Waarnemingen 2011

Verwijzingen naar foto’s in voorgaande jaren kunnen mogelijk geen resultaat opleveren.
Oude foto’s worden jaarlijks hergewaardeerd en eventueel verwijderd.

 

GA NAAR LAATSTE BERICHT                                                              

  


 Dinsdag 8 februari 2011

Een kort berichtje vandaag.
Het was vandaag een zonnige dag en maar eens een wandeling gemaakt in de omgeving, in plaats van bij de toren te gaan zitten.
Er zijn al weer veel vogels te zien en te horen, maar vooral de spechten zijn volop aanwezig. Vandaag zag ik onder andere
de Grote en de Kleine Bonte Specht, Koolmees, Witte Kwikstaart, Boomkruiper, Staartmees, Blauwe reiger, Nijlgans, Buizerd .

Waar het om gaat : de Slechtvalken.
In de afgelopen maanden zijn ze niet zo actief geweest voor de spotters, maar de laatste weken is er meer actie. Ze zitten weer regelmatig
in de nestkast en op het rooster, en ook het baltsen neemt toe.
 Ook is er paringsgedrag te zien.
In de afgelopen winterperiode, en ook nu nog, wordt er regelmatig een andere valk gezien. Door te toename van het aantal
in Nederland moeten we dit als normaal beschouwen.
Verder is een paar weken geleden S2 gespot op de watertoren in Helmond.
Na mijn wandeling nog even op het spottersveld geweest, waar twee mensen aanwezig waren.
Zij hadden nog een gevecht gezien tussen een Slechtvalk en een Buizerd, en twee overvliegende kraanvogels.
De valken hebben ook nog even gevlogen terwijl ik daar was.


Naar Boven


Dinsdag 8 maart 2011

Het is carnaval, mooi weer en ik ben vrij vandaag, dus wat doe je.........naar de Mortel.
Bij aankomst is het drukker op het spottersveld dan verwacht, en dat werd alleen nog maar meer.
In eerste instantie is het rustig op de toren, S2 zit op de rechterhoek en dat is het dan.
Dus maar wat bijpraten.
Af  en toe vliegt er wel wat, maar het is allemaal niet zo bijzonder.
Dan is er een sperwer, die naar de toren vliegt, maar die wordt al snel de weg terug gewezen, en ook een derde valk wordt gezien.
Terwijl we later wat staan te praten en menen wat ganzen te horen kijkt er toch iemand omhoog en neemt een grote zwerm kraanvogels waar.
Boven de wei achter de loop maken ze verschillende cirkelende bewegingen om later naar het noord-oosten af te zakken.
Ikzelf heb er nog nooit zoveel samen gezien; het waren er zo'n 80. (Zie Fotoalbum/Andere Vogels / Sperwer en Kraanvogel)
Later zien we nog twee buizerds mooi in de thermiek hangen. Hier heb ik geen foto's van, want er zijn er al zoveel van buizerds.
Ondertussen zijn er mensen gegaan en gekomen.
Dan zien we S2 vertrekken richting Zuid-Oost, maar we zien in eerste instantie niet waarom.
Door haar te volgen met de kijker zie we dat er een derde valk is, die door haar verjaagd wordt.
We veliezen ze uit het oog en later verschijnt ze plots weer op de kast (of rooster, was een beetje onduidelijk).
Als de laatste spotter naar huis gaat blijf ik nog een half uur.
Dat was de moeite.
Ik zie een valk van de toren komen en wat rondjes vliegen als ie plots richting noorden vliegt. Er is daar een andere valk waar ie agressief heen vliegt.
Dan komt er nog een valk bij en wordt er door twee valken agressief op elkaar in gevlogen.
Ik kan dan niet meer volgen wie wie is, want het vliegt en vecht allemaal door elkaar heen.
Dit is zeker niet het standaard wegjagen dat je in het najaar ziet.
Dit duurt ruim 5 minuten en dan gaan ze allemaal een andere kant op. Ik heb nog een kwartier gewacht of er iemand thuis zou komen, maar dat heb ik niet meer gezien.
Nu is het wachten op de eieren; de eerste in nederland liggen er al.


