Waarnemingen 2008

 Zondag 17 februari 2008

Dit is mijn eerste bericht sinds 17 november 2007.
Niet dat ik niet meer bij de Toren ben geweest, maat louter omdat er niets speciaals te schrijven was.
Als er al wat te zien was is dat overigens op andere sites/fora al uitvoerig gemeld, en vond ik het niet nodig
om hiervan alsnog mededeling te doen. Dit geldt ook voor de foto’s die ik gemaakt heb.
Het waren de standaard gegevens : de een op de antenne, de ander op een ring; dan weer eens een vlucht
rond de toren of een duikvlucht naar een prooi, dan weer eens niemand thuis.
Gemiddeld ben ik minstens twee keer per week bij en rond de toren (in de regen, sneeuw of in de zon),
waar je ook nog vaak de vaste kern bezoekers ziet, in afwisselende vorm van samenstelling, dan wel niemand.
De afgelopen maanden heb ik hoofdzakelijk gewandeld in de omgeving, dus niet alleen de toren aanschouwd.
Weer veel ontdekkingen gedaan, maar gezien mijn ervaringen van het afgelopen jaar doe ik daar verder geen mededelingen over.
Het bleek dat mensen hiernaar op zoek gingen, dit weer verder vertelden etc., met de kans op verstoring van nesten.
De valken (Pa en S2) zijn nog steeds aanwezig, even vergezeld van een derde valk.
Ook met de hooglanders gaat het goed; je ziet steeds nieuwe kalveren, zelfs in de winter.
De laatste weken tonen Pa en S2 veel baltsgedrag, wat weer goede hoop geeft voor de toekomst.
Het ziet er ook naar uit dat Pa en S2 nu een echt paartje zijn (dus dat S2 echt volwassen is geworden, wat je ook ziet aan haar verenkleed).
In dit kader is het wel jammer dat het nog steeds niet duidelijk is of er weer live-beelden via internet te zien zullen zijn van het nest.
Dit zal mij overigens niet weerhouden om de valken te blijven observeren, maar met behulp van de camera’s was je op de hoogte
van het aantal eieren en grootgebrachte jongen, alsook van hun ontwikkeling in de nesttijd.
Hoewel je aan het gedrag van de ouders en het aandragen van prooi een en ander wel kunt inschatten.
Zoals bekend zijn de schotelantennes van de toren verwijderd, waardoor de valken (momenteel) vaker op een vaste plek zitten,
zoals de antenne op het dak en de rand van de ringen, maar –helaas- ook vaker aan de achterkant.
De laatste tijd nog steeds gezien : nijlganzen, reigers, aalscholvers, reeën, buizerds (vandaag extra veel),
soms een havik en verder het kleine grut (en volop duiven).
Ook in de andere door mij bezochte gebieden in de buurt lijkt alles zijn normale gang te gaan (Stippelberg, De Biezen en de Mosbulten)
Vanaf vandaag zal ik weer vaker gaan schrijven, maar in het begin zal dit nog niet veel zijn, omdat er nog weinig bijzondere activiteiten zijn.


Naar Boven 


M
aandag 25 februari 2008 (13.00-16.00)

Zo, vanmiddag voor het eerst dit seizoen een langere tijd bij de toren geweest.
Het was mooi weer, lekker in de zon, maar de wind was toch nog een beetje koud.
Was het de afgelopen maanden een combinatie van wandelen, verkennen en een kort bezoek aan de toren,
vandaag continu op het spottersveld geweest.
Bij aankomst op de Hemelsbleekweg stond Dorine naast de weg door haar scoop omhoog te kijken.
Ze wilde net gaan wandelen, want er was toch niemand thuis, hoorde ze flink gegak op de toren: S2 zat op het rooster.
We zijn toen naar het veld gegaan en zagen S2 van het rooster via de ene antenne naar de andere vliegen.
We hebben een eind bijgekletst, want we hadden elkaar al lang niet meer gezien; dan waren Dorine en Piet weer bij de toren en dan ik,
maar we liepen elkaar steeds mis, maar dat kan als je er nog niet zo vaak naar de toren toe gaat.
Op een gegeven moment ging S2 toch de lucht in en maakte een  hele grote, sierlijke thermiekvlucht. Ook Pa zagen we dit doen,
hoewel we niet weten waar die vandaan kwam.
Pa verdween uit ons oog en S2 vloog in het noorden in oostelijke richting, om op een gegeven moment ook uit beeld te verdwijnen.
Ondertussen zien we nog een paar buizerds en een torenvalk overkomen.
Wat later komt S2 terug en gaat op de verticale antenne zitten tussen de tweede en derde ring.
Later kregen we bezoek uit Bakel, maar gebeurde er rond de toren weinig, waarop Dorine besloot huiswaarts te keren
Van de man uit Bakel nog iets geleerd: Hij vond copuleren maar een moeilijk woord en zei dat dat “treijuh” heet.
Dit is dialect voor “treden”. Even de Van Dale erbij en dit klopt inderdaad: het bespringen door mannelijke vogels heet treden.
Even later verscheen ook Jan (Steenarend). We vertelden hem dat S2 op de antenne zat en dat we Pa al geruime tijd niet meer hadden gezien.
Jan ziet links van de toren een valk en ik zie hem ook nog net, als die achter de toren verdwijnt; mogelijk Pa. 
Aan de rechterkant verschijnt wel een buizerd, maar het was niet die vogel die links achter de toren verdween.
Wat later vliegt S2 naar de rechterhoek van de betonrand. En meteen komt Pa uit de kast op het rooster zitten.
Daar heeft ie dus steeds gezeten: in de kast. Mogelijk bezig met het inruimen van de kraamkamer. 
Die valk van zojuist zijn we alweer vergeten.
S2 loopt richting nestkast, maar bijna daar aangekomen keert ze weer om, om daarna rechts om de hoek te verdwijnen.
Ondertussen was er nog iemand op het veld aangekomen (uit De Mortel).
Terwijl we het er zo over hebben zien we twee valken rechts van de toren wegvliegen.
Meteen een controle : Pa zit nog op het rooster, maar die vliegt er ook meteen achteraan.
De eerste twee lijken even groot, dus waarschijnlijk een ander vrouwtje en S2.
Een van de twee grote vliegt duidelijk voorop, gevolg (of bejaagd) door de twee andere.
Tien minuten later keert er een terug en we denken dat dit Pa is (later blijkt dat dit een verkeerde gedachte is),
omdat normaal vrouwtjes achter vrouwtjes aanjagen (we denken dat de derde een vrouwtje was, gezien de gelijke grootte).
Deze gaat op het rooster zitten. Ik wilde eigenlijk al naar huis, maar wil toch de terugkomst van de andere meemaken.
Na twintig minuten komt deze terug : MET PROOI. Nog steeds denken we verkeerd.
We denken dat dit S2 is, hoewel ze niet zo groot lijkt. Het is in de lucht erg moeilijk te zien als je maar een valk ziet.
De valk gaat met prooi  op de betonnen rand zitten, links van de lamp.
Even later vliegt ie met prooi een paar keer voor de nestkast (met valk op het rooster) langs, om daarna aan de achterkant van de toren te verdwijnen.
We vinden de valk op het rooster toch vrij groot, wanneer Jan de ring ziet en zeker weet dat het S2 is.
Het was dus Pa die met een prooi terugkwam.  Ze hebben dus niet zo lang achter de derde valk aangevlogen,
maar Pa is verder gegaan met het vangen van een prooi. 
De vlucht met prooi voor de nestkast langs is duidelijk baltsgedrag; zo van :”kijk eens wat ik allemaal voor jou doe”.
Daarna zien we Pa nog een paar keer zonder prooi voor de toren (en S2) doorvliegen, om dan weer achter de toren te verdwijnen.
Hierna besluit ik om toch maar naar huis te gaan.
Al bij al voor mij een mooi begin van het seizoen BIJ de toren. Ik ga nog niet dagelijks schrijven, maar zal wel wat meer gaan worden.


Naar Boven


Zaterdag 1 maart 2008 (14.00-16.15)

Vandaag een kort berichtje. Ik heb in de omgeving gewandeld en ben maar een half uur bij de toren geweest.
Het waaide nog behoorlijk vanmiddag, maar het was wel lekker; ook de temperatuur was goed.
Weinig stormschade in het bos, maar nog wel drassig.
Ik ben eerst eens wat oude nesten gaan bezoeken, maar daar was geen activiteit en niets duidde er op dat er activiteit was geweest.
Wel nog wat sporen gevonden van in de buurt levende viervoeters.
Ik zag wel enkele (4) buizerds vliegen in de buurt. Ik ben naar dat gebied gewandeld, en daar aangekomen bleek,
dat ze vlogen waar ik zojuist vandaan kwam. Zo gaat dat nu eenmaal.
Ook het nemen van foto’s van de buizerds viel tegen, want ze hadden er de vaart in vandaag.
Mede door de sterke wind denk ik. Verder wat nijlganzen en reigers.
Raar dat ik nog steeds de zilverreigers en de ooievaars niet gezien heb.
Toen nog maar even naar de toren. In de verte zag ik de auto van Kuiko en een fiets van (n)iemand.
Kuiko was niet te bekennen en niemand kwam me tegemoet.
Ze had het over en sperwer die in de draad had gehangen en wilde een bevestiging.
Ik vond het een vreemd verhaal en het bleek later ook te gaan om een duif, die gezien haar “conditie” geplukt was door een valk :
borst en vleugelbeenderen nog aan elkaar en zonder kop. 
Waarschijnlijk is de valk gestoord in zijn plukactie, want alleen het borstvlees was weg; ingewanden e.d. waren nog aanwezig.
Verder was de duif volledig geplukt. Dit zal wel een prooi worden voor de overige jagers (kraaien buizerds etc).
Daarop zei ze dat ze het verhaal misschien verkeerd begrepen had en dat de man die haar hierop attendeerde
bedoelde dat de duif een slachtoffer was van een sperwer (wat ik niet kan ontkennen).
Toen nog even naar het spottersveld. S2 zat op de rechterlamp, onder de eerste ring. Niet veel later kwam Pa voorbij vliegen,
om ook nog even plaats  te nemen op S2 met het nodige ritueel.
Hierna verdween Pa aan de achterzijde en S2 bleef zitten alsof er niets gebeurd was. Misschien was er ook niets gebeurd!
Ik ben ook van mening dat het niet lang meer duurt. Ook gisteren was ik er nog even, en toen vloog Pa luid gakkend voor S2 door,
waarbij ik gekscherend tegen Kuiko zei : “Hij roept haar naar het nest”, waarna ze vrijwel direct samen naar de kast vlogen.
Vorig jaar zijn de eieren gelegd op 6, 9 en 12 maart, dus het kan vrij snel beginnen.
Voor de veldwaarnemers betekent dit de aanvoer van prooi voor S2, door Pa.
Een probleem voor Pa : van 1 maart t/m 15 mei is er een ophokplicht voor postduiven. Dit i.v.m. de jacht op de overlast verzorgende (wilde) duiven.
Er zijn wel wat uitzonderingsdagen en tijden. 


Naar Boven


Zaterdag 22 maart 2008 (15.00-16.15)

Behoudens de eerste week van maart (vakantie) ben ik bijna dagelijks, zo ook vandaag, bij de toren geweest.
Er is veel gebeurd in die periode. We hebben Pa regelmatig op S2 zien zitten en hebben vele mooie vluchten kunnen zien
Er zijn ondertussen vier eieren gelegd, wat ons weer hoopvol stemt. Jonge Hooglanders geboren etc.
Ook weer oude bekenden gezien op het spottersveld.
Jammer is het, vooral voor hen die niet in de buurt wonen, dat de camera’s niet on-line zijn.
Afgelopen week ook nog een mooie scene gezien van zes buizerds, bijeen, maar dan ligt je camera natuurlijk nog in de auto.
Ook nog een havik gezien, een paar aalscholvers en een boel klein grut.
Verder ben ik op het spoor van een nieuw xxxxxxxnest, maar doe daar verder geen mededeling over, omdat vorig jaar 
een en ander uit de hand is gelopen door mensen die dit op gaan zoeken, met alle gevolgen van dien.
Het is momenteel wel een natte “zooi” rond de toren. De Snelle Loop treed bijna uit haar oevers.
De nijlgansenfamilie doet het goed, ondanks dat deze dieren niet zo geliefd zijn.
Pa zat vanmiddag op de lamp aan de westzijde van de toren, en bleef daar ook zitten.
Ik heb nieuwe apparatuur aangeschaft en er is nog wat onderweg, waarmee ik nog beter kan waarnemen.


