Waarneming 2014

Verwijzingen naar foto’s in voorgaande jaren kunnen mogelijk geen resultaat opleveren.
Oude foto’s worden jaarlijks hergewaardeerd en eventueel verwijderd.


GA NAAR LAATSTE BERICHT   


 Februari 2014

Er zijn nog geen echte waarnemingen, hoewel er al baltsgedrag wordt vertoond.
Er zijn enkele antennes bijgeplaatst op de toren en aan de techniek wat betreft vervanging
van camera's wordt hard gewerkt.8 en 9 maart 2014

Een weekend mooi weer is een weekend naar de Mortel.
Het is uitzonderlijk mooi weer voor de tijd van het jaar, met temperaturen rond 20 graden.
De valken zijn vrij actief, maar om te zeggen ze houden je bezig, nou nee.
Er zijn diverse paringen te zien, die ook de afgelopen weken al te zien waren.
Ook zijn er 1 of 2 vreemde valken, waar dan wel en dan niet agressief tegen opgetreden wordt.
Het is mogelijk dat het verschillende "vreemden" zijn, want valken zijn over hat algemeen niet agressief
tegen juveniele valken.
Een enkele keer wordt er een prooi aangebracht, maar dat is minimaal.
Ook andere grote zwevers laten zich met regelmaat zien, vooral de buizerds.
Ook geelgors, spechten, mezen, boomklevers en ander klein spul laten zich horen; allemaal al in voorjaarsstemming.
Gezien de landelijke ontwikkeling is de verwachting dat ook in de Mortel de eileg aanstaande is.


Naar Boven24 april 2014

Inmiddels zijn de eieren gelegd in de Mortel en ook al uitgekomenen; 4 stuks in totaal.
Voordat ik naar de Mortel ging besloot ik om in een aangrenzend slechtvalken-territorium te gaan kijken.
Eergisteren zag ik daar al een slechtvalk.
Ter plaatste aangekomen zag ik een valk een prooi eten op een hoogspanningsmast en hoorde ik nog een tweede.
Niet veel later voegde deze tweede zich bij de etende valk en zag ik aan de grootte wie het vrouwtje en het mannetje was.
Beide zijn volwassen slechtvalken.
Het mannetje is geringd, maar omdat ik nog twijfel over de letter-cijfercombinatie doe ik hier geen uitspraak over.
Het mannetje mocht niet mee-eten en vloog later de mast in.

(zie filmpje )

 Daarna vloog het mannetje weg en kwam later ook met een prooi terug, achterna gezeten door een kraai.
Hierdoor liet hij de prooi vallen en ging weer naar de mast, terwijl de kraai zich tegoed deed aan de duif.
Toen hoorde ik veel geschreeuw en vlogen de twee uit de mast, richting oosten.
Ik zag opeens drie valken en er volgde een gevecht (poten in elkaar en flink op elkaar invliegend),
waarna de derde valk verstandig het hazenpad koos  (ook nog gezien :een haas)
Mogelijk was deze derde een Mortel-valk. Dit was omstreeks 10:25 uur
Verder nog twee torenvalken en een scholekster.
Hierna nog naar de Mortel, maar daar slechts eenmaal een prooi zien aanbrengen door het mannetje. (kleine prooi, rond 13:00)
V
erder was er op de toren niet veel te zien.


Naar Boven


24 en 25 mei 2014

De 4 kuikens doen het goed, en afgaande op het feit dat ze spoedig gaan takken was het vandaag tijd
om naar de Mortel te gaan.
Op het spottersveld aangekomen was ik, enigzins verbaasd, alleen .
Na een tijdje zie ik twee valken wegvliegen van de toren en dat was het voorlopig.
Twee andere spotters meldden zich en hat was wachten op de eerste juveniel die op het rooster zou komen.
En inderdaad, iets na eenen zagen we AAB de poging wagen; het duurde maar een minuut of vijf,
maar de ontdekking om naar buiten te gaan was begonnen.

 

                      Daarna werd het drukker met spotters op het veld bij de toren; vooral bekenden van voorgaande jaren.
Sommigen hadden het druk met bijpraten, waardoor zij wel eens wat misten.
Er was zelfs een spotter met een verrekijker met vertraging: die zag Pa nog op de lamp zitten terwijl wij hem
al een tijd in de lucht volgden. Dit is overigens niet zo vreemd want er zitten zoveel vreemde elementen
op de toren die je wel eens voor een valk kunt aanzien, als je niet geconcentreerd kijkt
Ook enkelen leden van VWG Gemert kwamen een kijkje nemen tijdens hun rondje nest-inspecties.
De ouder-valken begonnen wat meer te vliegen en tot twee keer toe zagen we een prooi opbrengen.
Tussendoor zagen we onder andere nog de gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, groene specht en geelgors.
Later is het juveniel AAB nog een keer op het rooster geweest, maar ik heb dat niet meer gezien.
Het  is de verwachting dat de juvenielen de komende week hun eerste vlucht zullen maken en daardoor de tijd aanbreekt
dat het voor spotters ter plaatse steeds mooier wordt en voor de internetkijkers juist niet.