Naar Boven


Dinsdag 15 maart 2011

Het eerste ei is afgelopen nacht gelegd, iets na 02.00 uur.
Dat was niet de reden om naar de toren te gaan, maar wellicht dat de activiteiten rond de toren toe nemen.
Aanvankelijk is er niet veel te zien, dus besluit ik om even de jonge nijlganzen te gaan tellen.
Zaterdag waren er in minimaal 7 (van afstand geteld), nu zijn het er nog 5.
Terug naar het spottersveld. Er komen en gaan bekenden. 
We zien diverse mezen, geelgors, boomklever, buizerd en sperwer  en horen de tjif-tjaf.
Er vind nog een paring plaats in de antenne, zodat we meteen weten wie wie is.
Als Pa in de nestkast zit en S2 op de antenne, wordt Pa naar buiten geroepen en zien we hem wegvliegen. 
Eerst denken we dat ie een prooi moet gaan halen, maar dan zien we dat hij een derde valk gaat verjagen. 
Dit gebeurt redelijk agressief.
Even later gaat ook S2 achter een derde valk aan (mogelijk een andere).
Wat een half uur later gebeurt doet ons verbaasd staan.
Drie valken vliegen samen rondjes in de nabijheid van de toren; totaal geen agressief gedrag.
Zo zag ik afgelopen zaterdag ook al een derde valk bij de toren, terwijl Pa en S2 dit toelieten.
Een mogelijkheid kan zijn, dat de valk waar ze niet agressief tegen zijn, een jong is van vorig jaar 
(hoeft niet uit dit nest te zijn), en de valk waar wel agressief tegen gedaan wordt een andere is, 
die ook ouder is.
Jonge valken vormen geen bedreiging voor een koppel, omdat deze niet geslachtsrijp zijn.
Ze vliegen gedrieen zover weg dat we ze uit het oog verliezen.


Naar Boven


Zaterdag 25 maart (waarnemingen afgelopen week)

Momenteel zijn er vier eieren gelegd, en het lijkt er op dat het daarbij blijft.
Behalve het wisselen van de wacht (het broeden) is er momenteel weinig valkenactiviteit, behoudens dat
Pa af en toe een prooi brengt voor S2, en dat er nog steeds een derde valk wordt gezien.
Desalnietemin was het voor mij een enerverende week.
Ik heb de Pestvogels (in een Cotoneaster) gezien (Fotoalbum/Andere Vogels   Pestvogel) en vandaag, 
na een "rondje langs de velden", kon ik weer verschillende "eerste" op mijn lijstje bijschrijven.
De vangst van deze week waren behalve de "standaard-vogels" : Roodborsttapuit, Blauwborst, Boerenzwaluw ,
Zwarte Zwaan, Huiszwaluw, Scholekster, Rode Wouw en Kemphanen.
De foto's die ik van sommige gemaakt heb zijn te slecht om te plaatsen; deze zijn voornamelijk gemaakt om thuis beter te kunnen determineren.
(Rode Wouw toch maar geplaatst; deze was zeer hoog en het weer was bewolkt).
Dus vanmiddag ook nog even naar de toren.
Bij aankomst, ca. 15.00 uur, vond er een wisseling plaats en eentje ging daarna bij de mastvoet zitten.
Toen we op een gegeven moment een alarmroep hoorden speurden we de lucht af om de reden te vinden; en die was er :
Er hing een Rode Wouw boven het spottersveld.
Niet veel later zagen we een valk in de buurt van de Wouw, terwijl die van de mastvoet nog op z'n plek zat.
Gelijk zagen we dat er een valk uit de kast kwam en ook richting Wouw vloog. De eerste was dus een vreemdeling.
Zowel naar elkaar als richting Wouw was er geen sprake van agressief gedrag bij de valken.
De valken bleven onder de Wouw vliegen, als een soort scherm tuusen Wouw en nestkast.
Woensdag jl is er ook een derde valk gezien en toen werd er wel vijandig naar elkaar toe gevlogen.
Het blijft vreemd met die derde valk.
Tussendoor nog een buizerd gezien die een kikker ving en op een paaltje achter ons op ging peuzelen.


