Waarnemingen 2010

 

 

Verwijzingen naar foto’s in voorgaande jaren kunnen mogelijk geen resultaat opleveren.
Oude foto’s worden jaarlijks hergewaardeerd en eventueel verwijderd. 

 

GA NAAR LAATSTE BERICHT                                                                                     

  


 Donderdag 25 februari 2010

Na lange tijd ben ik vandaag  weer eens wat langer bij de toren geweest. (de temperatuur wordt ook iets beter).
Ik ben de hele winter, en winter kon je het wel noemen, wel daar geweest, maar dan was het een kort bezoek bij
de toren of een wandeling door de omgeving.
Met al die sneeuw zag het er wel mooi uit.
Er is in die tijd dan ook niet zoveel te zien op de toren; de valken vliegen veel minder en zitten vaak op hun vaste stek.
De laatste tijd nam het baltsgedrag wel toe: baltsvluchten, paringen en het aanbrengen van prooi.
Toen ik vandaag aan kwam rijden scheerde er al meteen een buizerd over de wei achter het spottersveld.
Toen ik het veld op liep zag ik een valk boven me vliegen, even later gevolgd door een tweede.
Luid krijsend vlogen ze om elkaar heen, maar ik had geen benul wie nou eigenlijk wie was.
Op de toren kon ik verder niets ontdekken, behalve “iets” op de eerste ring. 
Ik dacht even aan een valk, zoals ze wel vaker op de ringen zitten : met de staart naar buiten.
Maar dit “iets” bewoog niet en zal dan ook wel een prooi zijn. (geen scoop bij me !!! )
Een van de twee valken vloog uiteindelijk weg en de ander ging richting toren.
Toen zag ik dat er nog een valk in de kast zat.
Het was dus een vreemde valk, die boven me vloog toen ik aankwam.
Nu moeten we hier niet zo spannend over doen, want er zijn er nu eenmaal steeds meer slechtvalken in Nederland,
en ook hier in de buurt.
Getuige de waarnemingen vorig jaar in Eindhoven en Veghel en eerder in Mierlo, en het feit dat de legsels in het
algemeen goed uitgekomen zijn.
Ook afgelopen jaar hebben we regelmatig vreemde valken gezien, die dan op een rustige manier worden weggestuurd.
En doet de situatie van 2007 zich weer voor, dan is dat nu eenmaal zo.
De valk die de vreemde had verjaagd ging op de hoek zitten bij de buitencamera (Z-O).
Nu kwam de andere valk uit de kast en er volgde een (balts-)paring. De agressor was dus S2 en Pa kwam uit de kast.
Er is daarna nog veel gevlogen door beiden, en ook waren er vluchten bij die leken op prooi-jacht. 
Maar door het beperkt zicht in noordelijke richting kon ik dit niet met zekerheid vaststellen.
Verder hoor je steeds meer vogels en krijg je toch een voorjaarsgevoel.
Ik zag en hoorde nog wat reigers, twee koppels nijlganzen en allerlei klein spul.
Ook het paddenscherm is weer geplaatst.
Dit jaar zal ik minder waarnemingen kunnen doen (in ieder geval op andere tijdstippen als voorgaande jaren), 
omdat ik per 1 maart a.s. een maandag t/m vrijdag baan heb gekregen.
Het voordeel is dat ik nu wat gemakkelijker een paar uur verlof kan nemen, mocht dat nodig zijn.


Naar Boven


Maandag 1 maart 2010

Op m’n laatste vrije doordeweekse dag nog even naar de toren, hoewel dat “even” toch ruim drie uur duurde.
De zon scheen regelmatig en dat maakte het aangenaam om daar te zijn.
De valken zaten dan weer op de antenne, dan weer eens op het rooster, en een enkele keer op de betonnen rand.
Ook werd er regelmatig gevlogen.
Mijn eerste havik bij de Mortel ook weer gezien.
Wat opviel is dat ze af en toe vrij lang in de nestkast bleven (overigens niet samen). Mogelijk is dit een soort van
nestinspectie.
Er was dan eerst een boel geroep naar elkaar, en dan verdween er eentje in de kast.
Ook waren er vrij veel buizerds te zien vanmiddag, waarbij een stelletje door de valken werd verjaagd, maar niet
op een agressieve manier.
Ik maakte ook nog wat foto’s van een overvliegende valk en op enkele daarvan merkte ik pas thuis dat de valk een prooitje bij zich droeg.
Tussendoor lang gezelschap gehad van een Grote Zilverreiger, die in en rond de loop aan het foerageren was.
Het was allemaal niet zo bijzonder vanmiddag, maar toch de moeite om er te zijn.
Tegen de tijd dat ik huiswaarts wilde gaan hoorde ik weer valkengeluiden.
S2 zat toen al een tijd op de linkerhoek en ik zag hoe Pa naderde.
Ik pakte mijn camera en kon zo een paring vastleggen.
Op weg naar huis ben ik nog naar een ander gebied geweest, hier in het dorp, waar normaal altijd veel Kieviten zitten.
Helaas nog geen enkele te bekennen. Wel zag ik daar de groenpootruiter, maar was te laat met mijn camera.

