Waarnemingen 2013

Verwijzingen naar foto’s in voorgaande jaren kunnen mogelijk geen resultaat opleveren.
Oude foto’s worden jaarlijks hergewaardeerd en eventueel verwijderd. 

 

GA NAAR LAATSTE BERICHT   


Februari 2013

Na een jaar met allerlei niet verwachtte zaken (vreemd vrouwtje verstoord broeden, S2 gestorven) beginnen we dit jaar met een hoopvol broedseizoen.
Dat is ook de reden dat er vorig jaar weinig berichten stonden onder waarnemingen: er viel , buiten de normale zaken, weinig te melden.
Pa is nog steeds aanwezig op de toren en het laatste vrouwtje van vorig jaar is er ook nog.
Er is nog vaak een derde valk gezien en soms een vierde, maar dat zijn waarschijnlijk voorbijgangers.
De laatste weken zien we steeds meer balts-activiteiten dus dat zit wel goed.
Rond het spottersveld is grof gesnoeid, tot omzagen toe, waardoor andere vogels minder actief zijn op en rond het veldje.
Ook het weer stond het minder toe om lang bij de toren te verblijven.


Naar Boven


4 april 2013

Ondanks de kou even naar de toren geweest.
Ik kom er meermalen per week, maar er valt eigenlijk weinig te melden, behalve dat er nog steeds drie valken
worden gezien (Pa, VV en 2OR), en dat het nog steeds (te) koud is.
Het mannetje paart ook met beide, maar het is zelfs mogelijk dat er nog andere
valken zijn geweest. Het lijkt ook vaak dat de twee vrouwtjes elkaars aanwezigheid tolereren.
M
aar vandaag was dat anders.
Een valk in de antenne en een ander komt met een prooi aan en vliegt de kast in.
Er wordt flink geschreeuwd, alsof er een derde valk in de buurt is.
Dan blijkt dat dit ook zo is.
Wat later vliegt er een valk op van waarschijnlijk het dak en begint aan een soort duikvluchten
gericht op de toren zo lijkt het.
Hierdoor wordt de valk in de antenne opgejaagd en dan begingt die op zijn beurt aan een serie duikvluchten
op de andere valk, die ergens op het dak of de rand zit.
Dit wisselt elkaar een paar keer af en dan vliegen ze beide richting zuid-oost weg waarbij ze voortdurend uithalen naar elkaar.
Dit is geen vredig wegjagen te noemen.
Als ze uit het zicht verdwenen zijn keert na ca. 20 minuten een valk terug en gaat op de toren zitten, uit het zicht.
De rust lijkt wedergekeerd.


Naar Boven


14 mei 2013

Tussen de buien door even naar de toren.
Gisteren zijn er twee kuikens uit de eieren gekomen, waarvan er vanmorgen al een is overleden.
Er is verder nog niet veel te zien wat prooiaanvoer betreft, het kuiken heeft immers nog niet zoveel nodig.
Wel vloog het vrouwtje rondjes boven het bos, ging eens in de antenne zitten en dan weer ergens op de betonrand.
Het was allemaal rustig, ook met andere vogels.
Het koppel nijlganzen heeft, zover als ik kon tellen, 7 kuikens.
In dezelfde tijd is 2OR dood van de 2e ring gehaald. Ze is vermoedelijk gestorven aan de gevolgen van een
territoriaal gevecht.
In de afgelopen tijd waren er de normale vluchten, af en toe een derde valk en ooit zag je een valk met een
prooi overkomen, maar een echt gevecht wat de oorzaak van de dood van 2OR mogelijk tot gevolg had
is niet gezien.  

 

  


Naar Boven


19 mei 2013

Eindelijk weer eens een mooie lentedag hoewel het al midden mei is.
Bij de toren zijn al een paar spotters aanwezig, maar ze melden niets bijzonders.
Dat zal ook niet veel veranderen.
Het derde ei is inmiddels ook uitgekomen en het lijkt goed te gaan met de twee kuikens,
hoewel het vrouwtje onwennig lijkt met de voederingen.
Een paar keer horen we een alarmroep en zien we een valk van de toren wegvliegen.
Niet veel later verschijnen er dan een paar buizerds of sperwers.
Ook een rode wouw kwam overvliegen.
We twijfelen aanvankelijk over de aanwezigheid van een derde valk.
Rond een uur of een wordt deze twijfel weggenomen als we daadwerkelijk drie valken zien.
Er wordt niet agressief gereageerd op de vreemde valk, maar hij wordt meermalen verdreven.
De vreemde valk komt niet voor een territotium overname zo lijkt het.
De prooiaanvoer is ook nog minimaal, maar dat zal in de komende weken wel toenemen.