Naar Boven


Zaterdag 14 mei

Na lange tijd maar weer eens een verhaal over de Mortel.
Zoals bij velen bekend is er tijdens de broedtijd en de eerste weken na het uitkomen 
niet al te veel te beleven op het spottersveld.
Ik ben er wel gemiddeld 4 keer per week, maar er gebeurt niet veel.
Af en toe wordt er een prooi opgebracht en zie je ze wel eens achter een duif aan gaan, maar dat is
het dan zo'n beetje.
Een prooi zien slaan heb ik dit jaar nog niet waargenomen, maar dat gaat binnenkort zeker gebeuren.
Nu de jongen groter worden hebben ze ook meer voedsel nodig ; overigens is er een ei niet uitgekomen.
Een vreemde valk wordt wel vaak waargenomen, zo vaak zelfs dat het een beetje gewoon is geworden.
Over het algemeen werden deze (want het is niet steeds dezelfde) op een niet-aggresieve manier verjaagd.
Verder allereli andere vogels gezien : Buizerds, Havikken, Sperwers en klein spul, zoals de Boomklever, Mees, 
Bonte Vliegenvanger, Geelgors, Vink, TjifTjaf etc.
Bij een van mijn wandeling zat ik op een boomsronk en hoorde een specht hammeren, in de boom achter me.
Die heeft daar een nieuw nest gemaakt (Bonte Specht). In en andere boom zijn er vier !!  bijgemaakt. Die boom is een en al gat.
Vandaag was er ook niet veel activiteit. Er werd wat gevlogen maar eigenlijk zagen we de valken maar weinig.
Op een gegeven moment zat S2 op de rechterhoek, toen ze plots snel oostelijk wegvloog.
We volgden haar en zagen  dat ze een grote roofvogel aanviel. Dit bleek een Rode Wouw.
Na een paar duikvluchten van S2 op de Wouw koos deze het hazepad en vloog weg.
Dit sloot deze enigzins saaie middag toch mooi af.

Foto's : Fotoalbum/valken/2011  en Fotoalbum/andere vogels/Rode Wouw.

Aanvulling:
Na het schrijven van dit bericht bedacht ik me dat ik mijn eigen avifauna in de tuin was vergeten.
Dit jaar heb ik samen met de buren de volgende nesten :
Koolmees, Pimpelmees, Huismus, Merel, Roodborst, Turkse Tortel

Eters en drinkers :
Houtduif, Kraai, Ekster, Kauw, Zwartkop, Staartmees, Groenling.

Terwijl ik aan dit vergeten item zat te denken zag ik het eerste koolmeesje uit de kast vliegen.
Toen ik ging kijken zat ie "vastgeplakt" aan de muur.

Zie Fotoalbum/andere vogels/koolmees


Naar Boven


Zondag 29 mei

De afgelopen tijd is er nog niet veel spectaculairs te zien geweest in de Mortel.
Het voederen door de ouders wordt steeds minder, er worden nu bijna alleen maar prooien in de kast gebracht
die de kuikens zelf opeten.
We zien dus regelmatig een valk aankomen met een prooi, maar ook ooit uren niets.
Maar vorige week bijvoorbeeld drie prooien in 20 minuten.
Dat een valk een prooi sloeg heb ik dit jaar nog niet gezien, maar dat gaat nog volop gebeuren.
Ook de kuikens zullen deze week op het rooster komen en gaan takken.
Dan breekt voor de spotters ter plaatse een mooie tijd aan, voor de internetters helaas minder.
Vandaag hebben we een paar keer een derde valk gezien, maar die werd vreedzaam verjaagd.
Het vielons op dat we een valk heel ver volgden naar het zuidwesten (was met de kijker een stipje) ,
toen er plots een uit het oosten terugkwam en naar de toren  vloog, waar de ander nog steeds zat.
Daarnaast kunnen we dagelijks genieten van fouragerende Geelgors, Boomklever, Bonte Vliegenvanger en Groenling,
die op het spottersveld hun maal bijeen scharrelen. 