Op zondag nog even terug, maar ik had ook andere verplichtingen.
Bij aankomst geen andere spotters op het veld, maar wel AAB veelvuldig op het rooster.
Een paar filmpjes gemaakt en daardoor de sprong van AAB naar de betonrand gemist.Later bleek dat ik de camera uitgezet heb, op het moment dat dat gebeurde. 

Zie film

T
wee keer een prooiaanvoer gezien.  


Naar Boven


30 mei 2014

Gisteren al vroeg naar de toren; vrije dag in verband met Hemelvaart.
Het zou de koudste 29 mei zijn sinds er gemeten wordt in De Bilt.
3 juvenielen waren al buiten de nestkast, dus verwachtte ik de eerste wel op de wieken.
Maar helaas. Wel wat andere vogelsoorten gezien, waaronder 2 Indische ganzen.
Door de ouders werd er ook weinig gevlogen. Af en toe een prooi brengend, en dat was het dan.
Vandaag daarentegen was het beter, zowel het weer als met de valken.
Een van de juvenielen komt even op het rooster, maar verdwijnt weer snel naar het dak.
Ik had al een prooi zien opbrengen, en toen er meer spotters waren verschenen 3 juvenielen uit het niets : een op de
bovenste ring en twee in de nieuwe antenne-stellage op de 3e ring. Ze hadden dus al gevlogen.
(Ik wist toen nog niet dat men vanmorgen op de camera van Beleef de Lente al een korte vlucht had gezien).
De valk op de bovenste ring had de ringcode ?AA; de bovenste letter kon ik niet aflezen.
Van die drie hebben wij er twee zien vliegen, en het gaat ze niet slecht af.
Het vierde jong werd door een ouder wel naar buiten gelokt met prooi maar had daar blijkbaar nog geen zin in.
Zij heeft immers nu de ruimte om in de nestkast haar vleugelspieren te ontwikkelen.
Ook hebben we tot drie keer toe een vreemd vrouwtje gezien dat steeds met zachte hand weggestuurd werd.
Nog een paar keer werd er een prooi gebracht en een keer werd gedacht dat er een juveniel met een prooi rondvloog.
Mijn mening is echter dat deze te goed vloog voor een juveniel, dat pas een halve dag aan het vliegen is.
Zeker vergeleken met de prooioverdrachten in de lucht, die pas over een maand plaats gaan vinden
en de manier hoe de juvenielen dan met een prooi vliegen. Waarschijnlijk was het Pa.
Daarna werd het stil rond de toren, waarschijnlijk rust na een voor de jonge valken, inspannende ochtend.
Verder konden we genieten van de Gekraagde Roodstaart en Bonte Vliegenvanger, die dagelijks op bezoek komen.
Ook nog een Wespendief gezien en aan het eind van de ochtend kwamen er nog twee Zwarte Ooievaars over.


Naar Boven


5 juni 2014

Vandaag de wind en regen toch maar getrotseerd, ondanks dat vanmorgen de zon scheen.
Hierdoor ben ik wel vele keren van het veldje naar mijn auto moeten lopen om te schuilen.
Ondanks alles is er vrij veel gevlogen en zaten de valken op allerlei plaatsen op de toren, zelfs in de regen.
Wie waar zat konden we niet zien, want door het slechte weer maar geen scoop opgesteld.
Dan horen we geschreeuw van de juvenielen en zien we een volwassen valk met prooi aankomen, rechts van de toren.
Deze wordt meteen tegemoet gevlogen door 2 juveniele valken, heel normaal.
Een vierde valk vliegt ook even rond; mogelijk de andere ouder.
Maar dan..........
Vlak bij de toren laat de adult de prooi, bewust of onbewust, vallen; ik ga voor het eerste omdat een volwassen valk eigenlijk
nooit een prooi loslaat.
En dan gebeurt er iets wat we in dit stadium (ze vliegen pas een week) nog nooit hebben gezien : waarschijnlijk een juveniel pakt de prooi in de lucht, tijdens de val.
Dit was op een hoogte van iets onder de onderste ring.
Het enige wat nog zou kunnen zijn is dat het toch Pa was, die zich in het tumult heeft gemengd, en dat dat ons ontgaan is,
maar aan de kwaliteit van het vliegen te oordelen leek ons dat het toch een juv was.
Zoals gezegd is dit in een vrij vroeg stadium en mogelijk was het een geluk bij een ongeluk.
Met veel moeite bereikt deze de betonrand, gevolgd door het (andere) juveniel, en verdwijnen ze uit ons zicht, waarschijnlijk op het dak.
We zeiden tegen elkaar :ieder jaar gebeurt er wel iets dat je niet verwacht.
Normaal is de volgorde : eerst "tikkertje spelen" (de juvenielen vliegen naar elkaar toe en proberen elkaar te ontwijken) waardoor ze leren een prooi te naderen,
daarna het overnemen van een prooi uit de klauwen van de ouders (het vasthouden en vliegen met een prooi),
dan het overnemen van een vallende prooi en als laatste het zelf slaan van een prooi.
Het kan raar gaan in de natuur..............
Verder nog een ree gezien in het maïsveld achter de Snelle Loop en het standaard kleine grut.