Naar Boven


5 juni 2013

Vandaag was het ringdag in De Mortel.

Op een zonnig spottersveld werd er verzameld en kennisgemaakt.
Daarna op weg naar de toren en met de lift naar de 24e verdieping.
Dan is het nog een paar trapjes en dan kom je in de ruimte onder de nestkast,
waar ook alle technische apparatuur staat om het mogelijk te maken dat de valken te volgen zijn via internet.
De ringer gaat het dak op met zijn assistent om de jonge valken op te halen, iemand van VWG om de lenzen te reinigen
en iemand van BDL om een paar videoclipjes te maken.
We horen dan de ouders slechtvalk alarmerend rond de toren vliegen.

In stoffen tassen komen de twee jonge valken naar de technische ruimte om te worden geringd.
Eerst is de grootste aan de beurt, een vrouwtje.
Ze wordt gewogen, allerlei zaken worden opgemeten, er wordt DNA afgenomen middels een heel klein veertje
en dan krijgt ze haar ringen om.
Één ring is de oranje code-ring met daarop 2R en een andere ring met een uniek nummer van het vogeltrekstation.
Als de ringer met het mannetje aan de slag gaat met hetzelfde ritueel begint zijn assistent met het zoeken en vangen
van zogenaamde okselvliegjes bij het vrouwtje.
Dit zijn kleine parasieten die zich onder de vleugel -in de okselstreek- bevinden.
Er worden er een paar gevangen en meegenomen voor verder onderzoek.
Ook bij het mannetje gebeurt dit, met dat verschil dat de ringcodes anders zijn.
Voor meer details van de metingen zie tabblad  "De valken in de Mortel/Leg,Ring en Meetgegevens".
Later zal ik een apart hoofdstuk wijden aan het ringen van slechtvalken in het algemeen.
Ondertussen worden door iemand van de VWG de lenzen schoongemaakt en de prooiresten en braakballen verzameld.
Hier wordt ook verder onderzoek op verricht.

Door de aanwezigen worden er diverse foto's en filmpjes gemaakt die waarschijnlijk hun weg gaan vinden op internet.
Zie ondere andere op deze site onder het tabblad  "Fotoalbum/Valken/2013/Ringen 2013".
De kwalitiet is wat minder, maar je moet in een kleine ruimte improviseren en andere ook hun plaatjes gunnen.
Bovendien gaat het ringen gewoon door;  het is geen valkenshow.
Hierna worden de jonge valken weer in de stoffen tassen naar hun vetrouwde nest gebracht.
Wij gaan daarna weer naar beneden en terug naar het spottersveld waar nog wat nagepraat wordt.
Daar wordt ons nog verteld dat er een nieuwe picknicktafel komt.

Ondertussen vliegen de ouder-valken rondjes boven de toren met af en toe een alarmroep.
Een uur daarna is de rust wedergekeerd en landt VV op het rooster.
Terwijl een enkeling blijft verlaten de mensen het veldje en ieder gaat zijns weegs.