Verder zie: Alle Foto’s/2010/Valken/1 maart  en Overige Vogels/1 maart 


Naar Boven


Zondag 14 maart 2010

Gisteren en vandaag weer naar de Mortel.
Het eerste ei zal eerdaags wel gelegd worden, en dankzij de refreshbeelden kunnen we dat weer volgen.
Bij de toren is verder niet veel te zien; ook andere vogels lieten vandaag verstek gaan.
De valken vliegen hun rondjes en zitten op hun vaste stekken.
Wat wel opvalt is dat Pa steeds vaker prooi aanbrengt voor S2.
Zo ook vanmiddag weer. 
Hij bracht het op de betonrand, rechts van de nestkast, waarna S2 deze ophaalde en er mee wegvloog.
Op de hoek onder de antenne heeft ze de prooi opgegeten.
Ook zijn ze steeds vaker in de nestkast te zien.
Verder ben ik nog in Veghel geweest. Sinds de plaatsing van de kast heb ik daar nog geen slechtvalk in de buurt gezien.
Mogelijk volgend jaar, maar ik houd hem wel in de gaten.
Eindhoven doe ik deze week nog even.
In de nestkast in Helmond zijn de torenvalken regelmatig te zien.
Ik weet niet of daar ook slechtvalken zijn gesignaleerd, maar de kast is er wel geschikt voor.


Naar Boven


Zaterdag 20 maart 2010

Vanmiddag maar weer eens naar de Mortel.
Wel ben ik via Mierlo gegaan, want die kast wordt ook bewoond.
Dit werd gisteren vermeld in een plaatselijk krantje.
Er zat een valk op het rooster, maar ik kon geen ring zien.
Het is droog en de zon komt er af en toe tussen door.
Bij aankomst zit S2 op de bovenste antenne in de wind.
Dat het daarboven een stuk harder waait dan beneden is duidelijk aan haar veren te zien.
Ze zit voortdurend heel waaks rond te kijken, alsof ze een prooi zoekt.
Pa is nergens te zien.
Als ik later in het noorden een slechtvalk hoor, zie ik er twee rond elkaar cirkelen, terwijl S2 nog in de antenne zit.
De twee zijn niet echt agressief, maar je ziet wel dat de een de ander verjaagt.
Ook zijn beide even groot. Dus mogelijk twee mannetjes of Pa en een jong vrouwtje
Langzaam komen ze dichter bij de toren, en dan komt S2 in aktie.
Met luid geschreeuw gaat ze achter de indringer aan en eindigt met een duikvlucht naar de valk.
Voor mij verdwijnen ze achter de bomen en niet veel later komt S2 terug.
Pa zit ondertussen op het rooster.
Hierna wordt er nog wat gevlogen en zitten ze afwisselend op het rooster of in de kast.
Ook zit S2 nog een paar keer op de antenne.
Ongeveer een half uur later speelt zich weer hetzelfde af: Pa begint met het verdrijven van de
vreemde valk en S2 neemt het over.
Ook nu weer eindigend met een duikvlucht naar de derde valk.
Dan zie ik ze lange tijd niet en denk dat S2 in de kast zit. Toen ze op het rooster zat keek ik heel even de andere kant op, 
en toen ik weer naar het rooster keek was ze weg.
Dan weer horen we in het noorden valken schreeuwen, en zien we er drie bij elkaar vliegen, die elkaar lichtjes aanvallen.
(ondertussen is er nog een bekende aangekomen op het veldje)
We volgen deze en als we ze in het zuiden nog steeds bezig zien, komt er vanaf het westen (Toren ???) een vierde valk.
Deze lijkt vrij groot, dus mogelijk toch S2 die nog in de kast zat.
Mijn collega-spotter had hetzelfde gezien, dus konden we elkaar bevestigen.
Er was een lichte twijfel, omdat het allemaal vrij snel ging en je geen vierde verwachtte.
Vrij snel daarna wordt het rustig en gaat S2 de nestkast in.
Pa is dan niet meer te zien.
Een paar foto’s van S2 (datum in de camera stond niet goed) en een blauwe en zilverreiger vredig bij elkaar)