Naar Boven


Zondag (1e Paasdag) 23 maart 2008 (11.00-15.00)

Het was zonnig vanmorgen en niet wit, ondanks de voorspelde sneeuw. Dus een uitstekend moment om maar naar de Mortel af te reizen.
Gerrit uit Eersel zat al op het spottersveld, waar de wind overigens toch een beetje “zuur” was.
Een valk was zo-even van de antenne vertrokken, maar niet veel later zagen we ze beide vliegen.
Na wat”werkoverleg” verdween er een in de nestkast en ging de ander op de antenne zitten.
Tussendoor nog een sperwer boven de toren zien hangen
Toen toch mijn scoop er maar bijgepakt en zag ik dat het S2 was die  op de antenne zat.
Daar heeft ze tot kwart voor twee gezeten; beetje poetsen, wat rondkijken etcetera.
Hierna vlogen ze  beide weer even rond de toren, en verdween S2 uiteindelijk in de nestkast en ging Pa even op de antenne zitten.
Daarna is ie verdwenen en heb ik hem niet meer terug gezien. Mogelijk zat ie aan de achterkant op een lamp, waar ie wel vaker zit.
Het was een hele mooie dag. Je hoorde van alles fluiten, een specht hoorde je voedsel verzamelen, de geelgors was in de buurt, evenals de nijlgansen.
In de tijd dat S2 op de antenne zat nog een paar keer een koppel buizerds gezien, evenals een koppel haviken.
Later zag ik nog een sperwer in gevecht met een stel kraaien.
Gerrit was ondertussen vertrokken, maar in de loop van de dag zijn er nog verschillende bekenden geweest.
Toen ik vertrok waren er weer anderen, zodat de waarnemingen bijna continu doorgaan, hoewel er nu in de broedperiode niet veel “spannends” gebeurt.
Een reiger werd meerdere malen verjaagd door de nijlgansen, die hun kroost willen beschermen.
Overigens kwamen de tellingen van de jonge gansjes vandaag, van diverse mensen, niet boven de tien uit. 
De buizerds hebben zich vaak laten zien vanmiddag en hun vluchten deden aan baltsvluchten denken.
Verder veel wandelaars, dus op zoek naar een ijsvogeltje was geen optie vandaag.


Maandag (2e Paasdag) 23 maart 2008 (12.30-15.00)

Vanmorgen heeft het hier een beetje gesneeuwd, maar dat is alweer weg.
Het weer was niet zo mooi als gisteren, maar toch maar even naar De Mortel.
Er stonden een paar bekende auto’s bij de toren en zelfs eentje achter het hek.
Zouden ze weer binnen zijn ????
Ik ben eerst maar eens een stuk gaan lopen. Het was vrij rustig, weinig wandelaars, maar ook in de lucht was veel minder te zien dan gisteren.
Er zat een valk op de antenne, en toen ik even later weer keek was ie weg. Volgens een andere waarneming (Piet) was dit S2.
Weer een ,voor mij nieuw, horst gevonden. Ik kon niet zien of het gebruikt wordt / gaat worden, maar ik houd het wel in de gaten
Af en toe nog een buizerd en een reiger gezien. De nijlgans-familie was ook nog niet te bekennen.
Daarna maar weer even naar het spottersveld, waar een bekende fiets stond.
Die bekende kwam later met nog iemand aangelopen, en hebben wat gekletst; er was verder toch niet veel te zien.
Kregen we nog een sneeuw/hagelbui over ons heen, maar ja, je moet er iets voor over hebben.
Op een gegeven moment verscheen Pa, die even op het rooster ging zitten, om vrij snel daarna zijn plekje op een van de lampen in te nemen.
Na een kwartiertje vloog ie weg en hebben we hem niet meer teruggezien.
Toen Pa op het rooster landde konden we even de kop van S2 zien. Die zat dus in de nestkast.
Tussendoor toch nog de ganzen gezien, een reiger bovenop een boomtop en plots een hele kudde Hooglanders.
Voor de waarnemers ter plaatse is het nu (tijdens de broedweken) een rustige tijd.
Als je geluk hebt kun je wel eens een valk zien die met een prooi aankomt, maar dat is sporadisch.
Maar als over een paar weken de eieren uitkomen zal er des te meer te zien zijn. 
Toen de vingers echt koud waren ben ik toch maar naar huis gegaan.


Naar Boven


Donderdag 10 april (13.30-15.30)

Dit is geen verslag van alleen vandaag, maar van de afgelopen twee weken. (nou ja, verslag!!!); ik moet weer eens van me laten horen.
Ik ben meerder malen bij de toren geweest, maar er was niet echt sprake van activiteiten, om daar speciaal iets over te melden.
Op meerder fora is een en ander al gemeld.
Ik ga ook nog geen verhalen schijven over wat ik exact gezien heb, want dat zou erg eentonig worden. Het is dagelijks bijna hetzelfde.
Het is, wat de valken betreft, rustig, maar dat komt door de broedperiode.
Dan zit S2 weer eens op de antenne, dan Pa weer eens op “zijn” lamp.
Er wordt ook regelmatig rond de toren gevlogen, en ook wel eens verder weg.
Je ziet soms een derde valk, waarvan de afkomst/sekse niet bekend is; en ook dat een valk een buizerd verjaagd. 
Meestal geen echte aanval, maar wel met een dreigende houding
De buizerds zijn ook steeds meer bezig met baltsvluchten en zullen spoedig hun nesten gaan bewonen.
Ik ben nog regelmatig gaan wandelen in de omgeving, want er is nu eenmaal meer te zien dan alleen maar slechtvalken, maar wat is het drassig.
Zelfs de hooglanders lopen naast hun wandelgangen.
Het gezin nijlgans is uitgedund tot nog maar vier kuikens.
Ook vind je hier en daar restanten van duiven; de zgn plukplaatsen.
Verder hoor en zie je allerlei andere vogels, die druk zijn met hun (toekomstig) nest.
Reeën,ooievaars en zilverreigers heb ik niet gezien, maar wel de sperwer, havik en torenvalk.
En niet te vergeten de vaste bezoekers rond de toren.
De schermen voor de paddenopvang zijn ook weer verwijderd, en zoals ik begrepen heb zijn er honderden padden, kikkers en salamanders overgezet.
Inmiddels zijn de cams, zij het “frozen”, weer te zien, met een refresh van 20 seconde.
Ik vind dit niet zo mooi als vorig jaar en kijk er erg weinig naar, maar het is beter dan niets.
Voor hen die verder weg wonen toch en mooi alternatief.
Ook het weer wordt langzaam beter, zeker de laatste paar dagen; het is dan weer fijn om bij de toren te zijn.
Ik heb nog wat foto’s en films gemaakt, maar plaatsen heeft geen zin, omdat ze in het algemeen overeenkomen met foto’s die al geplaatst zijn.
De standaard foto’s zoals “valk op antenne”, “valk op lamp” etc.
Afgelopen week heb ik de beschikking gekregen over een eigen domein (www.freebirds.nl), zodat ik wat meer opslagruimte heb voor mijn verslagen en foto’s.
Mogelijk komt er eind dit jaar een eigen server, maar dat is nog even afwachten. 
De komende dagen maar weer naar de Mortel, als het weer het toelaat.


Naar Boven


Zaterdag 12 april (13.00-16.30)

Het was vandaag wederom mooi weer en daarom besloot ik, mede naar aanleiding van een krantenbericht,
om eens af te reizen naar Boskant, waar een koppel ooievaars bezig is om een nest te maken.
Ter plaatse aangekomen, blijkt dat het nest goed zichtbaar is vanaf de openbare weg, en de ooivaars waren druk bezig met baltsen,
alsmede met het in orde brengen van hun nest (zie alle foto’s /2008/andere dieren/12 april 2008).
In de buurt van het nest ligt een grote berg takken, zodat het ze wel makkelijk is gemaakt Na wat foto’s genomen te hebben ben ik richting Mortel gereden.
Bijna in de Mortel aangekomen zie ik een gevecht tussen een kraai en een koppel buizerds. 
Jammer dat voor je je camera paraat hebt ze al weer een stuk verwijderd zijn.
Het was niet koud maar ondanks het mooie weer ook niet druk.
Eerst ben ik maar weer eens gaan wandelen en werd daar door medewandelaars geattendeerd op een vreemde klopplek van een specht :
in een hek (zie alle foto’s /2008/andere dieren/12 april 2008). De specht is hier duidelijk op zoek geweest naar voedsel.
De familie nijlgans is nog steeds aanwezig met 4 kuikens, en van de medewandelaars begreep ik dat het in beginsel 13 kuikens waren.
We waren het over eens, dat dieren die de meeste kans lopen om als prooi te dienen voor een hogere rang in de voedselketen,
dat deze over het algemeen ook meer jongen ter wereld brengen.
Tijdens mijn wandeling weer een horst gevonden, maar nog steeds geen waar ook maar enige blijk is van bewoning.
Daar waar ik wel een nest vermoed kan ik niets vinden.
Op het spottersveld kan ik nog net een wisseling van de broeddienst meemaken, tussen S2 en Pa.
De afgeloste valk gaat eerst op de bovenste antenne zitten, en even later op de antenne op de tweede ring, ook wel GSM antenne genoemd.
Tussendoor nog een paar buizerds gezien, en nog veel meer gehoord, en een moment dat een van de valken naar de buizerds vliegt
om hen te attenderen op zijn territorium; geen gevecht of aanval, maar wel rond de buizerds blijven vliegen.
Verder verging het horen van allerlei vogels; echt zoveel dat je denkt dat je alleen op de wereld bent.
Het lijkt op het aankondigen van de lente, hoewel die al begonnen schijnt te zijn.
Ook de duiven in de nestkast bij een van de aanwonenden hadden het druk.
Er is nog even wat bezoek geweest, waaronder iemand van de vogelwerkgroep Gemert.
Die had leuke varhalen over zijn ervaring van vogels spotten in de omgeving van Gemert en Handel.
Een leuke anekdote was van (ik dacht een mees, maar in ieder geval iets kleins) een vogeltje dat een nestkast voor een specht in gebruik had genomen.
Deze vogel was zo slim om het vlieggat, dat voor een specht vrij groot is, dicht te “metselen” tot een diameter voor zijn eigen formaat.
Zo zie je maar weer, de natuur steekt raar in elkaar (of niet, maar begrijpen wij het niet).
Kreeg nog een paar tips om het ijsvogeltje beter te kunnen spotten en een paar andere locaties.
Morgen maar weer terug (eerst even naar knmi.nl)


Naar Boven


Zondag 20 april (13.00-16.00)

Afgelopen week weer vele malen “daar” geweest.
Het is momenteel dagelijks hetzelfde liedje : er gebeurd niet veel rond de toren, zeker niet wat de valken betreft.
Ze lossen elkaar af voor het broeden, en af en toe wordt er een prooi gebracht.
Dan zit de ene op de antenne, dan weer de andere op de lamp.
Ook wordt er af en toe een derde valk, een juveniel, waargenomen. Deze wordt niet echt aangevallen, maar “vriendelijk” verzocht om te vetrekken.
Dat het geen echte aanval is, heeft volgens mij te maken met het feit dat het een juveniel is.
Deze vormt niet echt een bedreiging, omdat een juveniel niet geslachtsrijp is.
Vorig jaar was dat anders, toen de geslachtsrijpe S2 op de proppen kwam.
Komende week wordt het natuurlijk wel spannend, want het is tijd dat de eieren uitkomen.
Wat betreft het weer wordt het nu ook wat beter; zeker vandaag was het goed om buiten te zijn.
Er is verder natuurlijk weer van alles te zien.
Vandaag nog een zwarte specht gezien, en weet nu ook in wel appartement ie woont; ook de groene specht, geelgors,
ijsvogel en ander klein grut waargenomen. Ook waren er verse sporen van reeën te zien
De buizerds hebben het ook druk met elkaar, evenals de kraaien die de buizerds proberen weg te jagen.
Ook de reigers zijn erg actief (zelfs bij mij thuis). Ik hoorde van anderen dat ze weer reetjes hebben gezien en ook vossen.
Ik mis dat steeds; toch maar eens tijd om weer wat vroeger op te staan. Jammer dat er steeds meer wandelaars zijn met loslopende honden
en kinderen die in de poel gaan zwemmen, waar de nijlganzen hun thuis hebben.
Ook op het spottersveld wordt het drukker. Ik zal toch af en toe een ander plekje gaan opzoeken.