Naar Boven


22 en 23 juni 2013

Dit weekend verwachtte ik de eerste vlucht(en) te zien van de juvenielen.
Het waaide hard zaterdag en bij aankomst zat er een ouder-valk in de antenne.
Omdat de juvenielen afgelopen week al zijn gaan takken maakt het niet zoveel uit waar je gaat zitten.
Ditmaal was het aan de overkant van de Snelle Loop, omdat het spottersveld bezocht zou gaan worden
door leden van een forum (natuurknaal.nl) en dan mis je toch concentratie.
Maar helaas, geen juveniele vlucht gezien, maar de ouders hebben ook zeer weinig gevlogen.
Ondanks het nog slechtere weer, regen en veel wind, zondagmorgen weer terug.
Lange tijd heb ik vertoefd onder de achterklep van mijn auto (dan heb je en een zitplaats en een dak
boven je hoofd), met zicht op het bovenste deel van de toren.
Bij aankomst VV in de antenne, Pa op de rechterlamp en twee doornatte juvenielen op het rooster.
Later verdwijnen de juvenielen uit mijn beeld en vermoed ik dat ze op het dak zitten.
Door Pa en VV wordt regelmatig gevlogen en dat is een mooi gezicht in de harde wind.
Er komen nog enkele spotters op het veldje, maar door het slechte weer besluiten een paar om het 
na een uur voor gezien te houden.
Juist dan vliegen er twee valken door de lucht, terwijl er nog een op de lamp zit. Zij zien dit nog net gebeuren.
Er vliegt dus een juveniel. De juveniel vliegt tot ca. 100 meter van de toren en keert dan terug om op de 4e ring te landen.
Ook de valk is even van de lamp en er is verwarring of er twee juvenielen vliegen.
Daarna keert Pa terug op de lamp en VV in de antenne; juveniel nog steeds op de vierde ring.
We gaan ervan uit dat er slechts 1 juveniel heeft gevlogen.
Van de 1e vlucht heb ik helaas geen foto's of film, want het komt toch altijd te plotseling en het duurt te kort.
Wel zijn er twee filmpjes van de juveniel op de 4e ring, kort na de vlucht.
De kwaliteit is slecht ten gevolge van de wind, die de telescoop steeds doet bewegen, en je filmt over een afstand van ruim 200 meter.

Zie Juveniel na eerste vlucht en Juv op 4e ring


 Naar Boven


25 juni 2013 

Na de eerste vlucht van zondag vandaag maar weer richting Mortel.
Het was bewolkt maar verder niet slecht; de zon kwam zelfs regelmatig door.
Bij aankomst zat VV op het hek naast de kast en Pa op de antenne-stellage op de 3e ring.
Een juveniel zat op de onderste ring.
Na een kwartiertje ging de juv aan de wandel en begon in het midden aan een prooitje te eten wat daar al lag.
Na ca. tien minuten ging ie weer terug en ging op zijn buik liggen.
Op een gegeven moment vliegt VV met grote snelheid weg naar het oosten, waar een buizerd vloog.
Niet veel later was het omgekeerd : de valk werd gevolgd door 2 buizerds, maar gezien de snelheid van de valk is dat geen probleem.
Daarna hebben de valken veel gejaagd op voorbijtrekkende duiven (4 keer zeker gezien), maar steeds was het mis.
In die tijd sprong ook de Juv van de ring een maakte een mooi rondje toren, om vervolgens op de tweede ring te landen.
Opmerkelijk was het moment dat er twee duiven voorbij de toren kwamen en de juveniel van de toren dook richting duiven.
De duiven schrokken en vluchten, maar de juv had geen kans; immers hij kent dit nog niet, maar het zit natuurlijk al wel in de genen.
Daarna was het een tijd rustig totdat de tweede juveniel ineens van de toren vloog; waar vandaan weten we niet precies, 
maar ergens hoog (4e ring of dak). De juvenielen vliegen best goed na twee dagen; niets flapperen, gewoon vliegen.
Naar boven is ook geen probleem meer.
We waren al een tijd Pa en VV kwijt (richting zuid) toen ze weer terug kwamen. Althans wij dacht dat het Pa en VV waren.
Maar toen de tweede bij de toren aankwam ging VV er met grote vaart op af en verjoeg de ander met grote snelheid.
Dit gebeurde meermalen waarbij de vreemde valk tot zeer dicht bij de toren kwam en zelfs wilde landen.
Er was zeker geen juveniel bij, gezien de vliegtechniek en de afstand die ze aflegden.
Ik was inmiddels aan het inpakke toen het weer gebeurde, dus alles weer opgesteld.
Toen dit voorbij was definitief ingepakt (was wel eens anders : tot 3 keer toe weer uitgepakt ;-)     )
Mogelijk ben ik dingen vergeten, want er was vrij veel activieit vandaag
Er waren de gehele dag door buizerds te zien, een ree in de wei achter de loop en een sperwer.


