur.
  Het laatste kuiken kwam dezelfde dag om ongeveer 22:10 uur uit het ei.
  Maandag 13 mei zijn de jonge valkjes geringd.
  Het zijn 3 vrouwtjes met de ringen ESP, ESR en ESS (Zie leg- meet en ringgegevens voor meer info).
  Op 30 mei waagde het eerste jong (ESR) zich op  het rooster.
  Donderdag 6 mei koos het eerste jong het luchtruim, de dag erna volgden ook de anderen.
  Het seizoen is verder heel rustig verlopen; de juvenielen zijn opgegroeid en hebben vrij vroeg (aug./sep.) het territorium verlaten.

 

          Naar Boven 

 

 2020    
    

Het jaar begon weer als altijd :  de baltsvluchten.
Er werden, zoals gewoonlijk, ook weer andere slechtvalken waargenomen, maar tot hevige gevechten heeft dit niet geleid,
althans niet waargenomen.
Het eerste ei werd gelegd op 12 maart, omstreeks 17:15.
Het tweede ei kwam op de  vroege zondagochtend van 15 maart (omstreeks 04:30 uur)
Op 17 maart, om ongeveer 15:10 uur werd het derde ei gelegd; het vierde op 20 maart, om ca, 00:20 uur.
Aangezien het vrouwtje na het derde ei broedgedrag ging vertonen, lijkt het broedesel nu compleet..
De eieren zijn op 22 en 23 april uitgekomen.
Zaterdag 16 mei zijn de jonge valkjes geringd.
Het zijn 2 vrouwtjes en 2 mannetjes met de ringen EXO, EXS, EXP en EXR (Zie leg- meet en ringgegevens voor meer info).
Op 29 mei gaat de eerste jonge valk vanaf het rooster de ring op, en een tweede  waagt een stap op het rooster.

 

       Naar Boven