Naar Boven


Maandag 21 april (13.00-16.00)

Vandaag maar even op kraambezoek. Het eerste ei is inmiddels uitgekomen, en naar wat later blijkt het tweede ook.
Ter plaatste aangekomen was er niet veel actie te zien. Na een tijdje zagen we in de verte een stipje naderen, wat een havik bleek te zijn,
die mooi over het spottersveld vloog, om daarna in duikvlucht achter de bomen in het noorden te verdwijnen.
Niet veel later verschijnt er een valk, die de nestkast in gaat en vrijwel meteen daarna vliegt er een uit.
We weten niet of het een aflossing is, maar gezien dat er zojuist een tweede ei is uitgekomen vermoed ik dat Pa het was, die in en uit de kast vloog.
Deze gaat in het westen achter een duif aan, maar tevergeefs.
Wat later verschijnt er weer een valk bij de toren en we denken dat dit een van de ouders is.
Maar als deze voor de kast langs vliegt komt er met grote spoed een valk uit de kast die de andere dringend verzoekt om te vertrekken.
Hij/zij  achtervolgd hem een heel eind in zuidelijke richting, om daarna weer in de nestkast te verdwijnen.
Rond half drie komt er een valk terug en gaat op de antenne zitten.
Toch maar even de scoop erbij gehaald, en nu zag ik dat het een juveniel was. Ik ben voor 90% zeker dat er een ring om de linkerpoot zat
en kan daardoor dus geen jong van vorig jaar zijn. (zie alle foto’s 2008 / valken / juveniel).
Deze heeft ongeveer een uur de stevige oostenwind getrotseerd, totdat er plots weer een valk verscheen. We vermoeden uit de nestkast.
Ook nu weer richting zuiden.
De verjaagde valk was ongeveer even groot als die achter hem/haar aankwam. Het werd weer rustig rond de toren en dus tijd om huiswaarts te keren.


Naar Boven


Zondag 28 april (08.45-12.00)

Het was een mooie zondagmorgen, dus op naar de Mortel.
Inmiddels zijn alle vier de eieren uitgekomen, dus zal er meer buitenactiviteit plaats gaan vinden.
Er waren uiteraard al een paar vaste bezoekers aanwezig, en ze konden mij vertellen dat er een valk op de rechterbovenhoek van de toren zat.
Dus de kijker er maar bijgehaald.
Zij hadden vanmorgen al wat vliegbewegingen gezien, maar nu leek het allemaal weer rustig.
De valk (volgens mij S2) besloot op de lamp naast de nestkast te gaan zitten, vanwaar ze na ongeveer een kwartier verdween naar ergens
op het dak of rand aan de achterkant; ieder geval buiten ons zicht.
Er kwam wat meer bezoek, maar van de valken werd niets meer vernomen.
Na een tijdje hoorden we ze wel en even later koos er een het luchtruim. We weten niet of die uit de kast kwam dan wel van elders van de toren.
Tijden heb ik niet bijgehouden, en kan dus aan de hand van de campic’s niet controleren wie wie was, maar even later volgde nummer twee.
De eerste vloog vrij ver weg, richting noorden, terwijl de tweede een plaatsje op de toren uitzocht,
wederom uit ons zicht (Gezien de campic 11.34 zou het Pa geweest kunnen zijn).
De eerste valk keerde aanvankelijk terug, om toen pijlsnel richting oosten te vliegen, wat eindigde in een duikvlucht, waarvan we het einde niet konden zien (bomen).
We hebben deze niet terug zien keren, maar dat zegt niet alles. (ze zijn soms sneller dan hun schaduw ,
om met Lucky Luck te spreken), maar we zien dan weer een valk flink fladderend rond de toren vliegen,
om daarna richting zuid westen weg te vliegen. Het is inmiddels tegen twaalven.
We hadden de indruk dat ze op zoek waren naar prooi, omdat er zoveel en ver weg gevlogen werd.
Verder zagen we een alleenstaand / liggend kalf van de hooglanders. Deze was vermoedelijk de kudde kwijt, maar maakte zich daarom schijnbaar geen zorgen.
De reiger in de Snelle Loop, de nijlganzen, wandelaars met –loslopende????- honden etc.
Toen het wat warmer werd kwamen er ook steeds meer zwevers voorbij, zoals een drietal buizerd, een paar havikken een sperwer.
Ook kwam er nog even een torenvalk vlak boven het spottersveld vliegen.
Vanuit de bossen hoorden we ook van alles, maar om dat op te sommen…………..
Nu de jonge valken gaan groeien zal er ook buiten de toren steeds meer te zien zijn wat betreft het aanvoeren van prooi (en mogelijk het slaan van prooi).

Nog een paar foto’s gemaakt.: (Alle Foto’s / 2008 /andere dieren / 27 april) 


Naar Boven


Woensdag 30 april (13.00-15.30)

Zowel gisteren als vandaag naar de toren geweest.
Gisteren was er niet veel te zien (toen ik er was althans). Af en toe een valk op de antenne. Ik heb overigens ook niet alles kunnen zien, want ik ben maar weer eens gaan wandelen.
Een paar buizerds gezien, een groene specht en een gaai.
Ik heb de leefomgeving van andere bewoners nog maar eens aanschouwd.
Het weer liet te wensen over hoewel het wel droog is gebleven.
Ook vandaag was het weer niet zo goed: veel bewolking en veel wind (windkracht 4).
Ik ben eerst even naar de ooievaars geweest in Boskant en via de Mosbulten in Breugel naar de Mortel.
Bij mijn aankomst vandaag vloog er een valk uit de kast op de antenne, en even later weer terug de nestkast in.
Even later vliegen beide valken rond de toren, en vanaf dat moment is er continu door een of twee valken gevlogen. Ook zaten ze af en toe op de antenne.
Het leek wel of ze genoten van de harde wind, waarbij ook grote snelheden werden gehaald, en tegen de wind in bleven ze bijna stil hangen boven de toren.
Er waren verschillende bezoekers bij het spottersveld, waaronder ook zo’n vijftig hooglanders.
Een praatje maken komt er niet van als er zoveel gevlogen wordt.
Af en toe vliegt er een valk recht boven het spottersveld.
Op een gegeven moment zien we in het westen, links van de toren, (naar wat later blijkt) S2 met een enorme snelheid naar beneden duiken. 
Kijker erbij. Ze duikt achter een duif aan, maar de aanval mislukt. Ze vliegt dan verder in oostelijke richting.
Later komt ze terug met toch een prooi in haar poten, waarmee ze op het dak van de toren landt.
Ik dacht, ze zal hem daar eerst plukken en dan naar binnen brengen, maar even later vliegt ze al met de prooi de nestkast in.
Er moet nu steeds meer prooi aangebracht worden, nu de vier kuikens groeien en steeds meer honger hebben.
Pa gaat even op de kabelgeleider tussen de eerste en tweede ring zitten, om daarna weer te vertrekken.
Even na drieen zie ik hem een duikvlucht maken op een paar duiven, boven de boerderij ,links van het spottersveld.
Hij komt echter zonder prooi terug. Onderweg verjaagd ie nog even een buizerd.
Tussendoor komen er nog een paar eenden over, die van oost naar west vliegen, maar duidelijk last hebben van de wind. Ze “waaien” naar het noorden weg. 
Ook door de andere vaste bewoners wordt nog wat gevlogen : reigers, nijlganzen, buizerd en duiven.
Zo tegen half vier houdt ik het voor gezien; morgen waarschijnlijk weer terug.


Naar Boven


Donderdag 1 mei (14.00-16.45)


Kort verslagje van vandaag.
Het weer is er in ieder geval niet beter op geworden; koud, wind en af en toe regen.
Bij aankomst zit Pa op de lamp en zal daar voorlopig ook blijven.
Op het spottersveld maar een paar mensen; ik had er vandaag meer verwacht, maar het weer zal daar parten in gespeeld hebben.
Rond drie uur vindt Pa het welletjes en maakt een rondje en even later zien we twee valken vliegen.
Zou er dan toch even niemand in de nestkast hebben gezeten?
Dit moet ik later checken aan de hand van de campics en dit is inderdaad het geval.
Een moeder en dochter waren er ook, maar hebben de vlucht gemist, omdat ze even koffie gingen drinken.
Na hun terugkomst hebben ze toch nog de twee valken zien vliegen, waarna er eentje op de bovenste rand een prooi ging plukken.
D
eze prooi werd later de kast ingebracht.
Moeder en dochter waren duidelijk in hun nopjes dat ze het nu een keer “live” mee mochten maken.
Het leek er ook even op dat de valken ruzieden over wie de prooi mocht hebben / plukken.
Tussendoor nog een buizerd gezien op een paaltje in de buurt, maar te laat met m’n camera (in de auto laten liggen, dom he).
Later nog een havik, die overging in een prachtige duikvlucht, alleen hebben we het resultaat niet gezien.
Overigens vindt ik het verschil havik / sperwer nog steeds moeilijk, maar de staart zei me dat het een havik was.


Naar Boven


Vrijdag 2 mei (14.00-16.45)

Vanmorgen was het zonnig hier en na wat werk in de tuin toch maar weer naar de toren.
Onderweg begon het te regenen, maar eenmaal ter plaatste was het droog.
Ik besloot om eerst maar eens wat rond te gaan lopen.
Onderweg kwam ik een leeuwerik tegen, die ik vrij dicht kon benaderen (ca. 5 meter).

(Zie alle foto’s 2008/andere dieren/2 mei 2008).

Zoals ik vaak zeg tegen andere mensen die foto’s willen maken van dieren : “die laatste stap moet je niet zetten”.
Heb ik ook niet gedaan, want anders was ie weg geweest.
Nog een paar spechten gehoord, maar niet kunnen zien.
Op mijn weg terug hoorde ik de valken hard naar elkaar roepen, en zag op een gegeven moment dat er eentje op de antenne zit.
Op het spottersveld aangekomen, waar al een spotter aanwezig was, werd mij gewezen op een valk die op de onderste ring een prooi zat te plukken.

(Zie alle foto’s 2008/valken/2 mei 2008).

Na determinatie later moet dit Pa geweest zijn. Even later is ie weg, terwijl de prooi er nog ligt.
Na wat verkenning blijkt ie op een lamp te zitten onder de eerste ring.
Wat later krijgen we bezoek van mensen van de Vogelwerkgroep Gemert.
Op de antenne zit S2 in het rond te kijken. We zitten zo wat te praten over het een en ander uit de natuur, als plots S2 wegvliegt.
Dan zet ze er vaart in en met de verrekijker zien we dat ze achter een duif aangaat. Zonder een misslag is het raak. Sinds lange tijd ben ik 
weer getuige van het slaan van een prooi door een van de valken. 
Het moment van slaan staat niet op de foto, maar wel de terugkeer, evenals het landen met de prooi op de bovenste rand van de toren.

(Zie alle foto’s 2008/valken/2 mei 2008).

Voor haar terugkeer op de toren maakt ze nog een soort ererondje schuin boven ons, waarop mijn mede spotter zegt “ze wil schijnbaar graag op de foto”.
Dan gaat ze op de bovenste rand van de toren zitten, onder aan de voet van de antenne, om de prooi te gaan plukken. (Zie alle foto’s 2008/valken/2 mei 2008).
Na het nodige plukwerk gaat ze de nestkast in met prooi.
Op een gegeven moment zijn we Pa “kwijt”, als we geroep horen uit de nestkast.
Even later zien we S2 met een prooi komen aanvliegen en Pa die haar tegemoet vliegt.
Ze gaat op de tweede ring zitten waar Pa de prooi overneemt en waarna S2 naar de antenne gaat.
Pa gaat zitten plukken, om even later uit ons zicht te verdwijnen (we weten niet of ie met of zonder prooi is vertrokken).
Ondertussen waren er nog een paar vaste bezoekers op het veldje aangekomen.
We hebben wat bijgepraat over van alles (scoops, camera’s, fotoshoppen, andere valkennesten, etc.)
Dus over het voeren van het jonge spul en het aanbod van prooi hoeven we ons geen zorgen te maken, evenals het wat langere tijd afwezig zijn in de nestkast.
De temperatuur is bovendien redelijk voor de jongen.