Naar Boven


Vrijdag 3 juni

Afgelopen maandag kwam het eerste juveniel op het rooster en maakte daar veel vleugeloefeningen.
De verwachting is dan, dat ie na aan paar dagen de rand opgaat. 
Echter de volgende dag zat ie al op de betonrand en liep er rondjes.
Ook het andere oudere juveniel maakte al veelvuldig vleugeloefeningen in de kast en later ook op het rooster; 
vooral op donderdag was ie regelmatig buiten.
Hierdoor was vandaag de verwachting dat nr 2 ook de rand op zou gaan en de 1e mogelijk zijn eerste vlucht zou maken.
Op een refresh-webcam is vanmorgen wel gezien dat het jong een kort vluchtje maakte (een paar meter)
Bij aankomst vanmorgen zat een juveniel op de rand en verder gebeurde er weinig.
Tot twee keer toe dook S2 naar een vlucht duiven, maar geen enkele keer was het raak.
De eerste eindigde zo laag, dat we tegen elkaar grapten dat ze nu het gras uit haar neus kon gaan peuteren
Ook pogingen om een solitaire duif te pakken mislukten.
Hierop haalde ze een oude prooi van de eerste ring en bracht deze in de nestkast.
Hierdoor verdween het "buiten"juveniel ook naar binnen, om daar lang te blijven.
In de loop van de middag zagen we het jong weer op de rand zitten, links van de camera.
Toen we ze zo zaten te bekijken waagde ze de sprong en vloog rechtsom een rondje om de toren, waarna hij
op de onderste ring landde.
Daar heeft ze veel over het randje rondgelopen en op een gegeven moment zagen we hem met een prooi (-deel) slepen.
Voedseltekort is er dus niet en ze zal wel weer naar boven vliegen als ze er de energie voor heeft.
Een een flits zagen we nog dat een ouder een kleine prooi naar de onderste ring bracht.
S2 heeft vanmiddag redelijk wat gevlogen, maar Pa had blijkbaar een rustdag.
Toen het jong op de onderste ring zat is ie een paar keer langs komen vliegen.

Een paar foto's van S2 bij de oude prooi en de eerste vlucht van het juveniel rond de toren.
Zie Fotoalbum/valken/2011/1e vlucht juveniel.


Naar Boven


Zaterdag 11 juni

Afgelopen week de juvenielen steeds meer zien vliegen, behoudens de jongste.
Die is in de loop van de week uiteindelijk het rooster opgegaan en daarna naar de tweede ring gevlogen.
Verder nog steeds geen spectaculaire dingen en nog steeds geen live prooislag gezien.
Gisteren kwam er een roofvogel over die zeker geen Buizerd was.
Bij het uitvergroten van de foto's bleek het, wat wij al dachten, om een wespendief te gaan.
Zie Fotoalbum/2011/andere vogels/Wespendief
Afgelopen week ben ik vaak vroeg naar de toren gegaan, omdat je dan nog geen last hebt van de zon.
Ook nog wat mensen uit het land ontmoet.
Vandaag maar eens op mijn gemak gedaan (beetje uitslapen, krantje, etc.) en daar krijg je dan spijt van !!!
Gaat de telefoon : "Met ........., er zit een jonge valk in een boom vlakbij het spottersveld"
Mijn reactie "Moet je je niet druk om maken, die gaat wel weer naar boven", niet beseffende dat er bedoeld werd
dat de valk zo dicht bij het veld in een boom zat en dat ik moest komen.
Toen dat allemaal tot me doordrong ging ik uiteraard op pad.
Er waren redelijk wat spotters en van afstand kon ik al zien waar ze zou moeten zitten.
Apperatuur uit de auto en toen volop foto's kunnen maken van het juveniel CN, de oudste van het stel.
Ze zat zo'n 15 meter van ons vadaan en ca. 5 meter boven de weg.
Ze zat er al vanaf iets na 9 uur, en om 16.15 zat ze er nog.
Veelal zat ze stil, maar ook regelmatig vleugelbewegingen alsof ze wilde wegvliegen.
Ook zat er regelmatig een vink vlak bij haar, die op sommige foto'szichtbaar is.
Hierdoor hebben we niet veel meegekregen wat er op en rond de toren zich afspeelde,
maar tussendoor toch nog wel de andere juvenielen en de ouders zien vliegen.
Ik zei nog spottend : "wie weet hoeveel prooislagen we achter ons gemist hebben".
Het juveniel had totaal geen last van voorbij rijdende auto's, tractoren en fietsers, waar ze 5 meter boven zat.
Vond ik vorig jaar mijn opnames van ca. 75 meter al uniek, dit sloeg alles.
De spotter die haar als eerste (en alleen) ontdekte verdient alle eer, temeer hij ook veel en vaak rond te toren te vinden is.
Later kwam er nog een hevige regen- en hagelbui, maar ze bleef gewoon zitten. ook hiervan een paar foto's.
Van een andere spotter begrepen dat ze rong 19.30 terug is gevlogen naar de toren.

Zie Fotoalbum/valken/2011/juveniel CN
Het zijn dit keer wel veel foto's (ca 70), maar ja dat is nog een keuze uit 250.
Het is moeilijk om foto's weg te gooien.


