Waarnemingen 2016

Verwijzingen naar foto’s in voorgaande jaren kunnen mogelijk geen resultaat opleveren.
Oude foto’s worden jaarlijks hergewaardeerd en eventueel verwijderd. 

 

GA NAAR LAATSTE BERICHT  

  


 FEBRUARI / MAART

Inmiddels is de nestkast verplaatst en hebben de slechtvalken hun nieuwe stek gevonden.
Vanwege de vele regen van de afgelopen tijd ben ik nog niet zo vaak bij de toren geweest,
maar  dat gaat nu wel weer toenemen.
In het gebied rondom de toren, de "Grotelse Heide", ben ik nog niet geweest, want het is er veel te nat.
De activiteiten van de valken rond de toren neemt wel toe. We zagen al verschillende baltsvluchten en paringen.
Dit gebeurde op verschillende plaatsen van de toren, zoals de dakrand en de antennes.
We zagen echter minder prooiaanvoer, zoals duiven, maar dat bleek later bedrog.
Toen we beter op gingen letten viel het op dat er meer kleine prooien aangebracht werden; van het formaat vink e.d.
Mogelijk zitten de duiven nog in hun  hok.
Af en toe verscheen er wel eens een vreemde valk, maar die werd niet aangavallen; hooguit vriendelijk weggebracht, terwijl buizerds
op een veel grotere afstand niet werden getolereerd. Waarschijnlijk waren het nog jonge valken (2e kalenderjaar).
Het aantal vreemde valken is tot nu toe minder dan vorig jaar.
Verder allerlei andere vogels gezien en/of gehoord : Buizerd, havik, sperwer, groen- bonte en zwarte specht, zilver- en blauwe reiger,
roodborst, koolmees, aalscholver, bosuil, en al die anderen die ik vergeten ben.
Nu is het wachten op de eileg die waarschijnlijk deze maand zal plaatsvinden.

 

Paring op 12 maart

        

 

Naar Boven


JUNI

Door omstandigheden
kon ik de afgelopen maanden maar sporadisch naar de Mortel.
Op die momenten dat ik er was zijn er ook geen vermeldenswaardige dingen gebeurd.
De eieren zijn allemaal uitgebroed en de juvenielen zijn inmiddels volop aan het vliegen.
Er is zelfs al een (zeer vroege) prooioverdracht gezien.
Vandaag (26 juni) zagen we de juvenielen vrij veel vliegen, toen er plots twee snel richting noord-oost vlogen.
Veel geschreeuw en toen zagen we een juveniel met prooi aankomen.
Waarschijnlijk heeft ie de prooi niet zelf geslagen, maar heeft er een prooioverdracht plaatsgevonden buiten ons gezichtsveld.
Hij kon geen hoogte genoeg krijgen om op een van de ringen te landen, en verdween uiteindelijk ook weer
in noordoostelijke richting, steeds meer hoogte veliezend. Waarschijnlijk is de valk in het bos terechtgekomen.

   
Juveniel met prooi.

Daarna werd er door de andere juvenielen nog wat gevlogen.
Net voordat ik naar huis ging zagen we 3 valken achter een duif aangaan, maar er al snel twee weer afhaken.
De derde zette zijn jacht voort en plots was daar een andere valk (vermoedelijk een adult), die de duif zodanig raakte
dat deze met slechts een vleugel intact naar beneden vloog (als je nog van vliegen kunt spreken).
Ze zijn , voor zover wij konden waarnemen, er niet achteraan gegaan.
Verder de ijsvogel, boompieper, zwarte specht en meer klein spul gezien en/of gehoord, en een ree met 1 jong.

Naar Boven