Naar Boven

Donderdag 15 mei (samenvatting laatste twee weken)

Eigenlijk valt er weinig te melden, maar dit tevens als een blog voor mezelf
De laatste weken ben ik nog regelmatig bij de toren geweest; bijna dagelijks.
Maar wat moet je schrijven als het steeds maar hetzelfde is.
Zaten de valken vorig jaar nog op diverse plekken op de toren; nu zit S2 hoofdzakelijk op de antenne, en Pa op de betonnen rand,
en dan meestal op de rechterhoek (gezien vanaf het spottersveld) en dan ook nog net buiten het gezichtsveld van de spotters.
Een ding kan gezegd worden : het voedselaanbod is groot genoeg en de valken hebben naar alle waarschijnlijkheid een voorraadhoekje aangelegd.
Dit valt af te leiden uit het feit, dat er af een toe een prooi wordt opgebracht, die niet eens geplukt wordt, maar ergens op de toren wordt gelegd.
Ook zien we op de cam’s dat de kuikens goed groeien.
Het is ook nog steeds mooi om te zien hoe ze af en toe een echte prooivlucht/duik uitvoeren; zowel met als zonder resultaat.
Ook het verjagen van buizerds en torenvalken gebeurt nog, zei het met enige rust. Dus geen echte aanvallen.
Het vliegaanbod van de andere ”grote zwevers” is laag de afgelopen weken.
Misschien vonden zei het ook te warm; overigens zijn die natuurlijk ook met hun nest en broedsel bezig.
Verder ben ik weer veel gaan wandelen en weer van alles gezien. Ook stelde mij bepaalde uitwerpselen gerust,
van een dier waarvan gemeld werd dat zijn nest vernield zou zijn. 
Een paar andere nesten zijn echter niet bewoond dit jaar, waarvan een van een havik. Jammer, maar ze zullen best ergens anders gedijen.
Verder heb ik afgelopen week voor 95% zeker een boomvalk gezien.
Determineren in de lucht is heel moeilijk. Een paar bezoekers zagen iets vliegen en het was meteen “een slechtvalk”.
Kan ik me wel voorstellen als je van ver komt, maar een slechtvalk was het zeker niet. Na lang waarnemen en opnemen en opzoeken
was het voor mij een boomvalk. Jammer dat de bezoekers net weg waren toen er een echte slechtvalk verscheen.
Je kunt ze dan wijzen op de verschillen / kenmerken.
Deze kwam terug met een enorme prooi, die meteen in de nestkast werd gebracht.
Ook was er op dat moment veel activiteit van een torenvalk die boven een grasland hing, waar zojuist gehooid werd.
Hierdoor gaan veel muizen e.d. op de vlucht. Dus feest voor de valk. Verder nog wat buizerds gezien,
die af en toe verjaagd werden door of een kraai of een slechtvalk.
Op dit moment (15-5-08, 20.30) valt het hier met bakken uit de hemel.
1.00 : Ik moet effe weg om water te gaan pompen. 
Weer verder:
Ook thuis in de tuin is er van alles gaande. Ik heb een nest Koolmezen, roodborsten en twee merelnesten.
Eergisteren is de eerste koolmees uitgevlogen en ten prooi gevallen aan een ekster.
De rest, merels roodborsten, mezen en spreeuwen waren in rep en roer.
That’s life.
Vandaag is de rest van de mezen, zover bekend, veilig uitgevlogen.
De roodborsten gaan volgende week.

Zie  verder alle foto’s/2008/andere dieren / 10 mei   en in de tuin.


Naar Boven


Zondag 25 mei  (08.30 – 13.00)

Vanmorgen maar weer eens naar de Mortel.
In het begin van de week ben ik er ook meermalen geweest, maar niet zo lang.
Er was in die periode ook niet veel meer te zien dan het af en toe rondvliegen van de ouders (althans toen ik er was)
Toen ik vanmorgen vertrok regende het, maar had goede hoop; en terecht, want het hield op toen ik in de Mortel aankwam, 
en begon weer toen ik bijna thuis was.
Bij aankomst was er geen valk te zien, dus maar aan de wandel.
Op het weiland achter de loop stonden wat hooglanders, hoofdzakelijk de zwarte.
Toen ik later op het weiland ten westen van de toren was, zag ik (naar later bleek) S2 op de lamp op de betonrand zitten.
Ik ben toch maar doorgelopen en toen ik zo rond half tien weer op het spottersveld was, kwam S2 niet veel later van achter gevlogen 
om op de antenne te gaan zitten. 
Met de scoop zag ik dat ze niet zat te poetsen of zo, maar continu de omgeving bespiedde, waarna ze een soort starthouding aannam om dan een prooivlucht uit te voeren.
Dit heeft ze verschillende keren herhaald, maar steeds zonder resultaat.
Verder werd je bijna gek van de Geelgorsen; het lijkt daar wel een kolonie.
Uit verveling heb ik daar ook maar een paar foto’s van gemaakt. (Zie alle foto’s / 2008 / andere dieren / 25 mei 2008)
Op een gegeven moment keek ik door m’n scoop maar eens naar de nestkast, en zag daar een uiteinde van een staart over de rand steken.
Vanaf dat moment ben ik dat maar in de gaten blijven houden, en liet S2 maar even voor wat ze was.
Wat later werden de jongen actiever en zag ik ook dat er eentje al goed bezig was met vleugeloefeningen.
Ook een tweede kwam in beeld.
Verder zijn ze volop bezig om zich te ontdoen van het dons, wat bij vliegen alleen maar weerstand geeft.
Een filmpje en wat foto’s hiervan bij : Alle foto’s / 2008 / valken / 25 mei 2008
Tussendoor kwam Pa nog even op het rooster, zonder prooi leek het, maar bij nader inzien had ie toch iets kleins bij zich, wat hij aan een van de jongen gaf.
Verder heeft S2 nog wat rondgevlogen, evenals een paar reigers, maar ze zat vaak op de antenne. (Zie alle foto’s / 2008 / valken / 25 mei 2008)
Gisteren op m’n werk nog een grote roofvogel gezien. Leek op een buizerd, maar dan veel groter.
Vermoedelijk een zwarte wouw. De kans is groot, gezien hetgeen hij graag eet en de plaats waar ik hem zag.
Op zo’n moment (werk) heb ik geen apparatuur bij me zoals een scoop of fototoestel, dus zeker weten doe ik het niet.


Naar Boven


Donderdag 29 mei  (13.45 – 16.30)

Na de buienradar goed bestudeerd en geïnterpreteerd te hebben ben ik maar weer naar de Mortel getogen.
Volgens de radar zou het vanaf dat moment droog zijn hier in de omgeving; en dat klopte ook.
Meteen dat ik daar was kwam er al meer bezoek.
S2 zat op de balustrade , links van de “middelste hoek”. Niet veel later werden ook de kuikens actief. 
Het  begon met het fladderen van de vleugels door de, in onze ogen, meest volgroeide jonge valk.
Hij rende, volop fladderend van links naar rechts over de rand van het rooster, met af en toe een sprongetje in de lucht, en weer terug.
Niet veel later kwam Pa aanvliegen met een kleine prooi, zeker geen duif.
Hij probeerde deze in de nestkast te mikken, maar kwam er niet door, omdat alle kuikens in de nestopening zaten en bleven zitten.

(zie alle foto’s/2008/valken/29 mei 2008 / film : Pa met prooi)

Op een gegeven moment gaf ie het op en hebben ze samen even zitten plukken op het rooster.
Hierop greep S2 in : ze vloog op het rooster – Pa vloog weg-  pakte de prooi, en gooide die uiteindelijk langs de kuikens toch in de nestkast.
Ze liet even zien wie er de baas is.
Het kuiken dat al eerder fladderend bezig was, kwam weer op het rooster. Na weer wat oefeningen begaf hij/zij zich naar de betonrand,
waar ie een hele tijd heeft rondgehangen; en niet op een plaats, nee overal was ie te zien.

(zie alle foto’s / 2008 / Valken / 29 mei 2008 )

Er was een mooi moment dat ook een tweede kuiken tegelijk zichtbaar was -in de nestkast, die een beetje “jaloers” naar zijn/haar broertje/zusje keek,
maar zelf nog niet op het rooster durfde. (zie alle foto’s / 2008 / Valken / 29 mei 2008 )
Op een gegeven moment werd er zelfs een kleine prooi bij het kuiken op de betonrand afgeleverd, die daar ook geplukt werd door het kuiken.
Regelmatig waren de andere kuikens te zien op de rand van de kast. Het lijkt dan alsof ze op het rooster zitten, maar dat is niet zo.
Ze zitten binnen aan de rand van de kast, of op de opstaande rand.
Uiteindelijk begaf zich een tweede kuiken op het rooster. Doordat de zon steeds meer richting toren kwam zijn deze beelden erg donker,
dus heb ik ze niet geplaatst. Ook dit kuiken begon volop met vleugeloefeningen.
Tussendoor zien we de valken regelmatig vliegen en neemt S2 af en toe plaats op de antenne.
En nog een aanval gezien op een buizerd, en dit keer een echte aanval.
Over de zon gesproken: het was op een gegeven moment aangenaam warm op het spottersveld.
Nog bezoek gehad van een (hobby-)valkenier, die ook ooit een slechtvalk heeft gehad.
Hij had al veel van de Mortel gehoord en gezien, maar was nu speciaal omgereden.
Hij trof het, en wij ook. Op een gegeven moment gaat S2 achter een duif aan, en slaat die, op ca. 50 meter van ons af,
bijna boven het spottersveld. Zo dichtbij had ik het nog nooit gezien.
Dan ben je te laat met je fotocamera : lensdop er nog op, zoom vergrendeld, camera stond nog uit etc.
En ze zijn nu eenmaal snel.
Terwijl ze met de prooi in haar poten wegvloog toch nog een foto kunnen maken, en later twee filmpjes dat ze zit te plukken.

(zie alle foto’s / 2008 / Valken / 29 mei 2008 )

Na wat rondjes gevlogen te hebben vloog ze ermee naar de onderste ring, rechts naast de verticale buis.
Ze heeft daar een hele tijd zitten plukken, en ik ben toen maar huiswaarts gekeerd, ook op zoek naar “prooi”.
Bij de video’s heb ik het geluid (om privacy redenen) weggelaten, omdat hierop stemmen zijn te horen.
Overigens met respect voor de aanwezigen; ze hoeven hun mond niet houden voor mijn filmpjes.
Waarschijnlijk ga ik vanuit een andere positie spotten, om video’s te maken met geluid, zeker als ik verwacht dat het drukker wordt als normaal.
De filmpjes zijn kort, omdat ik zelf ook wil genieten van wat daar gebeurd. Het is slechts een impressie


Naar Boven


Vrijdag 30 mei  (12.30 – 16.30)

Vanmiddag, na een behoorlijke regen-en onweersbui ben ik weer naar de Toren gegaan.
Er was verder niemand op het spottersveld, maar dat duurde niet lang.
De toren was wel te zien, maar het was nog erg nevelig. Niet zo erg als gisteren, toen iemand zei dat het wel erg mistig was rond de toren,
waarop ik haar vragend aankeek. Bleek haar verrekijker beslagen te zijn.
De kuikens waren best actief (met vlagen)
Toen ik aankwam zag ik 1 jong in de nestkast, eentje links op het midden van de betonrand en een ander op de rechterhoek van de rand.
Het jong aan de linkerzijde is heel druk met vleugelslagen, wat hij bijna een half uur volhoudt.
Na een half uurtje zijn ze weer terug, een op het rooster en de ander links van de kast, waarschijnlijk aan het uitrusten van z’n vleugeloefeningen
Dan zien we S2 met een prooi aankomen vliegen. Na een paar rondjes gooit ze de prooi in de kast, maar de jongen schijnen niet zo’n honger te hebben.

(Zie alle foto’s /2008 / valken / 30 mei 2008 / filmpje).

Weer wat later komt er weer een valk aan met een prooi, maar deze is wel kleiner als een duif.
Zo rond half twee zit er een jonge valk op de betonrand, rechts van de nestkast. Deze loopt richting kast en springt dan fladderend naar de
buitenste hoek van het rooster. Ik schat het toch op 1 à 2 meter. Dan loopt ie naar de linkerhoek van het rooster en springt vandaar weer
op de rechter betonrand; weer ca. 1 à 2 meter. Het was nog geen echt vliegen, maar het ging wel door de lucht op 127 meter hoogte.
Ik kreeg het gevoel van “die gaat vanmiddag nog vliegen, maar dat was valse hoop.
Om twee uur zitten ze allemaal weer in de nestkast (voor even).
Wat later is er weer eentje terug op het rooster en is aan de verenregen te zien dat er flink geplukt wordt in de kast.
S2 landt op de balustrade links, boven op de toren en Pa zit nu al een hele tijd op de rechterlamp onder de ringen.
Als je ziet dat S2 best wel moeite heeft met de ronde buis , alhoewel ze ook wel eens op een poot staat, lijkt het bijna onmogelijk,
dat er een paar dagen geleden een jong op de balustrade is waargenomen. Pa zou toen op prooivlucht zijn, maar ik zeg altijd :
als je een keer met je ogen knippert kan alles anders zijn. Bovendien hebben we geen een keer een poging van een jong
gezien om omhoog te springen. S2 heeft vandaag ook erg veel op de balustrade gezeten
Dan zien we S2 plots wegvliegen, maar dit is om een buizerd behoorlijk agressief weg te jagen.
Dan besluit Pa om een rondvlucht te maken, ook boven het spottersveld. (Zie alle foto’s /2008 / valken / 30 mei 2008).
Het jong naast de kast zit er dan nog steeds.
Later landt S2 op de buitencam, waarna een kuiken haar richting oploopt. Hierdoor vliegt S2 weg, weer naar de balustrade rechts.
Pa zit dan in de antenne, vanwaar ie een duikvlucht maakt, recht naar beneden, parallel aan de toren.
Dan gaat een van de jongen op de balustrade onder S2 zitten en zien we een ander kuiken in de kast. (Zie alle foto’s /2008 / valken / 30 mei 2008).
We zijn ter plaatse van mening, dat een van de jongen, die nog niet uit de kast is geweest behoorlijk groot is.
Kijk nog maar eens naar een foto van gisteren(Zie alle foto’s /2008 / valken / 29 mei 2008 / Foto 8).
Pa is ondertussen terug zonder prooi.
Als ik besluit naar huis te gaan wordt er door de ouders nog wat gevlogen.
Van één bezoeker weten we nu weer wat meer, maar daar zeg ik verder niets over; beloofd is beloofd.
De kwaliteit van de foto’s en filmpje is mede door het slechte weer wat minder.