Naar Boven


Zondag 12 juni

Na de enerverende dag van gisteren vandaag weer normaal terug naar de Mortel.
Bij aankomst waren er uiteraard al een paar spotters, ook van verder weg.
Ik keek eerst als grap maar even in de boom, maar daar uiteraard zat niets. 
Een paar valken op de lampen was alles.
Vrij snel daarna begon er een lange tijd het zogenaamde "tikkertje spelen", waarbij de valken alkaar spelenderwijs aanvallen.
Dit is een deel van hun leerproces.
Tussendoor probeerde een juveniel een landing te maken op een van de vensterbanken, maar dat ging hem/haar aanvankelijk niet goed af.
Bij een tweede poging lukte het wel, maar de valk zat gespreid met haar vleugels tegen de wand, wat niet zo handig leek.
Ook heeft een juveniel een snelle aanvalsduik uitgevoerd op een voorbij vliegende duif, maar dat baatte uiteraard niet.
Ze hebben wel al het instinct, maar nog niet de techniek.
Zelfs op een buizerd werd door een juveniel een soort aanval uitgevoerd, wat meer leek op het "tikkertje" wat ze onder elkaar doen.
En je blijft de hele dag tellen : wie zit waar.
Dan heb je een beeld van 3 juvenielen op de onderste ring, S2 op een lamp en Pa een stukje hoger.
Dan vliegt Pa op en zie je er plots twee in de lucht; Weer tellen : 4 op de toren en twee in de lucht.
2 + 4 = 6, dus er was weer een vreemde valk, die we niet meer teruggezien hebben.
Verder hebben we Pa en S2 met een duif terug zien komen, althans ze kwamen terug en daarna zagen we S2 met een duif bij de camera zitten.
Nadat ze samen met Pa hier wat van gegeten had heeft ze de prooi naar de 1e ring gebracht, waar uiteindelijk de drie juv's zaten.
Eentje heeft hier redelijk van gegeten, de rest had schijnbaar geen honger.
De hele dag was het een komen en gaan van andere spotters, van heinde en verre.

Zie Fotoalbum/Valken/2011/Tikkertje.


Naar Boven


Woensdag 15 juni 

Vandaag en ook afgelopen maandag (tweede pinksterdag) even naar de Mortel.
Maandag werd er al veel gevlogen en valt het iedereen op dat het een snel nest is dit jaar.
Gaan ze andere jaren een paar dagen takken voor de eerste vlucht, zagen we dat dit jaar al op de tweede dag.
Ook de kwailteit van het vliegen is al zeer goed en zagen we maandag de juvenielen al een paar keer op duiven jagen.
Het was druk met spotters, maar die hebben dan ook veel kunnen zien.
Vandaag was het een rustige dag met wel een paar mooie momenten.
Een reeds aanwezige spotter vertelde me dat een juveniel op een prooi zat op een van de ringen en dat ie er met prooi en al afviel.
In de vlucht bleek de prooi toch te zwaar en liet de valk hem vallen in het weiland.
Wat later komt S2 met een prooi terug en brengt die naar de eerste ring, waar twee juvenielen zitten.
Een juveniel beging te plukken en ik zie de prooi steeds verder over de rand gaan.
En ja hoor,  weer kukkelt ie van de rand af, met duif en al. Hij blijft cirkelen rond de toren maar verliest hoogte.
Ook deze duif wordt gedropt, nu ongeveer in de tuin van de toren-buurman.
Als S2 de derde duif heeft gebracht wordt het jong (als het al steeds dezelfde is ??) toch voorzichtiger
en na een beetje plukken sleept ie de prooi verder de ring op. Wat we daarna zien zijn alleen nog zwevende veren.
Later zien we nog een jong snel wegvliegen. Het blijkt dat ie een andere roofvogel, wat een wespendief bleek,
probeerde weg te jagen. Het omgekeerde gebeurde, totdat moeders zich ermee ging bemoeien.
Vanaf dat moment is het rustig geweest op en rond de toren.
Pa niet gezien vandaag.