Clip1 en Clip 2


Naar Boven


29 juni 2013

Vandaag was er op het spottersveld  een bijeenkomst van een tweetal fora en bezoekers van de BdL site.
Normaliter ga ik bij dit grote aantal bezoekers mijn heil elders zoeken, maar wilde ook een paar mensen begroeten.
Het resulteerde dat ik maar gebleven ben.
Kort na mijn aankomst zien we een juveniel naar beneden vliegen en we hopen en spreken uit dat ie misschien  
in de boom gaat zitten waar hij op af vliegt. En dat doet hij dus ook.
Na even voor ons uit het zicht verdwenen te zijn komt ie uit de boom en vliegt recht op het veld af.
Dit gebeurt zo snel en laag dat we geen tijd hebben om de camera's uit te zoomen.
Dan vliegt de jonge valk over het veld achter de Snelle Loop om vervolgens op de toren te landen.

Een paar foto's maar de kwaliteit is slecht.

Daar heeft ie ongeveer 4,uur gezeten.
Dan gebeurt er uren niets, totdat rond drie uur 4 valken in de lucht zijn rondom de toren.
Onderwijl vermaken de vele bezoekers zich met kennismaking en oude verhalen ophalen.
VV neemt dan een van de juvenielen mee op sleeptouw om bijna uit het zicht zuidelijk te verdwijnen.
Als de juveniel later weer op de toren land zien we dat hij duidelijk vermoeid is van dit tripje.
Dan komt langzaam de zon richting toren en wordt het tijd om huiswaarts te keren.


Naar Boven


6 en 7 juli 2013

Op zaterdag is er vanalles gebeurd voor mijn aankomst. Valk in een boom, in het weiland etc.
Tijdens mijn aanwezigheid is er kort even gevlogen, verder niets.
Vandaag maar eens wat vroeger gegaan, en net als gisteren naar de bosrand, want het zou weer heet worden.
Op het spottersveld heb je namelijk geen enkele schaduwplek.
Als de juvenielen eenmaal vliegen maakt het ook niet zoveel uit, want ze kunnen overal gaan zitten.
Je ziet ze vanuit het spottersveld wel en vanuit de bosrand niet, of omgekeerd.
In het begin werd er niet zoveel gevlogen, maar naarmate de middag naderde werd dat meer.
Eerst kwam er een ouder met een prooi naar de toren, gevolgd door een juv. Deze landden op de betonrand (Z-W)
waar even later volop door de juveniel geplukt werd; en wat later zagen we dat er nog een andere juv bijzat.
Na wat gegeten te hebben gingen ze met z'n drieen de lucht in waarna ze uit het oog verdwenen.
Toen mijn medespotters later op weg waren naar het spottersveld/huis kwam er een duif voorbij die direct
achtervolgd werd door Pa en een juveniel. De jacht was boven het weiland voor me, en ging toen weer richting
toren. Daarna over het bos achter mij en toen zag ik ze even niet. 
Toen ze weer tevoorschijn kwamen aan de andere kant was de (lucky-)duif verdwenen.
Er kwamen andere spotters bij me zitten, omdat die hetzelfde dachten over de schaduw.
Immers, bij de bosrand kun je kiezen voor zon of schaduw.
Er werd nog volop gevlogen, en ze zaten op diverse plaatsen op de toren, maar toch vooral aan de zuidwest-zijde.
Ook konden we zien dat ze waarschijnlijk even op het rooster/in de kast zijn gaan zitten.
Een valk, vermoedelijk VV, komt zo laag uit het westen aanvliegen, dat het lijkt alsof ze uit de bomen komt,
maar zeker zijn we er niet van.
Later in de middag kwam een oudervalk wederom met een prooi aanvliegen. 
De juvenielen hadden het al gezien want die hoorden we al schreeuwen.
En weer werd die op de betonrand gebracht aan de ZW-kant.
Na wat gepluk zijn de juvenielen samen nog aan het spelen geweest in de lucht boven het  weiland.
Daarna werd het wat rustiger en ben ik , door andere verplichtingen, naar huis gegaan.
De jonge valken vliegen al  zeer  goed en vertonen al vlug hun jachtinstinct.
Een reden zou kunnen zijn dat het er maar twee zijn, waardoor ze meer aandacht krijgen van de ouders.

Enkele foto's.