Naar Boven


Zaterdag 31 mei  (11.15 – 16.00)

Het was druk op het spottersveld, toen ik aankwam, en ook lekker zonnig.
Na de mensen aldaar gedag te hebben gezegd besluit ik om naar de overkant van de loop te gaan, om eventueel film te kunnen maken
met omgevingsgeluid, zonder stemmen van andere spotters. Er was juist een prooi aangebracht op de rechterhoek.
Aan de overkant aangekomen besef ik dat mijn verrekijker nog in mijn auto ligt (dom, dom, dom…), dus een extra wandeling.
Verder was het vandaag (in het begin) dus een tegenvaller, want er was aanvankelijk erg weinig activiteit.
Zo  rond half een zie ik een valk erg fladderend de toren naderen : “het zal toch geen jong zijn??”
Ze gaat even op de linkerlamp onder de ringen zitten, om daarna naar de betonrand te gaan, bij de antenne.
De veren zijn erg warrig, en het dier plukt zichzelf ontzettend. “Zou het toch……..?”
Maar dan zie ik de witte ring om haar poot en besef ik dat het S2 is, die zojuist waarschijnlijk een bad heeft genomen.
Even later gaat ze achter de buitencam zitten, waar ze verder gaat met poetsen. (zie alle foto’s / 2008 /valken / 31 mei 2008)
Dit duurt tot ongeveer 13.00 uur.
Zo’n tien minuten later maakt ze een rondvlucht boven het spottersveld en omgeving om daarna plaats te nemen op de antenne.
Omstreeks kwart voor twee zie ik twee kuikens op de zuidrand, en S2 zit nog steeds op de antenne.
Verder weinig activiteiten.
Op het spottersveld is het een gaan en komen van mensen, maar ook zij, evenals ik worden een paar keer verrast met een buitje.
Krijg ik nog een telefoontje van de overkant of het gezellig is. Nou niet echt, maar wel prettig om goed waar te nemen.
Op een gegeven moment zie ik wat gefladder op de balustrade, rechts van de nestkast. Later hoor ik dat dat een juveniel is geweest,
die probeerde op het hek te gaan zitten. Dit lukte niet echt, waarna ze weer naar het dak/rand verdween.
Dit bevestigt tevens dat er in het begin van de week nog geen juveniel op het hek heeft gezeten. Ze zijn er nu amper aan toe.
Tussendoor is er een kuiken bij de buitencam aangekomen en probeert haar/zijn snavel uit op een van de kabelbinders

(zie alle foto’s / 2008 /valken / 31 mei 2008 / kuiken bij buitencam)

Zo rond drie uur, wanneer er een derde bui begint, besluit ik om nog maar even naar het spottersveld te gaan.
Ik heb m’n scoop nog niet staan als er geroepen wordt dat er een valk terugkomt met een prooi.
Het is S2, die de prooi (behoorlijke duif), na wat rondvluchten uiteindelijk links naast de buitencam dropt.
Even wordt er geplukt en dan verslapt de aandacht van de spotters. Ik blijf kijken en zie en roep : “ Er zitten er vier op de hoek!!!”
Wat blijkt: S2 zit daar 3 kuikens te voeren.
Eerst even het een en ander aanschouwt en dan besef ik dat mijn digi nog in mijn auto ligt. (Was ik al niet iets meer vergeten vandaag??)
Snel dat ding gehaald, gemonteerd en gefilmd. Op het filmpje zijn ze volgens mij niet meer alle 4 tegelijk te zien, maar goed.
Het filmpje duurt wat langer (ca 10 minuten), terwijl ik voorstander ben van filmpjes van 1 à 2 minuten.

(zie alle foto’s / 2008 /valken / 31 mei 2008)

Ik heb hier het geluid weggelaten, want er staan zoveel stemmen op van iedereen, die onder de indruk was van dit schouwspel.
De spotters beginnen zich nu wel zorgen te maken over het vierde kuiken, dat nog steeds niet buiten is geweest. Ik kan hen geruststellen, dat daar gisteren nog een duif naar binnen is gegooid. Bovendien is dit kuiken al behoorlijk groot, dat we ons daar geen zorgen om hoeven te maken. “Alles komt goed”.
Het valkenleven, dus ook het voederen, gaat door, ook als er geen spotters of camera’s zijn.
Even later vliegt er een valk op de antenne. Het is S2, die we niet hebben zien vertrekken.
Haar klauwen zitten nog vol met veertjes en bloed, waarna ze begint om e.e.a. schoon te maken.
Wat later arriveert Pa op het hek bij de antenne, en zien we de drie kuikens nog regelmatig bij de buitencam / prooi.
In de kast is geen activiteit waar te nemen.
In de loop van de dag zijn de problemen met de beelden via internet weer opgelost.
Rond de klok van vier besluit ik om te vertrekken.


Naar Boven


Dinsdag 3 juni  (12.30 – 16.00)

Vandaag eerst een ander statief gekocht voor mijn scoop. Het regende toch vanmorgen dus ik gaf niet veel toe in de Mortel.
Nadat ik er gisterenmiddag al vijf uur voor niets had gezeten, en ’s avonds ook nog een uur had ik vandaag wat meer hoop om wat extra’s te kunnen zien.
Gisteren was het enige spectaculaire dat er een jong op het dak van de kast had zitten fladderen.
Toen ik aankwam hoorde ik erg veel geschreeuw van een van de valken. Het bleek S2 te zijn, die luid schreeuwend rondvloog.
Nadat ik m’n spullen geïnstalleerd had ben ik hier wat beter op gaan letten. In eerste instantie zag ik een buizerd en even later een tweede valk.
Toen deze beide verdwenen waren, ging S2 weer op de antenne zitten. Even later vloog ze weer schreeuwend weg, en zag ik ook weer de tweede valk, maar geen buizerd o.i.d.
Deze valk kwam niet bij de toren, en nadat S2 er in de buurt was geweest verdween deze weer, en ging S2 weer naar de antenne. Dit heeft zich ongeveer een uur lang herhaald. Ik weet niet of het een vreemde valk was, of dat het Pa was en dat er een andere roofvogel in de buurt was die ik niet kon zien.
In eerste instantie dacht ik dat het aan werk in de toren lag, maar toen deze persoon weg was ging bovenstaande gewoon door.
Dus of een derde valk, of een ongeziene roofvogel.
Verder zat er een jong in het midden op de vierde ring. Dit jong bleef daar maar zitten; het stond niet eens een keer op.
Het was dus eigenlijk weer een saaie middag, behoudens de enkele vluchtjes van S2, waarvan een achter een duif aan, maar dat resulteerde ook in niets; ze gaf het vroegtijdig op.
Er kwamen meer spotters en ik kon alleen maar vertellen hoe saai het was; eigenlijk hetzelfde als gisteren.
Zo rond drie uur had ik zoiets van “ik ga maar naar huis” maar had dat niet hardop gezegd. Maar goed ook.
We zagen toen twee valken een aanval uitvoeren op een andere grote roofvogel, wat zeker geen buizerd was; we dachten aan een Wespendief of een Havik. We hebben deze verder niet gevolgd, omdat de twee slechtvalken het toen gemunt hadden op een buizerd. Dit allemaal ten oosten van de toren.
Later vlogen deze beide valken naar de toren, waarbij S2 op de antenne ging zitten en de andere op de vensterbank van het raam onder de linkse lamp.
Iets wat we dit jaar ook nog niet hadden gezien.
Het bleek Pa te zijn, die of naar binnen keek, of zichzelf zag spiegelen in het raam. Verder nog steeds geen activiteit. (Zie alle foto’s / 2008 / valken / 3 juni 2008).
Zo rond half vier bracht S2 een (bijna leeggegeten) prooi van de betonrand naar het jong op de vierde ring. S2 at hier eerst zelf van en voederde het jong een beetje. Veel werd er door het jong niet gegeten, en toen verdween S2 weer naar de antenne. We hielden het jong in de gaten, dat verder niet veel waarde hechtte aan de prooi en zeiden toen tegen elkaar:
“het lijkt wel of ze wil gaan vliegen”. Maar ja, dat hadden we al vaker gezegd afgelopen week.
Hij/zij spreidde haar vleugels even. Ik wilde mijn scoopcamera instellen om hier een foto van te maken, maar toen gebeurde het :………..
Het jong sprong van de toren en begon aan een hele mooie vlucht; richting spottersveld, richting toren,van de toren weg enzovoorts.
Het was een zeer mooie vlucht; niet van dat gefladder, maar met mooie zweefgedeeltes erin.
Ik heb hiervan wat foto’s gemaakt, en maar allemaal geplaatst, ongeacht de kwaliteit. (Zie alle foto’s / 2008 / valken / 3 juni 2008).
Niet teveel foto’s want je wilt het ook met je eigen ogen zien, niet alleen door een zoeker.
Na een paar mooie rondjes ging het jong weer naar de vierde ring, waar het, na een nog moeilijke landing, weer ging zitten.
S2 zat nog steeds op de antenne en Pa was ondertussen naar de rechterlamp onder de ringen verhuist.
Toen opeens kwam er een valk van achter de toren aangevlogen. Na een snelle inspectie van de toren naar S2,
Pa en het jong op de vierde ring moest dit een tweede jong zijn dat aan zijn (eerste) vlucht was begonnen.
Deze vloog wat minder sierlijk, snellere vleugelslagen als de eerste, maar maakt toch ook een hele mooie vlucht.
Deze valk landde uiteindelijk ergens tussen de derde en vierde ring. Precies hebben we het niet kunnen zien,
maar we zagen wel dat het landen nog een beetje geoefend moet worden
Dit maakte het lange wachten van de afgelopen dagen helemaal goed. We hebben al meermalen gedacht: nu gaat het gebeuren, maar telkens weer gebeurde het niet.
Het is alleen nog moeilijk om te zeggen of het nu een mannetje of een vrouwtje is bij de jongen, omdat je ze niet bij elkaar ziet of bij Pa.
Er was nog wat ander nieuws, maar daarover later deze week meer. (heb nog niet alle info)


Naar Boven


Woensdag 4 juni  (18.45 – 20.45)

Overdag geen tijd gehad, maar op dit moment moet je proberen zo vaak mogelijk bij de toren te zijn. Dus vanavond maar snel even op en neer.
Er waren al verschillende spotters aanwezig, maar op de toren was men niet zo actief. S2 op de antenne en Pa op de linkerlamp onder de ringen.
Als er niet veel te zien is dan klets je maar wat. Het werd drukker op het spottersveld, en het nivo van de gespreksstof daalde evenredig
aan het aantal bezoekers. Oftewel op z’n brabants : er werd wat afgezeverd. Maar het was wel gezellig.
Gezelligheid kent geen tijd zegt men wel eens, maar daar kwam toch een eind aan toen we meer kuikens in beeld kregen.
Ook aan S2 zagen we dat ze op prooi uit was, want ze zat voortdurend rond te turen.
Ze maakte wat vluchten die niets opleverden en ging tussendoor maar weer op de antenne zitten.
Op een gegeven moment zien we een vlucht duiven, waar S2 achteraan gaat. Onderweg daarnaar toe ziet ze drie andere duiven en valt haar keuze daarop.
Hiervoor heeft ze te weinig snelheid kunnen ontwikkelen (de duiven waren te dichtbij) en ze kon geen keuze maken uit wie van de drie.
Hierdoor was ook deze aanval zonder resultaat.
Ik weet niet meer of het hiervoor , hierna of beide was, maar we hebben ook twee jonge samen zien vliegen. S2 zat toen op de antenne en Pa nog steeds op “zijn” lamp.
Deze twee zijn later samen boven op de toren geland, net naast de antenne waar S2 zat. Eentje op het hek en eentje op de betonrand.
Het landen gaat nog steeds niet perfect, maar het wordt beter.
Wat later zaten de twee jongen verdeeld op de toren en S2 en Pa nog steeds op hun stek, toen er een derde jong rond vloog.
Later zagen we S2 weer volop rond turen waarna ze een snelle vlucht in zuid-oostelijke richting zagen maken.
De snelheid werd steeds groter en af en toe ging de vleugels dicht. Toen zagen we, juist boven de bosrand, dat ze een duif sloeg.
Na een redelijk zware tocht kerde ze met prooi terug op de betonrand, links van de buitencamera. Hier is later nog een jong naar toe gegaan.
En wat nieuw was : Een van de jongen ging na zijn vlucht op de antenne zitten, op het plekje van S2.
Ik ben vast van alles vergeten en het staat misschien niet in de juiste volgorde, want toen het spektakel eenmaal begon,
gebeurde er zoveel, en allemaal in een tijdsbestek van een uur (denk ik).
Heb nog een paar foto’s gemaakt, maar niet alle geplaatst. Vooral van S2 met de prooi, maar door het tegenlicht te slecht om te plaatsen.
En ga alles maar eens instellen als er plots zoiets gebeurd. Ja, ik weet het : had ik van tevoren moeten doen.