Paar Foto's : Zie Fotoalbum/Valken/2011/15 juni


Naar Boven


Zondag 19 juni 

Zoals alle dagen in de afgelopen week, vandaag weer naar de toren.
Het weer zit de laatste dagen niet mee : veel regen en gisteren en vandaag ook veel wind.
Bij aankomst zijn er al een aantal spotters en het eerste wat ik te horen krijg, zoals zo vaak : "Je bent net te laat".
In de bomenrij, aan de overkant van de Snelle Loop hebben 3 valken gezeten. Er zit er nog 1, maar voor ik op het veld ben is ook die weg.
Dan maar weer een regenbui trotseren.
Hierna is het showtime; de valken vliegen dat het een lust is; tikkertje spelen, zweven in de sterke wind en zelfs achteruit drijven.
Ze gaan tussendoor steeds even op de toren zitten, maar voor kort.
Een juveniel gaat nog even in een boom zitten, schuin achter de kikkerpoel. (De spechten-eik)
Dan zien we twee juvenielen een duikvlucht maken die eindigt ergens in de wei achter de bomenrij.
(Voor de insiders : waar de laatste de tijd de grote sproei-haspel staat)
Even zien we er nog een laag over het weiland scheren, maar dan zijn we hem kwijt. (Hierover direct meer)
Regelmatig zien we duikvluchten en valken die dicht bij het spottersveld komen.
Dan zien we Pa terugkomen op de eerste ring; hij lijkt niets bij zich te hebben, maar bij het bekijken met de scoop
heeft ie een reeds geplukte prooi, die hij zelf op eet.
Er volgen meer vluchten en meer regen.
Een valk maakt een duikvlucht richting oosten en wat later zien we plots Pa met een prooi (duif) op de toren aankomen.
Na een paar minuten gebeurt er iets vreemds.
Pa vliegt met de prooi weg en we verwachten dat ie, zoals gewoonlijk, naar een ander ring zal gaan. Maar nee,
Hij vliegt ermee naar het weiland waar we eerder de twee juvenielen zagen verdwijnen. De gedachte is dat ie daar de prooi naar toe brengt
om de jongen te voeren.
Inmiddels zijn een paar spotters al weg. Dan worden de kijkers op het weiland gericht en een van de dames ziet een valk in het weiland zitten.
Scoop erbij en wat blijkt : Er zitten twee juvenielen bij een prooi en Pa rechts ervan, bij een andere prooi.
Het kan zijn dat een van de juvenielen zelf een prooi heeft geslagen en dat Pa zijn meegebrachte prooi op eet.
Of de prooi van de Juv's lag er al, dat weten we niet.
De dames vertrekken en omdat het zolang duurt besluit ik om een en ander op video vast te leggen.
Het werden uiteindelijk 8 filmpjes met een totale duur van een uur.
Ik heb het teruggebracht naar 4 filmpjes.
Door de hevige wind en de afstand (ruim 500 meter) is de kwaliteit van het niveau "aardbeving"

Zie Films/2011/Valken met prooi in weiland.

Een andere spotter komt nog even kijken.
Na weer een regenbui zagen we er geen een meer in het weiland, maar met een beetje speuren zagen we een juveniel in een van de bomen.
Het leek er niet op dat het op karte termijn droog zou worden, dus op weg naar huis.


Naar Boven


Donderdag 23 juni 

Bij aankomst op het spottersveld stonden er twee auto's en slechts 1 spotter; Vreemd, zeker als je weet van wie die andere auto is.
Die gaat volgens ons daar nooit aan de wandel. Dan zal het wel erg rustig zijn concluderen we.
En inderdaad, er gebeurd maar weinig.
Als de spotter na enige tijd terugkeert, komt er langzaam aan meer actie. 
Er wordt tikkertje gespeeld en in de harde wind is dat een mooi gezicht omdat dit af en toe met hoge snelheden gepaard gaat.
Automatisch kijken we ook weer naar plaatsen waar ze al eens in een boom gezeten hebben.
De valken gaan steds even op wisselende plaatsen op de toren zitten.
Dan zien we een juveniel uit de richting van de bomen komen, aan de andere kant van de Snelle Loop.
Daarna gaan er twee juvenielen richting zuid-oosten. Mogelijk hebben ze iets gezien.
En inderdaad, er komt een valk met prooi aangevlogen. Dan wordt de prooi overgedragen aan een juveniel, die geen hoogte kan winnen.
Hij komt steeds lager in de buurt van de zandhoop bij het spottersveld. We hopen natuurlijk dat ie daarnaast gaat zitten.
Maar nee, het juveniel kiest een plaats in het hoge gras. Af en toe komt er een kraai, maar die wordt verjaagd.
Door ons te verplaatsen (verplicht want het begon te regenen) naar de weg, konden we hem/haar toch in het zicht krijgen.
Na een tijdje vliegt ie op een gaat achter de zandhoop zitten (denken wij). iemand grapt nog, "die zal wel op een paaltje zitten".
Bij nader onderzoek blijkt dat ook; iets wat we hier nog nooit gezien hebben (wel gehoopt).
Vanaf de weg kunnen we vanuit verschillende posities foto's maken. Dichterbij door de wei is geen optie i.v.m. mogelijke verjaging
Ondertussen komt er nog een juveniel heel laag over het weiland gevlogen.
Thuis zie ik op de foto's dat ie over en om een reiger vliegt, die wat verbaast toekijkt.
Het juveniel verdwijnt in een boom.
We concluderen dat de jonge valken dit jaar vaak op de grond eten en in bomen gaan zitten.
Er wordt door de rest nog wat gevlogen, maar dan wordt het weer stil.
Tijd om naar huis te gaan.