Naar Boven


9 juli 2013

Gezien het weer koos ik vandaag weer de bosrand als spotlocatie.
Er zaten twee juveniele valken op de onderste ring, niet later gevolgd door een van de ouders .
Van vliegen was niet veel sprake.
Op een gegeven moment komt Staatsbosbeheer om een bank te plaatsen bij de poel.
Vond ik prima, want mijn stoeltje was aan zijn laatste uren bezig.
Op het spottersveld is gisteren een nieuwe picknicktafel en bank geplaatst.
Daarna begonnen de valken te veel te vliegen, maar we hebben er maximaal drie tegelijk gezien.
Een juveniel komt zeer laag over ons heen (camera niet gereed) en gaat dan even in een boom zitten
op nog geen 30 meter afstand; hij is niet goed te zien door de bomen maar wel herkenbaar als valk.

Zie foto's

Dan vliegt ie weer op en gaat het schouwspel boven ons, ver van ons en niet zichtbaar door.
Ze nemen tussendoor regelmatig plaats op de toren en veel op plaatsen die van uit onze positie te zien zijn.
Ondertussen is ook een oudere valk voor een raam gaan zitten.
Dan durven drie duiven het aan om ergens op de toren te gaan zitten, eentje op de onderste ring.
Er word niet gejaagd of verjaagd.
Een duif probeert dan zelfs ook op de vensterbank te gaan zitten waar de valk zit, maar in de laatste 
meter kiest ie eieren voor zijn geld. De valk wordt er niet warm of koud van.
Ook zagen we nog een duif die full-speed tegen een ander raam aanvloog.
Daarna werd het weer rustig in de lucht, totdat ik naar huis ging.


Naar Boven


11 juli 2013

Vandaag vanaf het spottersveld de valken veel zien vliegen.
Een valk (mogelijk juveniel) bracht een kleine prooi op, maar daar is niet zoveel mee gedaan.
Indien het een juv was heeft er mogelijk buiten ons zicht een prooioverdracht plaatsgevonden.
Een keer gingen twee juvenielen achter een duif aan en kregen daarbij later (te laat) assistentie van Pa.
Daarna heeft er een juveniel vrij lang aan de andere kant van de loop laag over het veld gevlogen 
Twee foto's  en ging af en toe kort in een boom zitten.
Daarna vloog ie weer wat rond om vervolgens naar de grond te vliegen, waar wij hem uit het oog verloren
We gingen er vanuit dat dat voor een wasbeurt was en dat bleek juist.
Toen ie weer opvloog heeft de valk ruim een uur in een boom zitten poetsen 
en duidelijk was te zien dat zijn veren nat waren. Hij zat af en toe ook te schudden met zijn veren.
Toen vloog de juveniel plots op en bleek een ouder met een prooi in aantocht.
Deze werd op de toren gebracht, maar pas veel later geplukt.
Er was dus genoeg prooiaanvoer, maar minder honger, en ook geen prooioverdracht.


Naar Boven


13 juli 2013

Vanmorgen ben ik wat vroeger dan gewoonlijk naar de Mortel gegaan en niet voor niets.
Bij aankomst besloot ik om naar de overkant van de Snelle Loop te gaan, omdat vandaar de laatste tijd
de valken meer zichtbaar zijn op de toren.
Als ik door het poortje loop vliegen er twee valken op van nabij de zandhoop, eentje richting boom bij het nieuwe bankje, en als ik wat verder ben 
ook een uit een boom aan de rand van het bos; dat belooft misschien wat.
Even later zitten Pa en VV ieder op een lamp en een juv op de 1e ring.
Als ik mijn spullen geinstalleerd heb zie ik een valk uit het bos komen aan de verharde weg, die een lage vlucht maakt over het weiland.
Hierna gaat ie in een boom zitten, wederom aan de verharde weg. 
Ik loop richting Snelle Loop om de afstand voor een foto wat te verkleinen, maar de valk vliegt al op
o
m achter kraaien aan te gaan, die op het veld en bij de zandhoop zitten.
Ik vermoed dat bij de zandhoop een prooirestant ligt.
Dit herhaalt zich enkele keren, waarop ik besluit weer terug te gaan naar de verharde weg / spottersveld.
Een medespotter arriveert en ik vertel hem dat de juveniel vermoedelijk nog in de boom zit.
Terwijl ik dit vertel vliegt de valk naar de zandhoop en gaat er boven op zitten.