Naar Boven


Weekend 26, 27 en 28 maart 2010

Afgelopen weekend ben ik iedere dag maar weer naar de Mortel gegaan, en op zaterdag en zondag ook nog even elders.
Van de valken hoef je nu niet veel te verwachten.
H
et is broeden geslagen, dus het enige wat je ziet, en dan ook nog met lange tussenpozen is het wisselen.
De ander zit dan hoofdzakelijk in de antenne of op een van de lampen en betonrand.
Je ziet aan S2 wel dat ze nog steeds last heeft van haar linkerpoot, alhoewel het niet ernstig is.
Er komtl af en toe wel een bekende, maar druk is het niet met de spotters.
Maar hierdoor loont het de moeite om weer eens het bos in te gaan.
Je hoort nu steeds meer vogels; er komt steeds meer terug.
Vooral op vrijdag en zaterdag waren er erg veel buizerds, die druk waren met hun balts.
Een solitair leek heel erg op een Ruigpootbuizerd, wat ook een gewaardeerd spotter vond, die die middag ook daar was.
Later bleek volgens andere waarnemingen dat er een “look-a-like” in de buurt voor kwam.
Dus we hebben geen 100% zekerheid.
Verder de Tjiftjaf, Groene Specht, Staartmees en de Geelgors gezien.
Ook gezien een Boomklever die een oud spechtennest gekraakt heeft.
Ik weet nu ook waar de Nijlganzen broeden; schijnen ze vorig jaar ook gezeten te hebben.
Volgens omwonenden leveren de Vossen strijd met de Dassen om voer.
Ook op zaterdag in Mierlo de Slechtvalken nog gezien en in Helmond de Torenvalken.
Op zondag naar de Grutto’s en daar hoorden en zagen we ook de Fitis voor het eerst.
De zwaluwen komen ook weer in het land.
Mijn collega spotter wist via via dat daar ook een Blauwborst was gezien.
Hij kent het geluid en hoorde hem ook. Helaas niet kunnen zien.

Alle Foto’s/2010/andere vogels/28 maart/Grutto en Boomklever


Naar Boven


Weekend 17 en 18 april 2010

Evenals vorig weekend ook nu weer twee dagen naar de Mortel.
Het weer is stukken beter en het is druk in de bossen, vooral op zondag.
Ieder dag ga ik gelijk het bos in, want van de valken valt nog niet veel te verwachten.
Er wordt volop gebroed, dus er is weinig jachtactiviteit.
Dat zal na volgend weekend wel anders worden, want rond die tijd komen de eieren uit.
Gisteren hebben ze gezamenlijk wel even rondgevlogen, omdat er even werkzaamheden waren op de derde ring.
Andere vogels zijn volop bezig met hun nest, of hebben al jongen, zoals de nijlganzen, die met 8 kuikens rondzwemmen.
Zo zag ik dat de boomklever volop bezig is het spechtengat af te dichten, waar zijn nest komt.

(Zie alle foto’s/2010/Andere vogels/18 april)

Verder nog een Boomkruiper gezien en een Grote Bonte Specht die insecten aan het kloppen was.
De Groene en Zwarte Specht ook gezien, maar geen foto kunnen maken.
Ook de Geelgors laat weer volop van zich horen evenals de Witte Kwikstaart
Eigenlijk te veel om op te noemen, maar er is dus genoeg te zien in de natuur als de valken zich rustig houden.
Op een wei achter de toren lag een kadaver van een grote duif.
Aan de tenen te zien het formaat van een houtduif o.i.d. , maar er lagen allemaal witte veren.
Mogelijk een andere vogel, maar er lag geen kop bij.
Het was typisch een slechtvalken prooi : vleugels en borstbeen vormden nog een geheel.

(Zie alle foto’s/2010/Andere vogels/18 april)

Op zaterdag zag ik nog een Glanskop.
Hopelijk vanaf eind volgende week wat meer valkennieuws.