(Zie alle foto’s / 2008 / valken / 4 juni 2008)Naar Boven


Vrijdag 6 juni  (10.45 – 15.30)

Toen ik aankwam op het spottersveld, waar verder niemand was, zat S2 op de antenne en 1 jong op de 1e ring.
Voor alle duidelijkheid, ik tel de ringen, net zoals een lift in een gebouw, van onder naar boven.
Even later vertrekt S2 en verdwijnt ergens aan de achterzijde, waarna het jong van de 1e ring een rondje toren maakt en dan op de kabelgeleider gaat zitten, tussen de eerste en tweede ring.
Rond half twaalf komt S2 even op de antenne en het jong vliegt naar achter. Ook S2 verdwijnt dan.
Ik besluit maar naar de achterkant van de toren te gaan; daar is mogelijk meer te zien.
Aan de achterkant, de westzijde van de toren, zit S2 op de antenne, die niet vanaf het spottersveld zichtbaar is, een juveniel zit te eten op ring 3 en Pa zit op de bovenste lamp.
Plots vertrekt S2 om achter een duif aan te gaan. Het is best een lange jacht, meestal is het of raak, of ze geeft het snel op. Nu niet, ze jaagt de duif zelfs tussen de ringen door, waarna ook Pa de achtervolging inzet. Helaas keren ze zonder buit terug, waarna ze beiden richten Zuid-oost vliegen.
Om twaalf uur is er achter niet veel meer te zien en besluit ik terug te gaan naar het spottersveld, als ik plots S2 weer achter een duif aan zie gaan.
Nu zie ik dat ze de duif pakt. Ze vliegt met de prooi richting toren en vliegt een rondje vlak erboven.
Als ze rechts weer verschijnt heeft ze geen prooi meer. Deze moet ze in de vlucht hebben gedropt.
Dit zal later ook blijken. Ik zie nog twee andere valken, maar ik kan niet zien wie het zijn.
Foto’s van deze prooivlucht zijn mislukt; het ging allemaal te snel.
Toen dus terug naar de voorzijde (het leven van een spotter gaat niet over rozen, wel over bospaadjes)
Teruggekeerd op het spottersveld is er niets te zien (althans geen valken).
Wat later keert S2 terug, om even later weer achter een duif aan te gaan. Ze geeft het echter snel op.
Later zien we dat er een valk (S2) op de nestkast zit te plukken; daar heeft ze dus de duif gedropt tijdens haar vlucht. Een juveniel verdwijnt in de kast.
Vanaf dat moment wordt er meer gevlogen, ook door de jongen. We zien buizerds en ook een havik die en prooiduik maakt in zuidelijke richting,
om daar achter de bossen uit het zicht te verdwijnen. (met zo’n snelheid dat ie waarschijnlijk met z’n kop in het zand zit)
We zien ook nog een juveniel op het rooster, die ruim zijn vleugels spreidt. (Zie alle foto’s / 2008 / valken / 6 juni 2008)
Foto 3 vind ik zelf heel mooi.
Op papier heb ik het niet meer bijgehouden; het wordt alsmaar drukker op het spottersveld, en er moet ook wat gebuurt worden.
Je vergeet dan sommige zaken, maar als ze echt spannend waren had ik het echt wel onthouden.
Dan nog 5 duiven, maar S2 die op de antenne zit luistert niet naar mijn waarneming. Of toch…….
Jawel hoor, op een gegeven moment gaat ze er toch achteraan, maar slaat niets.
Mogelijk wacht ze bewust dat de duiven wat verder weg zijn, waardoor ze een grotere snelheid heeft als ze bij de duiven aankomt.
Zou ze F=m x a uitrekenen ??? Kracht is massa maal versnelling.
Ook de jongen nemen nog op verschillende ringen plaats en eten af en toe van prooiresten die overal liggen.
Tot zover vanmorgen en vanmiddag; mogelijk straks even terug.

Vervolg ( 19.00 – 21.30)

En wat voor een……….

Zoals beloofd ben ik vanavond teruggeweest.
Er waren enkele vaste bezoekers en er kwamen er nog enkele.
In het begin van de avond was het vrij rustig en het weer zag er erg dreigend uit, maar dat viel uiteindelijk toch mee.
Na de koffie (Bedankt Sazoe) begonnen de valken te vliegen, en werd er af en toe op een prooi gejaagd.
Pa kwam een keer terug met een kleine prooi, die hij op de rechterlamp onder de ringen ging plukken en opeten. Hadden we nog nooit (of anders heel weinig gezien).
Daar heeft ie de hele avond gezeten, terwijl S2 en de jongen regelmatig rondvlogen
Uiteraard kwam de zesde valk ter sprake en werden er al allerlei doemscenario’s bedacht, zoals vossen e.d.
Op een gegeven moment waren er continu 5 valken in beeld, in de lucht en op de toren op diverse plaatsen.
Maar aan zes kwamen we niet. Ik was dat vreemde idee beu.
Uiteindelijk besloten Dorine en ik om naar de achterzijde te gaan, en de anderen op de spottersplaats te laten, incl mobile telefoons.
Aan de achterzijde zagen we een valk op de vierde ring. Gebeld naar de spottersplaats, maar die zagen maar vier andere.
Toen naar het veld aan de overkant van de loop. Wij zagen toen 4 valken op de toren: 1 op de antenne, 2 op de betonnen rand bij de antenne-voet en eentje op de vierde ring.
Weer bellen : het spottersveld zag er nog een op de voor hun rechterhoek en Pa nog steeds op de lamp.
4 + 2 = 6.
Ik ben de afgelopen dagen niet zo blij geweest.
Van de rest van de avond weet ik nu niet meer zoveel, maar dat is nu ook even niet zo belangrijk.
Vergeten : net voor we naar huis gingen zagen we S2 nog een prooi pakken, waarmee ze naar de toren vloog.
Ze werd tegemoet gevlogen door een juveniel. Beide gingen naar de vierde ring, waar S2 het jong achterliet met de prooi.
Zoals ik dinsdag 3 juni meldde had ik meer nieuws.
Dat was dat ik ’s middags van de beheerder hoorde dat er hij een valk op het terrein had gezien.
Hij liet me ook foto’s zien (die zou ik krijgen, maar nog niets gehad ;-((  )
Verder vertelde hij me dat de valk in de bomen vloog.
Dit stelde mij gerust, maar heb nog bij een kennis geïnformeerd en hoorde ook later via een andere bron dat het wel goed zou komen, immers : de valk kon vliegen.
Bovendien is de kans groot dat zo’n valk beneden gevoed wordt. Kennen we dit immers niet van vorig jaar.
Ik heb hiervan bewust geen melding gemaakt.
Ten eerste om paniek onder de forumlezers te voorkomen en ten tweede om geen leger “zoekers” in het bos te krijgen, die alles platlopen en verstoren.
Ik denk dat ik hier goed aan gedaan heb.
Hopelijk is iedereen nu even gerustgesteld.


Naar Boven


Maandag 9 juni  (12.00 – 15.30)

Als je de tijd hebt en het is mooi weer, dan ga je gewoon naar de toren.
Overigens was ik er gisteren, ook, maar toen was het wat nevelig / heiig.
Gisteren vloog er bij aankomst het een en ander rond, maar daarna was het een tijdje rustig.
Tot we op een gegeven moment S2 over zagen komen met een prooi, gevolgd door een juveniel.
Na even wat rondgevlogen te hebben, bracht ze de prooi naar de eerste ring, waarna er onmiddellijk 3 jongen bij kwamen zitten.
Een van de jongen had schijnbaar niet zo’n honger en vloog weg.
Later trok S2 de duif verder de ring op, waarna we van het plukken (als dat al gebeurde) niets meer konden zien

(zie alle foto’s / 2008 / valken / 8 en 9 juni 2008)

Vandaag was het weer en stuk beter, maar ook erg warm.
Een kuiken zit op de eerste ring, en een tweede op de kabelgeleider tussen de eerste en tweede ring.
Een half uur later vliegt S2 met 3 jongen door de lucht, het vierde zit nog steeds op de kabelgeleider en Pa op de rechterlamp.
Er wordt mooi gevlogen en ook de jongen spelen onderling “tikkertje”.
Het juveniel op de kabelgeleider wordt afgelost door een ander.
Hierna gaat S2 op de vensterbank zitten, boven Pa, een jong vliegt naar de vierde ring en de twee andere naar de achterzijde.
Er wordt in het begin veel gevlogen, en afwisselend met Pa  en S2 zijn er ook jongen in de lucht. Ook de plaatsen waar ze af en toe gaan zitten zijn zeer variabel.
Het was op een geven moment ook niet meer bij te houden.
S2 komt nog een keer mooi boven het spottersveld vliegen. (zie alle foto’s / 2008 / valken / 8 en 9 juni 2008)
Dan vliegt Pa op een gegeven moment weg, en wanneer die na tien minuten terugkomt gaat S2 hem tegemoet.
Ik denk “Prooi”, maar Pa heeft niets bij zich en vliegt door in zuidwestelijke richting. S2 gaat terug naar de rechterlamp.
Dan zijn S2 en een jong even in de lucht, maar verdwijnen even aan de achterkant.
Dan zie ik ze weer en S2 maakt een duikvlucht naar beneden, ongeveer parallel aan de toren; maar ook het jong doet dit !!! 
En wat zie ik: ze duiken naar niets (althans ik zag niets), en meteen wordt de duik ook weer afgebroken.
Het leek erop alsof het jong les kreeg. Hierna doen ze dit nog een keer.
Daarna vliegt S2 weg. Er komt een vlucht duiven vlak langs de toren en aanvankelijk gebeurt er niets.
Plots komt er een valk van achter de toren en gaat erachteraan. We vermoeden dat het niet S2 was, omdat de valk maar iets groter leek
als de duiven; maar het blijft moeilijk om ze in de lucht te herkennen. Wat later zien we de valk weer vliegen, maar zonder prooi.
Hierna volgt nog een prooivlucht, maar eindigt voor ons achter de bomen.
Dan zien we heel hoog boven ons een valk, met nog een vogel. Na goed kijken zien we dat het een sperwer en een valk zijn.
De valk en sperwer maken mooie cirkelvluchten bij elkaar, zonder elkaar aan te vallen. Even later zien we dat ook nog met een buizerd. Het lijkt op spelen.
Oom twee uur vliegt er een vrij grote valk op de “GSM” antenne. Met de scoop zien we dat het toch een jong is, vermoedelijk een vrouwtje.

(zie alle foto’s / 2008 / valken / 8 en 9 juni 2008)

Vergelijk de grootte van de twee jongen op de foto (eentje rechtsonder).
Dan is er bijna een uur rust. De twee jongen op de tweede ringen zitten en liggen te zonnen, zo lijkt het wel.
Om kwart over drie komt S2 uit het niets tevoorschijn, om een felle aanval uit te voeren op een buizerd.
Hierna keert ze terug om te gaan zitten spieden op de antenne.
Verder in de omtrek nog een paar keer een buizerd gezien.


Naar Boven 


Vrijdag 13 juni  (12.00 – 15.30 en 19.00 – 21.00)

Afgelopen week ben ik weer meerdere malen bij de toren geweest, maar viel er door mij niet zo veel te schrijven.
Vandaag eigenlijk ook niet, maar het ritme moet erin blijven.
Vanmiddag eerst maar eens een fikse wandeling gemaakt door de omgeving, nadat ik ook nog ergens anders was geweest.
Ik kwam al meteen drie bonte spechten tegen, die druk van boom naar boom vlogen. Verder hoor je van alles, maar door het gebladerte zie je ze niet altijd.
Op de terugweg kwam een ree uit het bos, die zo’n honderd meter voor me op haar gemak het bospad overstak.
Door een foutieve instelling op mijn camera zijn de foto’s mislukt (het leek wel nacht).
Even later nog een groene specht gezien.
Daarna weer naar het spottersveld, vanwaar ik op de onderste ring 4 valken zag : Pa en S2 op het hek, en twee jongen daar tussenin op de ring.
Aan de grootte te zien een mannetje en een vrouwtje.
Verder zagen we de jonge slechtvalken al duikvluchten maken naar een duif. Wel zonder resultaat, maar ze doen het toch maar.
elfs een paar duiven durfen het aan om rakelings langs de toren te vliegen, en die werden gewoon met rust gelaten. Er is schijnbaar voedsel genoeg.
Ook nog een boomvalk gezien en een bonte vliegenvanger, die het druk had met voer te verzamelen.
Overigens kwam ik tot de ontdekking dat er nog genoeg prooi op de toren ligt, want daar gaan de juvenielen af en toe heen om wat te eten.
Vanavond maar even terug. Wat is het heerlijk rustig op en rond het spottersveld, wanneer Nederland moet voetballen. Je hoort alleen maar vogels.
In het begin was er niet veel activiteit. Ik zag S2 boven op de antenne zitten en drie jongen op de onderste ring,
waarvan de middelste een vrouwtje was. Ze was met haar broertje iets aan het doen wat ik niet ken : met hun snavels tegen elkaar.
Het leek op voeren of schoonmaak (zie filmpje bij alle foto’s / 2008 / valken / 13 juni 2008)
Later waren er drie juvenielen aan het spelen in de lucht (Zie alle foto’s / 2008 /valken / 13 juni 2008).
Toen ze terugkeerden op de ring zaten ze er met z’n vieren op een afstand van nog geen twee meter.
Alleen voordat ik een foto kon nemen was er eentje verder de ring opgelopen.
Ook hinkepootje nog gezien (het hinken wordt steeds minder) en duidelijk gezien dat ie geen moeite heeft om van de ring af te springen om een rondje te gaan vliegen.
Pa heb ik vanavond niet gezien en S2 is niet van haar plek af geweest.