Foto's

Daar is ie vrij lang bezig met de vermoedelijke prooirest en met het plagen van kraaien door laag over het veld te vliegen.
Dan zijn we hem even kwijt waarna ie zeer laag over ons heen komt en verdwijnt.
Ondertussen komen er verschillende groepen van zo'n 50 duiven over, maar die mochten gewoon doorvliegen.
Even later komt een valk aanvliegen met een prooi waarna een perfecte prooioverdracht plaatsvindt.
De juveniel heeft wel wat moeite om op de eerste ring te komen, maar kan dan toch gaan eten. -Clipje-
Later zien we Pa van de prooi eten -Clipje-, waarna ie ermee naar de betonrand vliegt.
Na deze eerste uren wordt er nog veel gevlogen en jagen de juvenielen voortdurend op solitaire duiven.
Ook de ouders maken af en toe een duikvlucht.
Dan volgt er nog een juveniele lage vlucht over het veld, waarna de juv tussen een paar kraaien landt.
Een keer zien we alle vier de valken in de lucht, maar te ver uit elkaar om daar een foto van te nemen.
Ook zijn er vandaag veel buizerds en havikken in de lucht.
In de loop van de middag worden ze toch minder actief, behoudens een paar hoge en verre vluchten.
Dit motiveert me om toch maar eens vaker heel vroeg te gaan.


Naar Boven


14 juli 2013

Vandaag was het een superdag; een van de betere in de afgelopen negen jaar.
Veel prooioverdrachten, prooi plukken en eten in het veld tegenover me,veel vliegen en een badende juveniel.
Dit was het voor vandaag. (Kort verhaaltje, toch)

Toch maar iets meer in detail.
Ik ben weer naar mijn spotplek gegaan aan de bosrand.
Het begon vanmorgen met een juveniel op de zandhoop; ik had hem in eerste instantie niet gezien, totdat ie begon te schreeuwen.
Kort daarop volgde een ouder in de lucht met een prooi, waar de juveniel direct op af vloog.
Er volgde een prooioverdracht, maar de juveniel kon de prooi niet op de toren brengen.
Na vele rondjes boven het veld, richting toren, landde ze op het veld aan de schuine oever van de Snelle Loop.
Daar begon ze te plukken en eten en kon ik het ringnummer aflezen: 2R
Niet lang daarna kwam de 1e kraai ter plaatse en die kon ze nag wel wegjagen.
Maar daarna kwam ook nummer twee en even later nummer drie. 
2R moest haar prooi prijsgeven, maar ze bleef daarna wel op de kraaien jagen.
Ondertussen aten andere kraaien de prooi volledig op.
2R wist wel een klein stukje mee te nemen naar de zandhoop.

Zie Clip1, Clip2 en Clip3

Het geluid bij de video's is niet optimaal  door de af en toe sterke wind.
De ouder is ondertussen op een lamp gaan zitten.
Als ik later thuis de foto's bekijk zie ik dat na de prooioverdracht de juveniel 
een geringde poot heeft afgebeten van de prooi; deze dwarrelt naar beneden. (is op foto 7 te zien)

Foto's

Dan gaat 2R op een paaltje zitten  bij de zandhoop (ongeveer twee uur) en volgen er weer kraai-slechtvalk en slechtvalk-kraai aanvallen.
Dit wisselen van op elkaar jagen gebeurde vaker en duurde bij elkaar wel 10 minuten.
Hierna werd er veelvuldig gevlogen.
Later komt een juveniel, vermoedelijk 2R, terug op de plaats waar de prooi is geplukt.
Ze loopt echter steeds lager van de oever, richting Snelle Loop, zodat we haar niwet meer zien.
Wij trekken snel de conclusie dat ze zich wel eens zou kunnen gaan wassen.
Om dat te zien moet ik naar een andere positie: het grote hek bij het bruggetje.
En inderdaad, ze gaat in de Loop. Ik heb mijn fotocamera bij me, maar vergeten om de scoop en filmcamera mee te nemen.
Ik moet dan denken aan een collega spotter die dit moment boven aan zijn verlanglijstje heeft staan, 
maar door andere verplichtingen jammerlijk niet aanwezig is; het zal hem spijten als hij dit hoort.
Na het wassen vliegt hij naar een boom vlak bij ons en gaat zitten poetsen en drogen.
Na een volgende prooioverdracht verdwijnt de valk met prooi in een weiland achter ons, dat we niet kunnen zien.
Een volgende prooioverdracht doet zich voor.
De juveniel laat de prooi echter vallen waarna deze door de ouder uit de lucht wordt gepikt.
De prooi wordt weer overgedragen, waarna twee valken lange tijd aan de prooi hangen. 
Ik weet niet of het twee juvenielen zijn of een juv en een ouder.
En weer wordt de prooi in het veld tussen de spottersplaats en de bosrand opgegeten, en weer kraaien.