Naar Boven


Zondag 25 april 2010

Tegen alle verwachtingen in was ik het grootste gedeelte van de middag alleen op het spottersveld.
De live-verbinding is verbroken, juist op het moment dat het eerste ei lijkt uit te komen.
Gisteren al liet S2 zich niet verleiden om van het nest te komen; een duidelijk teken van uitkomen van een van de eieren.
Ter plaatse aangekomen zat er een valk in de antenne, en werd er veel gevlogen.
Daarom maar besloten om al mijn apparatuur tevoorschijn te toveren.
In het eerste deel van de middag was er veel te zien wat betreft vliegen door de valken.
Het ging soms zo snel dat je niet meer wist wie er in de lucht hing, en wie plots verdwenen was.
Het begon met Pa, die met een kleine prooi aankwam en daarmee bezig ging op de tweede ring.
Ik vermoed dat dit hun voorraadruimte wordt voor dit jaar.
Daarna zag ik een valk op de bovenste antenne, die verjaagd leek te worden.
Ik dacht hierbij aan een derde valk en dat de ander op het nest zat.
Via mijn scoop zag ik dat het S2 was die op de antenne zat, waar een andere valk steeds naar toe dook.
Mijn gedachte was toen dat Pa op het nest zat en dat een andere valk, zonder succes, S2 probeerde te verjagen.
S2 wist echter van geen wijken en liet alles maar over zich heen komen (ook letterlijk).
De tweede valk, de aanvaller, ging op een geven moment op de antenne onder S2 zitten.
Dit heb ik kunnen filmen.
Na verloop van tijd vloog S2 op en ging even achter de ander aan, die snel verdween in NO-richting.
Later keerde S2 terug op het rooster om dan de nestkast in te gaan.
Toen ik thuis de beelden vertraagd bekeek leek het toch dat het  Pa was die steeds naar S2 dook.
Ook is even een zilverkleurige ring te zien.
Mogelijk had hij iets van: “kom Moeder, ga eens naar je kroost kijken”
Als er geen eieren waren leek het erg op baltsgedrag.
Het kan natuurlijk altijd een andere valk geweest zijn, die uiterlijk erg op Pa lijkt, maar door die ring……….
Ik denk wel dat er een of meerder kuikens uitgekomen zijn, omdat Pa steeds kleine stukjes prooi naar de nestkast bracht.
S2 zat toen in de nestkast. 
Hierna vloog Pa weer direct weer weg.
Het enige vreemde is wel dat S2 gedurende ca. drie kwartier van het nest geweest is, en dat Pa er ook niet was.
(Er van uitgaande dat het Pa was die steeds naar S2 dook).
Op een van de filmpjes is bij Pa, terwijl die op de antenne zit, duidelijk de broedvlek te zien.
Maar zoals gezegd, het gaat allemaal zo snel dat je mogelijk iets mist.
Verder nog een paar buizerds en haviken gezien, maar met hun is het momenteel ook rustig. 
Later op de middag komen er alsnog geïnteresseerden naar het spottersveld, maar dan heb ik er al een hele middag op zitten, en keer huiswaarts.

Voor de filmpjes zie : Alle Foto’s/2010/valken/25 april


Naar Boven


Zaterdag 15 mei 2010

Zoals de laatste tijd vaker ben ik in het begin alleen op het spottersveld.
Het is sowieso minder druk dit jaar, en persoonlijk vindt ik dat wel prettig.
Je kunt je dan meer concentreren op de waarnemingen.
Later op de middag komen er nog twee (ervaren) spotters bij.
Terwijl ik mijn spullen uit de auto haal, hoor ik dat de valken naar elkaar roepen.
Als ik mijn scoop heb opgesteld zie ik dat er veertjes uit de kast dwarrelen. Waarschijnlijk is er zojuist een prooi binnen gebracht.
Na een half uurtje zie ik S2 een stuk prooi vanuit de kast naar de eerste ring brengen.
Hierna gaat ze rustig zwevend naar het zuidoosten.
Later zie ik ze plots terug, drijfnat op de lamp boven op de toren.

Zie alle foto’s/2010/valken/15 mei/S2 na bad(1)

Dit filmpje is van de kwaliteit “Aardbeving”
Hierna springt ze op het dak, om even daarna, weer nat, op de hoek onder aan de antenne te gaan zitten, om op te drogen.
Mooi is te zien hoe ze haar staart spreidt en de windt van achter onder haar vleugels laat waaien.

Zie alle foto’s/2010/valken/15 mei/S2 na bad(2)

Vermoedelijk heeft ze daar een bad genomen, aangezien er altijd wat water op het dak blijft staan als het geregend heeft.
Op dit moment kwam de eerste medespotter aan.
Verder werd er een nog onbekende grote (roof-)vogel verjaagd, wat volgens ons drieën zeker geen buizerd of havik was.
Daar bleef het vanmiddag eigenlijk bij.
Wel werd er door zowel Pa als S2 regelmatig een rondje gemaakt, maar van jagen hebben we niets gezien.
Dan vermaak je je maar met het uitwisselen van waarnemingen, zoals de bosuil, eerder deze week.

Zie alle foto’s/2010/Andere Vogels/Bosuil en Boomklever(2)

De bosuil is moeilijk te fotograferen, omdat ie tussen de bladeren zit.
De jongen zijn inmiddels aan het takken geslagen en heb ze gisteren niet meer gezien.
Ook het boomklevertje houdt ik een beetje in de gaten.
We zagen ook nog de Bonte Vliegenvanger, maar voor een foto was ie te snel weer weg.


Naar Boven


3 en 4 juni 2010

Gezien het mooie weer dat op komst was, en de kans dat de juvenielen voor het eerst gaan vliegen,
Heb ik maar een paar vrije dagen genomen.