Naar Boven


Zaterdag 14 juni  (18.30 – 21.00)

Vanavond naar de toren.
Bij aankomst wordt ik begroet met het feit dat ik vandaag zoveel gemist heb.
Ik doe dat maar af met :”Er komen nog zoveel dagen meer”. Je kunt niet alles meemaken.
Bovendien heb ik ook vaak dingen gezien die anderen weer niet zagen; zo gaat dat nu eenmaal als je de natuur gaat waarnemen.
In eerste instantie zagen we drie jonge valken op de onderste ring en 1 volwassene op de kabelgeleider tussen ring 1 en 2.
Aan de kleurtekening van  de kop was het S2.
Even later kwam er een vierde valk, een juveniel, die bij S2 ging zitten.
De jonge valken wandelden wat rond en gingen af en toe wat eten van een prooirestant.
Wat later zagen we een valk links naast de toren naar beneden duiken, om daarna achter de bomen te verdwijnen.
Daarna verscheen rechts van de toren een valk, die mogelijk een kleine prooi bij zich had,
omdat er twee andere voortdurend en luidschreeuwend op af vlogen.
Mogelijk was dit dezelfde valk, maar dan wel een juveniel, wat blijkt uit het volgende.
Op een gegeven moment zat een van de kuikens, de grootste van het stel, gespreid met haar vleugels op de onderste ring.
Door de scoop zagen we er een paar kleine pootjes onderuit komen, vermoedelijk van de prooi.
Dit afschermen deed ze, omdat twee andere jongen steeds probeerden de prooi af te nemen.
Regelmatig koos ze met de prooi even het luchtruim, gevolgd door de anderen, om dan weer op de onderste ring te gaan zitten,
weer met gespreide vleugels over de prooi. Ze kreeg bijna de kans niet om van de prooi te eten. Als dit al lukte was het voor een tiental seconden.
Dit heeft zeker drie kwartier geduurd en toen verdween ze uit ons beeld; vermoedelijk is ze naar de achterkant gegaan.
In die tijd hebben we de prooi gezien en het leek op een spreeuw o.i.d.
Tussen de bedrijven door werd er af en toe nog en duikvlucht uitgevoerd, maar zonder resultaat.
T
oen werd het een tijdje rustig en hadden we regelmatig 5 valken in beeld.
Een van de juvenielen heeft nog een lange en erg hoge rondvlucht gemaakt.
Later verdween, bijna zeker, S2 in zuidoostelijke richting.
Een tijd later ging een jong ook die kant op en zochten we de lucht af. Daar kwam de valk aanvliegen met een grote prooi.
Gezien de grootte van de prooi en het gemak waarmee ze vloog was het bijna zeker S2.
Meer juvenielen vlogen nu bij haar en probeerden de prooi af te pakken, wat op een gegeven moment ook lukte.
Toen gingen de overige jonge valken weer achter die jonge valk met prooi aan. Regelmatig hingen er twee aan de duif,
en was het soms moeilijk te zien of ie van eigenaar wisselde.
Tijdens deze “overnames” vlogen er veel veren door de lucht, alsof daar al geplukt werd.
De een na de ander gaf het op, maar de valk had al zoveel hoogte verloren, dat ie uiteindelijk in een boom landde.
Nog even volgde een tweede valk, maar die keerde uiteindelijk ook terug naar de toren.
Verder zagen we Pa af en toe op het rooster. Ik meen me te herinneren dat ie dat vorig jaar na het uitvliegen ook deed.


Naar Boven


Woensdag 18 juni  (14.00 – 16.00)

Vanmiddag even bij de toren geweest, evenals gisteren avond, maar toen was het allemaal heel statisch.
Vanmiddag gebeurde er ook niet veel, maar er werd toch wat rondgevlogen. Ook werd er af en toe achter een duif aangegaan en kwam S2 met een kleine prooi aanvliegen.
Zelfs een van de juvenielen waagde het er op om achter een duif aan te gaan, maar keerde vroegtijdig om.
Op een gegeven moment zien we een aalscholver vliegen, die steeds dichter naar de toren ging. Het leek er zelfs even op alsof ie op de nestkast wilde landen.
Maar na een paar rondjes toren, verdween ie langzaam uit het zicht.
Een valk ging nog even ruzie maken met een kraai, boven de wei tussen het spottersveld en de toren. Voor hen die bekend zijn : Bij de berkenboom.
De valk was nu voor mensen op het veld goed te zien, omdat ie af en toe zeer dichtbij kwam.
Toen zag ik een juveniel op de vensterbank zitten, van het onderste raam, aan de linkerzijde.
Ik ben daar voorzichtig naar toe gegaan en heb daar een paar mooie foto’s van kunnen maken. (Zie alle foto’s / 2008 /valken /18 juni 2008)
Terug op het spottersveld zagen we achter ons een ree met haar kalfje door de wei lopen. (Zie alle foto’s / 2008 / andere dieren / 18 juni 2008)
Nog een valkenier gesproken en weer veel geleerd.
O.a. dat het gewicht van de valken in Nederland over het algemeen iets hoger is als dat van de zuivere Europese slechtvalk.
Dit heeft te maken met de vele kruisingen , die zijn ontstaan toen er in Nederland bijna geen slechtvalken meer waren
en er door een project in Duitsland, daar veel valken (gekweekte) zijn uitgezet. Ook komen hier vaak Scandinavische valken.
Ik maakte hem er op attent, dat er in ieder geval 1 jong is, dat behoorlijk groot is.
Verder vond ie dat de juvenielen lichter van kleur waren (op de borst) dan die van vorig jaar.
Ook dit heeft met kruisingen te maken. Immers, we hebben hier een ander vrouwtje als vorig jaar.
Vandaag kreeg ik ook een foto van het juvniel dat op 3 juni naar beneden was gefladderd,
en op de grond bij de toren zat. (Zie: De Mortel / Ontwikkeling 2008)


Naar Boven


Vrijdag 20 juni  (19.00 – 22.00)

Ik kan het niet laten. Vanavond maar weer naar De Mortel.
Er was niet veel activiteit, maar toch verschillende prooi/duikvluchten gezien van S2. Helaas kwam ze steeds met lege poten terug.
Ook waren de valken regelmatig met z’n zessen te zien en van de problemen van “hinkepootje”, zoals ik die ene noemde, is weinig tot niets meer te zien.
En waggelen doen ze allemaal toch altijd een beetje, en S2 een beetje meer.
Van de activiteit van gisteren maar weinig meegekregen. We zagen wel de prooi hangen en de jongen die er op af gingen,
maar we waren eigenlijk bezig om de picknicktafel wat beter te plaatsen (90 graden gedraaid).
En ja, als je al wat vaker een valk met prooi hebt zien thuis komen, kan je het wel een keer missen.
Terug naar vanavond. Veel valken in beeld en verschillende die een kortere of langere vlucht maakten
Later nog een dorpsgenote gesproken, die me wat info gaf over de Snelle Loop, zodat ik mijn verhaal hierover verder af kan maken.
Mogelijk ga ik zondag hiervoor op pad.
Toen we daar zo zaten hoorde ik achter ons in de wei bij het spottersveld een boel kabaal van kraaien.
Toen ik omkeek, zag ik iets groots en grijs vlak boven de wei. Ik dacht even aan een buizerd, maar alles ging zo snel,
dat voor ik goed kon kijken de vogel in het hoge gras verdween. Er volgden diverse aanvallen van zo’n acht kraaien op de plek in de wei,
zo’n 25 meter van het spottersveld. Ook de nijlgansen bij de Snelle Loop vlogen verschrikt op.
Even later vloog de vogel op uit het gras en vloog, agressief tegen de kraaien, weg en toen zagen we dat het een valk was.
Wie denkt daar aan, als je een roofvogel in het gras ziet verdwijnen.
Toen deze op de antenne ging zitten, zag ik dat het S2 was.
Die twee soorten kunnen het nog steeds niet goed vinden met elkaar.
Verder bleef het vrij rustig vanavond.
Ik heb de laatste tijd wel iets met reeën.
Op weg naar huis, stak er een reekalf de weg over, ter hoogte van het einde van de wei waarin het spottersveld ligt (ri de Mortel).
Dat ging vrij snel en bovendien lag mijn camera achter in de auto.
Op de Neerstraat aangekomen vloog een buizerd op uit de berm en scheerde vlak voor mijn voorruit door.
Kort verhaal vandaag, maar er kan nog genoeg gebeuren daar.


Naar Boven


Woensdag 25 juni  (13.30 – 15.30) En de rest van de week.

Vanmiddag was ik weer bij de toren, evenals de rest van de afgelopen dagen.
Ik ben daar momenteel dagelijks, zowel overdag als ’s avonds.
Het is daardoor zo dat je niet dagelijks wat schrijft, want er zijn dagen bij dat er weinig tot niets gebeurt (als ik daar ben).
Zoals op de avond van Nederland-Rusland.
Weinig bezoekers, dus veel rust, maar dat dachten de valken ook.
Die avond gebeurde er werkelijk niets. Ik had er continu vijf in beeld, en daar bleef het ook bij.
Op de andere dagen werd en wordt nog steeds regelmatig gevlogen, maar de prooivluchten zijn minder, dan wel op  een ander tijdstip.
Bovendien zijn ze jongen bijna uit de groei, dus hebben ze niet meer zo veel, en zeker niet meer zo regelmatig voedsel nodig.
Ooit zit je er een hele middag of avond, en zie je er vier of vijf zitten, maar zie je slecht een of twee vluchtjes rond de toren.
Ook een paar keer gezien dat er een duif op de toren ging zitten.
Dit is redelijk veilig, totdat een valk de duif verjaagt en er dan achteraan gaat. Beide keren dat ik het zag kon de duif ontsnappen.
Vanmiddag was het beter.
Toen ik aankwam zat er al iemand op het spottersveld, die me vertelde dat ze al achter een vogel waren gegaan.
De twee uur dat ik er was hebben we continu een tot vier valken samen zien vliegen.
Ze doken steeds naar elkaar toe. Het leek alsof ze op elkaar aanvallen aan het oefenen waren.
Dan weer zaten ze op de ringen, de lampen of de antenne.
S2 heeft nog twee aanvallen gedaan op een duif, vanaf de linker-bovenste lamp, onder de ringen, maar die waren helaas prooiloos.
Op een gegeven moment zei mijn mede-spotster, dat er achter ons wat gebeurde.
Er vloog een vlucht duiven en drie valken zetten de aanval in.
Ze wisten twee duiven onafhankelijk van elkaar te isoleren, maar het lukte de valken niet om er een te slaan.
Waarschijnlijk is het de onervarenheid, maar toch doen de jongen al een poging.
Overigens is de afgelopen week waargenomen dat een jong met een prooi terugkwam, terwijl Pa en S2 op de toren zaten.
Mogelijk dat het grootste jong wel al in staat is om een prooi te slaan.
Het is wel zo dat we er rekening mee moeten houden, dat de komende weken de jongen zullen gaan vertrekken.
Het blijft echter genieten in de Mortel van al het andere moois.
Ook zagen we nog dat de valken een andere vogel verjoegen, wat volgens mij geen buizerd was.
(zie alle foto’s / 2008 / vreemde vogel) Kwaliteit is slecht t.g.v. uitvergroten e.d. 
Wie het weet mag het zeggen. Ik denk aan een Zwarte Wouw, maar ben niet zeker.


Naar Boven


Vrijdag 27 juni  (19.15 – 21.30)

Toen ik bij de toren aankwam zaten er al een paar spotters, en er volgden er meer.
Aanvankelijk was er niet veel te zien, dus besloot ik om maar eens een paar foto’s van de hooglanders te maken,
die in de wei naast het spottersveld aan het grazen waren.

(Zie alle foto’s / 2008 / andere dieren / 27 juni 2008)

Om wat meer afstand te nemen ben ik de wei ingelopen, richting toren.
Ik was toen zover dat ik maar besloot om over het hek te klimmen en via de verharde weg naar het spottersveld terug te lopen.
Toen begon er een hevig kabaal boven me en zag dat er drie valken volop met elkaar aan het spelen waren. Dit heeft zeker 10 minuten geduurd.