Naar Boven


14 juni 2014

Zoals de laatste dagen heb ik weer een dagje Mortel gepland.
Het is bewolkt en dreigt te gaan regenen als ik ter plaatste kom. Twee medespotters zijn er al.
Ik laat mijn camera maar in de auto, want dat was steeds vergeefse moeite.
Na wat info blijkt dat ze nog even passief zijn als de laatste weken. We beklagen ons dat het niet is als andere jaren.
Er wordt wel wat gevlogen en naarmate de middag nadert komen ze wel wat meer in beeld.
Ook het aantal spotters neemt toe.
Dan lijken die nieuwe spotters beloond te worden, want meer valken komen in het zicht te zitten, en gaan meer vliegen.
Een juveniel wordt van een prooitje voorzien (waarschijnlijk een spreeuw) en sleept die over de ring om die vervolgens in ons zicht op te eten.
De ringcode begint met een B
Hierna gaat ze verderop zitten waarna er een ander jong naast gaat zitten; de rust keert terug.
Verschillende keren komen er groepen duiven over en de juvenielen vliegen er dan op af maar keren na een korte achtervolging onverrichter zake terug.
Wanneer ik aangeef naar huis te gaan (er moet nog e.e.a. in de tuin gedaan worden) vliegt Pa zuidelijk weg naar een paar duiven.
Na een paar minuten vliegt een juveniel ook die richting op en zien we Pa aankomen met een prooi.
Hij wordt gevolg door twee juvenielen waarvan er een de prooi overneemt uit de klauwen van Pa. (en waar is nu die camera.....)
Het jong kan geen hoogte winnen om op de toren te landen, en met z'n drieën verdwijnen ze achter het bos in westelijke richting.
We vermoeden dat ze in het weiland zitten achter de toren en besluiten te gaan kijken, en de camera mee te nemen.
Op weg daar naar toe keert Pa terug naar de toren.
Bij het wildpoortje aangekomen speuren we het weiland af en mijn collega-spotter ziet een valk in een boom zitten.
De ring is af te lezen en blijkt BAA te zijn.
We gaan op de dode boomstammen zitten en zien de valk naar beneden kijken; vermoedelijk ligt daar de prooi, maar die kunnen wij niet zien 
door het Jacobskruiskruid dat daar groeit.
Ik ga langs de rand van het weiland naar achter en kan daar zien dat er een kraai zit te eten, met een paar soortgenoten in een boom.
De valk in de boom kan ik van daaruit niet zien.
Op de terugweg vliegt er een valk weg, richting toren, maar het is niet die uit de boom.
Teruggekeerd bij de boomstammen komt er een man die verdroogde koeienvlaaien verzamelt in een emmer (waarvoor weten we niet),
en vrij ver het weiland op gaat.
Dichterbij moet dus kunnen, maar alla 2011 vermoedelijk niet; de valk is veel te alert.
Nadat de man weg is bespreken we of het mogelijk zal zijn de valk iets meer te naderen; ze zit er inmiddels al meer dan een uur.
Er vanuit gaande dat ook de prooi grotendeels op is maak ik enkele foto's van de valk, vanuit het midden van het weiland.
Daarna besluiten we naar huis te gaan en ook de valk heeft dat idee.
Tussendoor hoorden we juvenielen schreeuwen vanaf de toren en zagen we op de betonrand ook nog een valk een prooi eten.

Voor foto's Klik Hier

Foto : BAA in een boom.

 

                            


Naar Boven


26 juni 2014

Vanmiddag rond twaalven even bij de toren geweest.
Komt er gelijk een volwassen valk aanvliegen met een prooi, waarschijnlijk een duif.
Een juveniel neemt de prooi uit de klauwen over en vliegt ermee naar de toren.
Duidelijk is te zien dat ie er nog moeite mee heeft.
Hij kan net de derde ring halen, maar bij de landing laat ie de prooi vallen.
De volwassen valk duikt de prooi na en pikt hem in de lucht op.
Daarna verdwijnt de volwassene met prooi naar de achterzijde, en het jong blijft op de derde ring zitten. 
Ik denk dat de prooi expres niet naar het juveniel wordt gebracht, waardoor hij volgende keer beter op zal letten.


Naar Boven

Door omstandigheden ben ik de tweede helft van het seizoen veel minder bij de toren geweest.
Dat is ook de reden dat er weinig op deze site vermeld werd.
Overigens hoorde ik van andere spotters dat de activiteiten van de valken in het zicht van de spotters
veel minder was dan voorgaande jaren (misschien wel het saaiste jaar)
Ze vlogen veel naar de achterkant (westen).
We zijn daar wel eens gaan kijken en dan zat er inderdaad vaak een valk in een boom.
Voor de thuisspotters was het ook minder, doordat de techniek ze af toe in de steek liet.


Naar Boven