Donderdag:Ik kwam als eerste aan op het spottersveld en zag dat S2 in de antenne zat.
Van de juvenielen was nog niets te bespeuren.
S2 maakte een paar rondjes en ging toen achter de buitencamera zitten.
In deze tijd kom je toch vooral voor de juvenielen, dus nog maar eens de toren afgespeurd.
Toen zag ik dat er eentje op de rand van de tweede ring rondliep.
Hier deed ie wat vleugeloefeningen en liep dan maar weer eens de andere kant op.
Daarna ging ie op de buis staan, die tussen ring 1 en 2 zit.
Hier heeft ie ook flink gefladderd.
Op een gegeven moment zie ik S2 wegvliegen van de toren; vrij hoog.
Toen ze achter me verdween kwam er een vlucht duiven over, en dacht ik nog “heb je die niet gezien”
Maar meteen kwam ze met grote snelheid aanzetten, en samen met de toegesnelde Pa werd een duif geïsoleerd.
Ze kregen die echter niet te pakken.
Een paar keer meer werd er op duiven gejaagd, maar steeds zonder resultaat.
Er kwamen meer spotters; eentje ging weer en kwam weer, etc.
In een van zijn periodes van afwezigheid vloog het jong op de GSM antenne, om daar een tijdje
te gaan zitten “ja-knikken” 
Hierna vloog ie op de kabeldrager, waarna ie steeds verder naar achter verdween en uiteindelijk ook buiten ons zicht.
Wat later kwam Pa uit de nestkast met een prooi, die hij dropte op de betonrand.
Daar kwam een jong tevoorschijn, maar had schijnbaar niet zo’n honger.
Ook het andere jong liet zich meermalen zien en deed op de bovenste hoek, bij de antenne buis regelmatig vleugeloefeningen.
In het begin van de middag werd het rustiger, maar even voordat ik naar huis wilde gaan zagen we een vrij bruine valk
flink fladderend van de toren wegvliegen, om na zo’n 30 meter weer om te draaien.
Hij ging buiten het zicht zitten, dus ik weet niet voor 100% of dit een juveniel was.
De kans is vrij groot, want ’s avonds is dit nog eens gebeurd en toen was het zeker een jong.

Vrijdag:
Vandaag was het erg rustig op en om de toren.
S2 vloog af en toe vanuit de antenne weg, om dan na lange tijd weer terug te keren.
Een keer hebben we haar met een prooi zien terugkeren.
Twee keer heb ik slechts even een juveniel gezien op de betonrand.
Pa was er ook even. Hij heeft een kwartier op een lamp gezeten, en daarna heb ik hem niet meer gezien
S2 vloog een keer erg fladderend weg, en we vroegen ons af waarom.
Toen was daar plots een andere valk; we dachten Pa, maar dat bleek al meteen niet het geval.
Deze was ongeveer even groot als S2.
En in plaats van dat S2 de vreemde verjoeg was het andersom : de vreemde viel S2 aan waarbij ze elkaar meermalen raakten.
Dit heeft even geduurd, waarna beide van elkaar wegvlogen en S2 terugkeerde op de antenne.
Verder was het vandaag niet veel; het was erg heet, mogelijk lag het daaraan.
Ook voor mij begon het erg warm te worden, dus huiswaarts.

Zie verder : alle foto’s/2010/Valken/3 en 4 juni)


Naar Boven


Zaterdag 5 juni 2010

Vanmorgen weer vroeg naar de Mortel.
Bij aankomst was er echter geen valk te bekennen en daarbij vreesde ik voor eenzelfde saaie dag als gisteren.
Na zo’n drie kwartier kwam S2 aanvliegen en ging in de antenne zitten; van de juvenielen geen spoor.
S2 maakte af en toe een rondje en ging terug naar haar plek.
Er kwamen nog een paar bekenden, die zich zorgen maakten, omdat er al een paar dagen slechts 2 juvenielen worden gezien.
Ik beloofde dat in de gaten te houden.
Wat later vloog S2 weer een rondje, waarna ze in een vlucht duiven dook, meteen bijgestaan door Pa.
Ze wisten één duif te isoleren en het werd een lange jacht, in de buurt van de toren, dus het was mooi te volgen.
Tot twee keer toe wisten ze de duif te raken, de veren vlogen er af, maar uiteindelijk kon die (gehavend) toch ontsnappen.
Eindelijk zag ik het eerste juveniel even over de 4e ring lopen, om daarna weer naar de achterzijde te gaan.
Wat later, toen ik even over het weiland keek, tussen het spottersveld en de toren zag ik laag (ca. 10 meter) iets vliegen. 
Ik dacht eerst een kraai, maar daar was ie niet zwart genoeg voor. 
Meteen de kijker erbij; het was een valk, die daarna een rondje om de toren maakte.
Aan de kleur en het gedrag te zien een jong, want halverwege de toren probeerde ie aan de muur te blijven “plakken”, 
een beeld uit voorgaande jaren.
Hierna vloog ie weer naar beneden en verdween uit mijn gezichtsveld.
Mogelijk is dit het derde jong,  dat naar benden is gefladderd en nog niet boven kan komen.
Dit hebben we afgelopen jaren al vaker gezien.
De andere twee hebben we in ieder geval zien vliegen, waarvan er eentje het al best goed doet.
Terwijl er eentje op de stellage zit, komt de “goede” vlieger voorbij.
Die van de stellage vliegt nu ook weg.
Een (of allebei, maar we hebben ze niet tegelijk  gezien) hebben regelmatig rondjes om de toren gemaakt, en gingen daarna 
hoofdzakelijk aan de achterzijde zitten.
Tussen de bedrijven door kwam S2 nog met een prooi aanvliegen en parkeerde die op de vierde ring, weer net buiten ons gezichtsveld.
Het was een vrij grote duif.
Een ander duif ging op de kabeldrager zitten op de 1e ring. Toen ik naar huis ging zat ie er nog; ik weet niet hoe dit afloopt.
Maar het ergste van deze toch wel spectaculaire dag was, dat ik mijn camera met telelens thuis had laten liggen !!!!!!
Met mijn andere camera toch een paar foto’s kunnen maken.