Zie Fotoalbum/Valken/2011/ ........ (23-06)


Naar Boven


Zondag 3 Juli 

Het is dit jaar niet wat we gewend zijn rond deze tijd bij de toren.
We zien veel minder prooivangsten en ook prooioverdrachten zien we minder.
Af en toe, maar veel minder als andere jaren.
Het vangen van prooien lijkt zich voornamelijk af te spelen in het noord-oosten van het spottersveld,
waar ons zicht ontnomen wordt door de bossen.
Ook is nog niet duidelijk of de juvenielen zelf al een prooi slaan.
En we zijn dit jaar ook verwend door de vele bijzondere momenten, zoals de juvenielen in het veld en in de 
inmiddels beroemde boom.
Maar goed, er is altijd nog veel meer te zien. Zo zijn er dit jaar bijzonder veel meeuwen.
Gisteren werd ook nog een vreemde valk agressief verjaagd.
Op weg naar huis zag ik gisteren nog twee reigers in een weiland, waarvan 1 bijna zeker een Purperreiger; helaas geen foto.
Vandaag daar terug, maar helaas geen Reiger te zien, wel veel Roodborsttapuiten en een Wespendief.
Ook dat is een mooi gebied langs de Snelle Loop.
Daarna naar de toren, waar we niet veel zagen; er werd wel wat gevlogen, maar de valken verdwenen steeds aan de achterzijde.
Op een gegeven moment hoorden we in de verte een valk, en zagen heel hoog inderdaad een valk aankomen : met prooi.
Met hoge snelheid ging het richting toren, waarna ook deze naar de achterkant verdween. 
Gezien de kwaliteit van de vlucht en landing die we niet helemaal zagen was het zeer waarschijnlijk een adult.
Ik zag nog wel een andere prooivangst : Er kwam een vrij groot insect tegen de zijkant van de picknicktafel gevlogen.
Bij het nader bekijken bleek ie een Lieveheersbeestje te hebben gevangen.
Jammer dat je dan geen macrolens bij je hebt.
Thuis een en ander nagezocht, bleek het om de Ruige Roofvlieg te gaan.
Met het Lieveheersbeestje in zijn bek vloog ie nog naar andere plaatsen op de tafel.
Zo zie je maar, er altijd wel iets te zien als er geen valken zijn.

Zie Fotoalbum/Andere Vogels/Roodborsttapuit en Andere Dieren/Ruige Roofvlieg


Naar Boven


Vrijdag 29 juli 

Ik wilde vandaag een begin maken met een van de laatste berichten van dit seizoen; ik weet niet wat het wordt.
De gedachten zijn elders.

Het seizoen nadert zijn einde.
De Juvenielen worden steeds zelfstandiger en zullen spoedig de wijde wereld intrekken.
Het was voor mij een ander jaar dan voorheen; meer spotters delen die gedachte.
Zagen we in voorgaande jaren veel prooislagen live, dit jaar zag ik er geen.
Slechts een enkeling (en dan nog van ver ook) zag het wel.
Prooioverdrachten gelukkig nog wel gezien.
Maar wat we daartegenover wel zagen was dan weer zeer uniek.
Juvenielen in de wei, met en zonder prooi, op een paaltje, in de bomen etc.
En dan het ultieme van dit jaar :  Een juveniel de hele dag in een boom, op zo'n 10 meter van het spottersveld.
Maar in ieder geval 3 gezonde jonge slechtvalken.
De laatste weken zien we de valken ook veel  minder actief en/of niet in de buurt.
De buizerds komen wel weer in de lucht, gisteren lange tijd 4.
Waarschijnlijk ouders met 2 juvs uit een nest ten noorden van het spottersveld.
Op de voederplaats is het nog steeds een komen en gaan van klein grut (incl een muis)
Ook de Gekraagde Roodstaart gezien.
Meer komt er even niet bovendrijven.