Clip 4 en Clip 5.

Nu lijkt de valk iets meer te hebben gegeten, maar uiteindelijk zegevieren de kraaien.
En weer volgt er een prooioverdracht op het moment dat ik naar huis wil gaan.
Het hield niet op. Ook is er bijna constant gevlogen.

Ik ben hier vast dingen vergeten, maar dat kan niet anders op zo'n dag.
Maar in ieder geval : 5 prooioverdrachten boven het veld, een prooi opgebracht in de kast (of daar in de buurt), een badende valk,
2 plukkingen in het veld, veel vliegen en aanvallen op en door kraaien. (en uiteindelijk werd het weer ook nog goed)

Super !!!


Naar Boven


21 juli 2013

Het zou weer warm worden vandaag, dus gelijk naar de bosrand; het spottersveld was overigens leeg.
In eerste instantie zit er geen valk op de toren, maar vrij kort daarna  gaat VV in de antenne zitten.
Ze heeft blijkbaar een wasbeurt achter de rug, maar waar zij dat doet is een raadsel.
Dan duikt ze plots langs de toren naar beneden, om een paar minuten later zonder prooi  boven de bosrand uit te komen.
Ze vliegt mijn richting op en verdwijnt dan uit het zicht, richting zuid.
De eerste medespotters verschijnen.
Een juveniel vliegt weg en dan horen we gekrijs achter ons. Een oudervalk keert terug met een prooi.
Een prooioverdracht lijkt te mislukken. De juveniel krijgt hem niet gepakt.
Dan laat de ouder de prooi los en de juv vangt hem op; misschien was dit wel de bedoeling, weer een fase in de ontwikkeling.
Maar de valk kan geen hoogte winnen en dreigt enkele keren in of achter het bos te verdwijnen.
Al snel dient de tweede juv zich aan.
Op de foto's lijkt het dat 2R (vrouwtje) de prooi vangt en 2O (mannetje) er later bij komt.
De tweede valk hangt nu ook aan de prooi en wil deze natuurlijk overnemen.
Dit schouwspel duurt vrij lang en speelt zich dicht bij ons af, maar uiteindelijk laat een valk de prooi los.

Zie Foto's

De valk met prooi gaat steeds lager vliegen en landt uiteindelijk bij de Loop, 
op precies dezelfde plaats waar vorige week zondag de prooi werd opge-eten.
En weer zijn er die kraaien. De valk kan langer plukken dan de vorige keer, maar toch overwinnen de kraaien.

Zie Clip1 en Clip2

Hoop dat de juv zich weer gaat wassen is er, maar de juv keert terug naar de toren.
Dan, na enkele uren, komt er een valk met prooi aanvliegen boven het bos in het noorden.
Die wordt echter verjaagd door een valk en als ze weer boven het bos uitkomt is de prooi weg.
Het zou nog kunnen dat er twee valken waren en dat de ene valk nu ergens op de grond zat met prooi.
Weer veel later wordt er nog een prooi gebracht en buiten ons zicht op de derde ring gebracht.
Het was vandaag dus geen evenaring van vorige week, maar het eerste schouwspel was wel de moeite waard.


Naar Boven


Augustus - September 2013

Ook in deze maanden nog veel gezien.
De jonge valken groeiden goed en waren nog veel rond de toren en boven de het veld te zien.
We kunnen wel zeggen dat het voor de spotters aantrekkelijker was dan twee jaar geleden.
In oktober zijn de jonge valken de wijde wereld ingetrokken.

Hopelijk komt er in 2014 weer zo'n mooi seizoen.