Zie alle foto’s/2010/Valken/5 juni


Naar Boven


Zaterdag 12 juni 2010

Toen ik vanmorgen aankwam bij het spottersveld leek het er erg druk te zijn.
Er stonden erg veel auto’s, wat ik niet gewend was zo vroeg.
Het bleek echter bezoek bij de buurman.
Aan de picknicktafel zaten een drietal bekenden gezellig te “ontbijten”
Ze vertelden me dat er weinig activiteit was, maar ik zat nog niet toen er twee juvenielen met elkaar gingen
spelen, wat ook wel tikkertje genoemd wordt.
Dat duurde echter niet lang en toen zaten Pa en S2 uren op hun vaste stek: de lamp en de antenne.
Heel even heeft S2 op de betonrand aan een prooi geplukt, die later overgenomen werd door twee jongen.
Hierna lagen de twee plat op hun buik onder de antenne.
Ik wilde eigenlijk naar huis gaan toen een bekende spotter en vogelkenner arriveerde.
Even bijgepraat, en toen begon het.
Eerst een, toen twee en daarna drie juvenielen in de lucht.
En niet voor even, maar totaal misschien wel een uur, afgewisseld met het plaats nemen op verschillende plekken op de toren.
Op een gegeven moment waren ze alle vijf in de lucht; echter die kreeg ik niet op één foto.
In die tijd hebben we ook verschillende andere roofvogels gezien, waaronder buizerds.
Een was zeker geen Buizerd, maar mogelijk een Wouw. Hij was te ver weg om een foto te maken om hem later te kunnen herkennen.
Duiven waren er ook genoeg, maar schijnbaar hadden de valken er geen behoefte aan.
Op een gegeven moment was er een juveniel die vanaf de betonrand op de kast wilde vliegen, maar de hoogte niet goed
had ingeschat; hij vloog tegen de zijkant van de kast en kwam als het ware op zijn rug op de betonrand terecht. Komisch gezicht.
De juvenielen vliegen al vrij goed, al fladderen ze nog regelmatig tijdens hun vlucht, maar ook het zweven gaat ze al goed af.
In die tijd arriveerden nog twee spotsters, die een groot deel ook gezien hebben.
S2 en Pa waren ook geregeld weg, maar kwamen steeds zonder prooi terug.
Ik had graag gezien dat de jongen naar een prooi in de klauwen van de ouders zouden vliegen.
Maar dat gaat komende tijd wel gebeuren.
En uiteraard veel zwaluwen rond de toren, die je af en toe op het verkeerde been zetten.