(Zie alle foto’s / 2008 / valken / 27 juni 2008)

Door het tegenlicht zijn voornamelijk contouren te zien, maar ik vond het toch de moeite om ze te plaatsen.
Ze vlogen continu om elkaar heen, doken naar elkaar en probeerden op de antenne te gaan zitten,
maar kregen die kans niet omdat een ander ze er weer vanaf joeg.
Toen werd het weer rustig (heel erg zelfs) op en rond de toren. We zagen nog een valk bij de voet van de antenne, en later een op een van de ringen.
We vroegen ons af waar de rest was.
Tijdens de koffie keek een van ons wat rond, en ontdekte achter ons, op de hoek van de bossage bij de loop een ree.
Die heeft daar ruim een kwartier staan grazen. Keek ons af en toe aan, maar stoorde zich daar niet aan.
Ze ging dan gewoon weer verder met grazen.
Later verdween ze achter de struiken.

(Zie alle foto’s / 2008 / andere dieren / 27 juni 2008)

Later betrok de lucht en voelden we de eerste druppels.
Materiaal werd ingepakt en een eerste poging ondernomen om naar huis te gaan.
Plots weer dat kabaal. Steeds meer valken in de lucht en het leek alsof ze uit de bomen/bos kwamen, recht van de Hemelsbleekweg.
Er werd even volop gevlogen in de steeds toenemende wind.
Hierna zaten er drie op respectievelijk de bovenste rechterlamp(onder de ring), de volgende op de vensterbank links daaronder
en de derde op de vensterbak rechts daaronder. Twee ander zaten op de eerste ring.
Omdat de scoops al ingepakt waren hebben we niet gezien wie het waren.
Er is vanavond niet op prooien gejaagd.


Naar Boven


Zaterdag 28 juni  (13.15 – 16.15)

Vanmiddag weer even bij de toren geweest.
Ik had gepland om eerst maar eens een grote ronde (wandeling) te maken.
Mijn “grote” ronde duurt ca. twee uur.
Dit naar aanleiding dat we de laatste tijd  veel valken achter de bomen zien verdwijnen na een duikvlucht.
Ik vermoedde om diverse plukplaatsen te vinden.
Dit was echter niet het geval.
Toen ik ergens uit het bos kwam hoorde ik volop een buizerd schreeuwen, maar zag hem of haar niet vliegen.
Toen ik weer omhoog keek zag ik er een wegvliegen, zo’n 5 meter van me vandaan. Ik bleef hem even volgen,
maar al snel verdween de buizerd achter de bomen. Toen ik keek naar waar ie vandaan kwam, vloog er een tweede weg, juist de andere kant op.
Toen ik omhoog keek, zag ik aan het dons in de takken, dat ze amper 4 meter boven me in een boom hadden gezeten.
Een paar weilanden verder werd tevens het probleem van de “vreemde” vogel opgelost. Het was waarschijnlijk toch een buizerd.
Ik zag en vooral hoorde een buizerd vliegen, die ook twee handpennen mistte. Een duidelijke foto zat er niet in.

(Zie alle foto’s / 2008 / andere dieren / buizerd)

Het enig “rare” van afgelopen week was de vreemde stand van de vingerpennen, wat mij deed twijfelen aan een buizerd.
De foto’s van “Andere Dieren” zijn vanaf nu gerangschikt op soort en niet op datum.
Na twee uur terug op het spottersveld zat er al een bekende te turen naar de toren. Had nog niet veel gezien.
Even later horen we gekrijs achter ons, en zien we twee valken vanuit het oosten terugkeren; eentje met prooi.
Snel mijn scoop gepakt en gezien dat ze beide op de tweede ring zaten. Het waren twee juvenielen.
Ze kunnen dus een prooi naar de ringen brengen, en aangezien er geen ouder bij was kunnen ze vermoedelijk ook zelf slaan,
tenzij de prooi elders is overgedragen.
Dit is ook een teken dat de tijd van gaan in aantocht is.
Het jong met de prooi beschermde deze eerst met uitgespreide vleugels om vervolgens te gaan plukken.
Toen de prooi “eetbaar” was, begon nummer twee ook mee te doen, maar dit werd soms door de eerste tegengehouden.

(Zie alle foto’s / 2008 / valken / 28 juni 2008)

Het was een mooi gezicht als je zag dat het jong af en toe met prooi en al bijna van de ring viel.
Terwijl we de etende juvenielen in de gaten hielden, komt er een schreeuwende valk pal naast ons over het weiland vliegen,
richting bossage bij de toren. Weer te snel voor een mooie foto.
Verder veel geschreeuw op de toren en een duikvlucht van Pa gezien naar twee duiven. Helaas voor niets.
Ondertussen is er nog een spotter gekomen, die aangaf dat ie, voordat hij op het spottersveld is, al meer heeft gezien dan vanmorgen
Later is er nog een valk lange tijd bezig geweest om twee buizerds te verjagen.

HAVIKEN

Afgelopen weken heb ik ook een haviksnest gespot.
Nu ze zijn uitgevlogen kan ik hier wat meer over vertellen.
Ik wist hier al geruime tijd van, maar door schade en schande wijs geworden heb ik hiervan verder niets bekend gemaakt.
Die wandelingen van mij zijn niet voor niets!
Ook in de toekomst kan en zal ik hier geen melding van maken.
Ook van andere soorten nesten gevonden, maar geen foto’s.
Ik had daar een redelijk beschutte plek gevonden, waardoor ik de haviken zo weinig mogelijk verstoorde.
Ik heb drie juvenielen geteld, en hiervan tijdens het takken ook diverse foto’s kunnen maken.

(Zie alle foto’s / 2008 /andere dieren / Haviksnest). 

Overigens deerde het ze het niet als ik onder het nest snel een foto maakte.
Op een gegeven moment kwam een van de ouders met een jong konijn aanvliegen. Dit gebeurde zo stil, dat het voorbij was voor ik het wist.
Je hoort ze niet aankomen door de bomen. En zo snel als ze kwam, zo snel was ze ook weer weg. Dit is echt onvoorstelbaar.
Zoals de valken op het laatst deden met een duif in de kast gooien, zo gebeurde dat hier ook.
Je moet daar uren voor gaan zitten, maar als je dat gezien hebt , heb je dat er wel voor over.
Later heb ik een konijnenschedel gevonden onder het nest, evenals enkele braakballen.
Het takken is bij deze vogels interessant (het is hier echt “Takken”) : Ze gaan steeds hoger in de boom zitten,
en op een gegeven moment zitten er nog twee, en dan nog een. Later geen meer!!


Naar Boven


Woensdag 6 augustus  (13.30 – 15.30)

The (never) ending story.
Ondanks dat ik al ruim een maand hier niet meer geschreven heb, kom ik nog vrij vaak in de Mortel; op verschillende tijdstippen.
Je ziet dan heel lang bepaalde personen niet, en dat plots weer wel.
Er valt echter weinig meer te schrijven, dan dat er al op de diverse fora en sites staat.
En om alle activiteiten te beschrijven gaat mij te ver, omdat dat dagelijks bijna hetzelfde is (op de ringen, op de antenne, voor een raam etc)
en zoals gezegd is dat ook al op andere plaatsen te lezen.
Zagen we begin juli nog zes valken, de laatste tijd zie ik er niet meer dan vier (tegelijk)
Twee zijn er mogelijk dus weg, of, en we moeten hier eerlijk in zijn, zijn omgekomen. Uit de literatuur blijkt dat de overlevingskans het eerste jaar
zo’n 40% is. Doordat ze wel geringd zijn komt hier zekerheid over als ze nog ooit ergens gespot worden.
Terug naar afgelopen maand. Het weer was variabel, van goed tot zeer slecht Ik ben er een keer geweest met regen en 12 graden, en dat in juli.
Alles is er nog, de reeën met hun jong(-en), de vele buizerds, haviken, sperwers, het ijsvogeltje,  de hooglanders,
de spechten, het kleine grut en last but not least de snelle duiven.
De valken zijn ook steeds verder van de toren weg en ook langer, soms uren. De toren hebben ze momenteel niet meer zo hard nodig,
maar het blijft natuurlijk wel de thuisbasis en een goede uitkijkplek. En ze kruipen nog wel eens de kast in.
Ook het jagen en eten doen ze verder weg. Ik heb ze al lang niet meer met een prooi naar de toren zien vliegen.
De prooi wordt nu ergens geslagen en ter plaatse op de grond opgegeten.
In de omgeving, waar ik veel wandel, vind je diverse pluk/eet plaatsen. Ik heb het hier over een gebied tot  2 kilometer van de toren,
in zuidelijke richting, maar de valken gaan beslist verder weg. (ook eigen waarneming)
Vanmiddag werd er, ondanks het warme weer, weer volop gevlogen en gespeeld in de lucht.
Daarna zagen we twee juvenielen op toren, bij de nestkast en op het hek van de tweede ring. Later vlogen er drie samen en die bij de kast zat er nog.
Na een tijd gaat ook deze weg en zie ik ze niet meer terug.
Tussen de bedrijven door komt er nog een mooie havik over gevlogen.
Ook de insectenwereld is tot leven gekomen (is er eigenlijk altijd), maar het is nu levendiger dan eerder in het jaar.
Of dit het laatste verhaal is weet ik niet, dat zal aan de natuur liggen.
Ik blijf wel gaan, maar de aandacht zal nu ook weer meer naar de andere dieren in de omgeving gaan.
Mogelijk komt er nog een aanvulling bij de “snelle loop” met foto’s van het tweede gedeelte van het stroomgebied


Naar Boven


Zaterdag 23 augustus  (14.30 – 16.00)

Afgelopen twee weken :
Er gebeurd niets bijzonders meer bij de toren. Er wordt alleen nog op een prooi gejaagd als het nodig is.
Er is veel troep achtergelaten door het vakantiekamp.
Ik was vandaag, evenals voorgaande dagen weer bij de toren. Het tractorpullen was in volle gang, maar daar trokken de valken zich niets van aan.
Ijsvogels zijn nu vaak te zien boven de Snelle Loop.
De valken (Pa en S2) zitten vaak op de vensterbank van het bovenste raam onder ring 1 en op de bovenste rechterlamp onder die ring.
Het schreeuwen, zoals "krijskop" dat deed, doet ook S2. Hierover is mogelijk de laatste tijd wat verschil van mening geweest.
Maar ik heb de schreeuwerd gevolgd, en met de scoop kunnen vaststellen dat het S2 was.
De juvenielen heb ik al dagen niet meer gezien.
Mogelijk zijn ze nu echt weg, maar het kan wel zo zijn dat ze af en toe de toren nog aan doen.
ook Piet uit Lieshout, die er de laatste tijd wat vaker is, had dezelfde mening.
Na een tip van Piet ben ik nog elders geweest en heb 8 Heilige Ibissen gezien in een zeer mooi natuurgebied.
De rode variant, die er ook zou zijn heb ik net gezien.
Verder zaten daar zeer veel verscheidene watervogels.


Naar Boven


Vrijdag 26 september  (15.30 – 16.30)

Ben vanmiddag weer even op het spottersveld geweest.
Het gras is weer mooi kort gemaaid. Dank hiervoor.
Op een gegeven moment hoorde ik een valk en zag hem ook even rechts naast de toren, waarna ie snel aan de achterzijde verdween.
Een half uur later hoorde ik er weer een en zag hem van links de toren naderen, met de bedoeling (daar leek het op) om op de antenne te gaan zitten.
Meteen kwam er een andere valk vanachter de toren geschreeuwed, waarna ze samen richting Bakel (Z-O) wegvlogen.
Ik bleef ze volgen , en zag toen dat ze agressief waren naar elkaar. Beiden waren even groot.
Toen ik ze uit het oog verloor en weer naar de toren keek, vloog er een andere valk
(dit kon, gezien de tijd, geen van de andere geweest zijn) weg in zuidelijke richting.
Geen van drieen terug gezien.
Omdat ik ze alleen in de lucht zag weet ik niet wie wie was.
Opties voor de 1e twee : 2 vrouwtjes, 2 mannetjes of een mannetje en een juveniel vrouwtje.


Naar Boven


Zondag 14 december

Ik ben de laatste tijd nog wel in de Mortel geweest, maar er viel niets bijzonders te melden.
In november is er een nieuwe (onderhoudsvrije) nestkast geplaatst. Deze is iets kleiner als de vorige, maar dat maakt voor de valken niet uit.
De valken heb ik nog regelmatig zien vliegen, en ook in jachtvlucht. Af en toe zag ik ze met een prooi, maar vaak worden die elders opgegeten.
Ook heb ik de valken in de nieuwe kast zien gaan, en eind november en begin december zelfs een paar keer samen.
Vanmiddag, op weg naar de Mosbulten een Grijze Kroonkraan gezien. Zie Foto’s 2008/Andere Dieren/Grijze kroonkraan.

En nu maar wachten op het broedseizoen van 2009.


Naar Boven