En dan lees ik vandaag de fora.
Ik lees het trieste bericht dat S2 gewond is gevonden, aangeschoten met hagel.
Ze leeft nog , maar 1 vleugel is op diverse plaatsen gebroken.
Morgen volgt een operatie, en als die slaagt dan nog is herstel moeilijk.
Ook de kans dat ze nog ooit kan jagen is volgens experts klein.

Wat zijn wij toch vreemde wezens.


Naar Boven


Zondag 31 juli 

Bij aankomst werd ik geattendeerd op een valk op de betonrand.
Ik moest bij iemand even door de scoop kijken en mijn indruk vertellen. 
Er was op het veld een discussie : is het een juv of een adult.
Mijn eerste indruk (op de rug gezien) een juv. (lichte staartrand en nog lichte tinten in de veren)
Mijn eigen scoop erbij en wat later blijkt het toch een geen jong te zijn (dwars-bandering)
Hij /zij had niet de kop van Pa en ik denk een 3e kalenderjaar. 
Toen zag ik de rechtse ring : Geel met in ieder geval in het midden een zwarte streep (hierdoor lijken het 2 ringen). Vermoedelijk Belgie.
Om de linkerpoor zat een lage zilverkleurige ring.
Wat later ontdekte iemand een valk op een kabeldrager op de 3e ring.  Dit was zeker Pa.
Vrij snel daarna vlogen ze beide weg. Gezien het grootte-verschil zou de vreemde een vrouwtje kunnen zijn.
Ze hebben vanmiddag wat vaker samen gevlogen, maar de duiven hadden vrij spel vandaag.
1 keer een duikvlucht gezien naar vermoedelijk een reiger.
Er was verder totaal geen agressief gedrag naar elkaar.
Gisteren zagen we ook een valk op de rechterlamp, die er een beetje ruw in de veren en donker uitzag.
We dachten eerst aan Pa, maar bij nader inzien vandaag is dat ook deze vreemde geweest.
En vrijdag heeft iemand een valk met een gele ring gezien. 
De valk is er dus al zo'n drie dagen (of langer).

Edit 6 augustus : 

De ring is afgelezen: B/Y op een gele ring. Dit is een valk die op 11 mei 2010 geringd is
in Namèche (B). Het is een jong uit een natuurlijk nest, dus geen kast zoals hier het geval is.


Naar Boven


Zondag 14 augustus 

Na de regenachtige ochtend klaarde het een beetje op en dus even naar de Mortel.
We zien Pa en een vrouwtje, niet B/Y en er werd wel wat gevlogen , maar niet echt spannend.
Op een gegeven moment zien we het vrouwtje met hoge snelheid naar het zuid-oosten wegvliegen.
Daar is een andere valk die even groot is, dus waarschijnlijk ook een vrouwtje.
Ze vliegen achter alkaar naar de toren, waarbij ze steeds aggresiever worden.
En dan grijpen de klauwen ineen.
Dit gebeurt een paar keer en dan tollen ze (met de klauwen ingehaakt) naar beneden, tot achter het bos links van de toren.
Daarna vliegt er een naar de eerste ring, de tweede volgt snel.
Dan vindt er op de ring een minuten-durend gekrijs plaats en zien we kleine veertjes omhoogkomen.
Voor ons is dit geen normaal gedrag.
De valken zitten te ver op de ring om ze  te zien, maar vermoedelijk gaat daar de strijd verder. 
Na verloop van tijd verdwijnt er 1 valk naar het noord-westen en keert de rust terug.
Dit heeft allemaal zo'n 5 a 10 minuten geduurd
Later gaat er een vrouwtje in de antenne zitten en we vinden dat ze er nogal gehavend uitziet.
Als later een tweede vrouwtje verschijnt is alles koek en ei.


Naar Boven