Naar Boven


Zondag 13 juni 2010

Nadat ik gisteren de juvenielen veel had zien vliegen besloot ik maar weer naar de Mortel te gaan, ondanks eerdere andere plannen.
Bij aankomst hoorde ik van twee aanwezigen dat er wel wat gevlogen was, maar verder niet veel activiteit.
De andere spotters gingen huiswaarts en ik maar wachten op de valken.
Nadat ik na 1,5 uur nog geen valk had zien vliegen besloot ik even naar de achterkant te lopen.
Daar zaten er 4 te zitten en ben ik nog even door het bos gelopen; daar was ook weinig te zien.
Dan maar weer naar het spottersveld. S2 zit ondertussen in de antenne.
Wanneer ik S2 naar het oosten zie wegvliegen blijkt er een duif aan te komen waar Pa achteraan zit.
De aanval mislukt echter en de duif ontkomt.
Wat later cirkelt S2 heel hoog boven het spottersveld en Pa er een flink stuk onder.
Dit leek me een tactiek voor een aanval: door Pa durven duiven niet naar beneden, terwijl S2 er van boven op kan duiken.
Dan komen er inderdaad drie duiven voorbij en……………….. er gebeurt niets.(dacht ik)
Als de duiven al een flink eind weg zijn duikt S2 er met een noodgang op af, maar mist helaas.
Dan komt S2 weer boven me cirkelen om vervolgens naar het westen te vliegen in een duikvlucht.
Ik zie dat ze nu wel een duif slaat, waarmee ze terugkomt naar de toren.
Ik wacht af waar ze zal gaan zitten, maar ze verdwijnt aan de achterkant. Jammer, dacht ik nog.
En dan gebeurt waar ik gisteren op hoopte : ze vliegt de toren voorbij met in haar kielzog eerst 1 en dan 2 juvenielen.
Deze zaten immers nog steeds aan de achterkant.
De jongen blijven haar een tijdje volgen en keren dan weer terug naar de toren.
En weer gaat S2 ze lokken met de prooi, waarna hetzelfde schouwspel weer begint.
Dit duurt zo’n vijf minuten waarna ze de prooi op de 1e ring dropt.
In de komende tijd zullen de juvenielen gaan proberen om de prooi uit de klauwen van de ouders te pakken.
Van een andere spotter hoor ik dat het derde jong aan de achterkant zit uit te rusten (die heeft vermoedelijk al gegeten).
Dan vliegt S2 weer weg om even later met een prooi voor haarzelf terug te keren.
Ook deze wordt naar de eerste ring gebracht, waarna ze zelf gaat zitten plukken, met boven haar  een juveniel.
Hierna wordt het weer rustig rond de toren.
De juvenielen hebben wel alle plekjes gevonden : op de lamp, vensterbank en zelfs in de antenne op het plekje van S2.
Ook buizerds worden nu beter getolereerd als ze wat dichter bij de toren vliegen.
Als ik naar huis ga zit S2 op de GSM-antenne en de juvenielen op de lamp, ring 1 en ring 3. Pa is niet te zien.

Zie alle foto’s/2010/Valken/13 juni


Naar Boven


Zondag 20 juni 2010

In tegenstelling tot gisteren, toen we om de tien minuten moesten schuilen,  bleef het vandaag droog.
I
k had besloten om vandaag maar eens aan de bosrand te gaan zitten tegenover de toren.
Het zou druk worden op het spottersveld en dan ben je snel afgeleid.
Een besluit, dat zoals later zal blijken, het juiste was.
In de Mortel aangekomen was er één iemand op het spottersveld, die vertelde dat er wel wat gevlogen werd, maar niet veel.
Na even bijpraten ben ik naar de bosrand gegaan.
In het begin werd er inderdaad weinig gevlogen en zaten de valken verspreid op de toren (althans die ik kon zien).
Op een gegeven moment zie ik S2 aankomen met een prooi, terwijl ze ook een vlucht duiven tegenkomt.
Wat moet je dan; ze vloog door richting toren terwijl Pa op de duiven af dook. Hij miste echter.
S2 werd al snel gevolgd door een juveniel en samen brachten ze de prooi naar de 1e ring.
Het juveniel begon te plukken en S2 verdween. Even later kwam er een tweede juveniel bij, die alleen maar toekeek.

(Filmpje : Zie alle foto’s/2010/Valken/20 juni/juv met prooi op 1e ring) 

Net nadat ik gestopt was met filmen komt S2 terug, pakt de duif en gaat er mee rond vliegen.
Twee juvenielen gaan er uiteindelijk achteraan en eentje neemt de prooi over. Dit alles boven het weiland voor het spottersveld.
Het jong blijft maar rondvliegen boven de wei, maar verliest steeds meer hoogte.
Bij de toren, en bijna op de grond verdwijnt ie even uit het zicht om daarna zonder prooi boven de boomtoppen te verschijnen.
Dan zie ik 4 valken rondcirkelen boven de plek waar de prooi ergens moet liggen, maar geen van hen gaat naar beneden.
Dan volgt een vliegshow waar Gilze-Rijen bij in het niet valt.
Twee juvenielen maken erg lage (duik-)vluchten boven de wei en gaan regelmatig in een boom zitten 
aan de Hemelsbleekweg, ter hoogte van het hek. Ook een derde gaat dit soort vluchten maken.
Steeds met twee tegelijk maken ze duikvluchten die af en toe gericht zijn tegen twee kraaien die in de wei zitten.
Ook wordt een aanvalsvlucht uitgevoerd tegen de nijlganzen, zo’n 50 meter van mij vandaan.
Ze vliegen ook regelmatig over de wei tussen mij en de loop, en af en toe erg dichtbij.
Het blijven lage vluchten, soms rakelings boven de grond.
Dan gaat er een juveniel op een boomstronk zitten, op zo’n honderd meter.
Even later komt er eentje boven hem zitten in een boom.
Dit is echt dichtbij en goed te zien, heerlijk.
Tussendoor vliegen ook de ouders wat rond, en later zijn de twee “boom”valken weer weg.
Pa en S2 zitten regelmatig op de lampen, aan de voorkant en zijkant (gezien vanuit mijn positie).
Weer zie ik een jonge valk vlak voor me voorbij vliegen.
Deze gaat in de boom zitten boven de boomstronk, waar even geleden ook een juveniel zat.
Nu heeft ie er ruim een half uur gezeten. Een brutale duif ging in de boom ernaast zitten, op dezelfde hoogte.
Hij keek er wel even naar, maar meer ook niet.
Totdat er een wandelaar voorbij komt en de valk er vandoor gaat.
Dit alles heeft bijna twee uur geduurd.

(Zie alle foto’s/2010/Valken/20 juni)

De filmpjes van de juv’s op de boomstronk en in de boom duren wat langer dan normaal, maar ik vond deze zo uniek
dat ik de camera maar wat langer liet draaien.
Hierna wordt het weer rustig rond de toren. 
Ze vliegen nog wel wat, maar steeds minder en gaan steeds ergens anders op de toren zitten.
Net voordat ik naar huis ga zie ik een van de valken achter een duif aan duiken; geen van beide heb ik nog teruggezien.
Tussendoor ben ik nog even naar een paar takkende haviken geweest.

(Zie alle foto’s/2010/Andere vogels/Takkende havik)

Kwaliteit is niet echt goed, maar dat waren de omstandigheden ook niet.


Naar Boven


Laatste waarneming : 

Weekend 26/27 juni en zaterdag 3 juli 2010

Afgelopen weekend (en de week daarvoor –vakantie-) ben ik steeds weer naar de toren gegaan.
Tijd om wat te schrijven ontbrak, maar het was ook een beetje van hetzelfde liedje.
Zowel vorige als deze zaterdag was er een bijeenkomst op het spottersveld en dan kies ik toch maar voor de bosrand.
Iets wat met deze temperaturen geen slechte optie is.
Vorig weekend waren er in het begin niet veel activiteiten, totdat er een juveniel enkele lage vluchten maakte over 
de wei tussen het spottersveld en de toren. Dit tot genoegen van de bezoekers aldaar.
Aan de bosrand hoorden we valken achter ons, eerst ver weg, later klonk het dichtbij.
Een valk kwam aanvliegen, met een juveniel in haar kielzog.
Boven de wei werd een prooi overgedragen, maar het jong verloor hoogte.
Hierop ging hij met prooi in de wei zitten achter het spottersveld. Een hele tijd heeft ie daar gezeten, maar door verstoring vloog ie weg.
Een van de bezoekers haalde daarna de prooi op, waadoor er uiteraard geen valk meer terug kwam; spijtig.
Zondag 27 juni was ik er maar heel even, dus niets bijzonders te melden.

(Zie alle foto’s/2010/Valken/26 en 27 juni)

Vandaag (3 juli) is er vrij veel gevlogen door de valken.
Wel moet ik zeggen dat ik nog nooit zo vaak en dichtbij de juvenielen heb gezien als dit jaar.
Bij aankomst was er overigens geen valk te zien, maar na verloop van tijd werd dit beter.
Tot drie keer toe heb ik een juveniel een prooi op de toren zien brengen, dus dat lukt ze nu wel.
Wat ik niet weet is of de juvenielen de prooien al zelf slaan; zou kunnen, maar ik heb het nog niet gezien.
Maar als ze aan kwamen vliegen met prooi was er geen van de ouders bij.
De eerste keer vliegt een jong gelijk naar de toren.
De tweede keer brengt ie de prooi eerst naar de eerste ring, gevolgd door een tweede juveniel.
Hierna vliegt ie met prooi naar de derde ring, buiten beeld.
Regelmatig vliegen er meer valken naar die plek, maar ik kan vanuit mijn plaats niet zie wat er gebeurd. Wel veel gekrijs.
Daarna gaat ie met de prooi naar de eerste ring om daar even te eten van de prooi.
Dan blijft ie ruim een kwartier op de prooi zitten, zonder te eten; lijkt wel of ie moe is.
De derde keer wil een jonge valk op een ring gaan zitten met zijn prooi, maar wordt gevolgd door een tweede.
Hij blijft rondjes vliegen, met de prooi.
Dan komt ie steeds dichter bij mij in de buurt en vliegt op een gegeven bijna boven me.
Dan neemt ie plaats op de eerste ring en begint te plukken.
Hierna komt de ander erbij en wordt de prooi versleept, waarbij deze bijna naar beneden valt.
Goed te zien is het “mantelen” waarbij de valk de prooi afschermt door zijn vleugels te spreiden.
Dan vliegt ie met prooi naar een andere plaats op de toren, waardoor ik hem uit het oog verlies.
Tussendoor vliegen er met regelmaat één tot vier valken rond de toren.
Voor de bezoekers op het spottersveld jammer, want zij waren even afwezig toen e.e.a. gebeurde.

(Zie alle foto’s/2010/Valken/3 juli)

Ben nog even naar het haviksnest geweest, maar die zijn inmiddels uitgevlogen 


Naar Boven